WordPress.org

Make WordPress Core

Ticket #13198: twentyten-add-RSS-meta-sidebar.php.patch

File twentyten-add-RSS-meta-sidebar.php.patch, 879 bytes (added by zeo, 8 years ago)

Twenty Ten: Follow standard theme guideline, expose RSS. Add under sidebar Meta.

 • wp-content/themes/twentyten/sidebar.php

   
  2727                                <ul>
  2828                                        <?php wp_register(); ?>
  2929                                        <li><?php wp_loginout(); ?></li>
   30                                        <li><a href="<?php bloginfo( 'rss2_url' ); ?>" title="<?php echo esc_attr( __( 'Syndicate this site using RSS 2.0', 'twentyten' ) ); ?>"><?php _e( 'Entries <abbr title="Really Simple Syndication">RSS</abbr>', 'twentyten' ); ?></a></li>
   31                                        <li><a href="<?php bloginfo( 'comments_rss2_url' ); ?>" title="<?php echo esc_attr( __( 'The latest comments to all posts in RSS', 'twentyten' ) ); ?>"><?php _e( 'Comments <abbr title="Really Simple Syndication">RSS</abbr>', 'twentyten' ); ?></a></li>
  3032                                        <?php wp_meta(); ?>
  3133                                </ul>
  3234                        </li>