WordPress.org

Make WordPress Core

Ticket #21079: nb_NO.po

File nb_NO.po, 238.1 KB (added by stianjaco, 10 years ago)
Line 
1# Translation of Development (future 3.4) in Norwegian (Bokmål)
2# This file is distributed under the same license as the Development (future 3.4) package.
3msgid ""
4msgstr ""
5"PO-Revision-Date: 2012-06-26 12:28+0100\n"
6"MIME-Version: 1.0\n"
7"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
8"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
9"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
10"X-Generator: GlotPress/0.1\n"
11"Project-Id-Version: Development (future 3.4)\n"
12"POT-Creation-Date: \n"
13"Last-Translator: Stian jacobsen <stian@promonorge.no>\n"
14"Language-Team: \n"
15
16#: wp-includes/locale.php:184
17msgctxt "text direction"
18msgid "ltr"
19msgstr "ltr"
20
21#: wp-includes/class-wp-customize-control.php:390
22msgid "The web browser on your device cannot be used to upload files. You may be able to use the <a href=\"http://wordpress.org/extend/mobile/\">native app for your device</a> instead."
23msgstr "Nettleseren på din enhet kan ikke brukes til å laste opp filer. Du kan kanskje bruke den <a href=\"http://wordpress.org/extend/mobile/\">tilhørende app-en for din enhet</a> isteden."
24
25#: wp-includes/class-wp-customize-control.php:271
26msgid "Hex Value"
27msgstr "Heksadesimalverdi"
28
29#: wp-includes/class-wp-customize-manager.php:740
30msgid "Header Text Color"
31msgstr "Farge på topptekst"
32
33#: wp-includes/class-wp-customize-manager.php:718
34msgid "Colors"
35msgstr "Farger"
36
37#: wp-includes/script-loader.php:303
38msgid "Save &amp; Activate"
39msgstr "Lagre &amp; aktiver"
40
41#: wp-includes/script-loader.php:305
42msgid "Saved"
43msgstr "Lagret"
44
45#: wp-login.php:662
46msgid "<strong>You have successfully updated WordPress!</strong> Please log back in to experience the awesomeness."
47msgstr "<strong>Du har klart å oppgradere WordPress!</strong> Vennligst logg inn på nytt for å oppleve hvor flott det har blitt."
48
49#: wp-includes/script-loader.php:304
50msgid "Save &amp; Publish"
51msgstr "Lagre &amp; publiser"
52
53#: wp-includes/class-wp-customize-control.php:398
54msgid "Select File"
55msgstr "Velg fil"
56
57#: wp-includes/admin-bar.php:583
58msgid "Customize"
59msgstr "Tilpass"
60
61#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:504
62msgid "Insufficient arguments passed to this XML-RPC method."
63msgstr "Manglende argumenter sendt for denne XML-RPC-metoden."
64
65#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1027
66msgid "Sorry, you cannot stick a private post."
67msgstr "Beklager, du kan ikke feste et privat innlegg på forsiden."
68
69#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:142
70msgid "This key is invalid."
71msgstr "Ugyldig nøkkel."
72
73#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:336
74msgid "Some comments have not yet been checked for spam by Akismet. They have been temporarily held for moderation. Please check your <a href=\"%s\">Akismet configuration</a> and contact your web host if problems persist."
75msgstr "Noen kommentarer har ikke blitt sjekket for spam av Akismet ennå. De har midlertidig blitt holdt tilbake for moderering. Sjekk dine <a href=\"%s\">Akismet-innstillinger</a> og kontakt din netthotell-tilbyder hvis problemet vedvarer."
76
77#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:358
78msgid "Awaiting spam check"
79msgstr "Avventer spam-sjekk"
80
81#: wp-content/plugins/akismet/widget.php:10
82msgid "Akismet Widget"
83msgstr "Aksimet widget"
84
85#: wp-content/plugins/akismet/widget.php:11
86msgid "Display the number of spam comments Akismet has caught"
87msgstr "Vis hvor mange useriøse kommentarer Akismet har fanget opp"
88
89#: wp-content/plugins/akismet/widget.php:96
90msgid "<strong class=\"count\">%1$s spam</strong> blocked by <strong>Akismet</strong>"
91msgid_plural "<strong class=\"count\">%1$s spam</strong> blocked by <strong>Akismet</strong>"
92msgstr[0] "<strong class=\"count\">%1$s useriøs kommentar</strong> stoppet av <strong>Akismet</strong>"
93msgstr[1] "<strong class=\"count\">%1$s useriøse kommentarer</strong> stoppet av <strong>Akismet</strong>"
94
95#: wp-includes/class-wp-customize-control.php:318
96#: wp-includes/class-wp-customize-control.php:471
97msgid "No Image"
98msgstr "Ikke noe bilde"
99
100#: wp-includes/class-wp-customize-control.php:472
101msgid "Random Default Image"
102msgstr "Tilfeldig standardbilde"
103
104#: wp-includes/class-wp-customize-control.php:473
105msgid "Random Uploaded Image"
106msgstr "Tilfeldig opplastet bilde"
107
108#: wp-includes/class-wp-customize-manager.php:866
109msgid "You can edit your menu content on the Menus screen in the Appearance section."
110msgstr "Du kan redigere ditt menyinnhold i Meny-skjermen under menyseksjonen Utseende."
111
112#: wp-includes/class-wp-customize-control.php:395
113msgid "Drop a file here or <a href=\"#\" class=\"upload\">select a file</a>."
114msgstr "Dra-og-slipp en fil hit eller <a href=\"#\" class=\"upload\">velg en fil</a>."
115
116#: wp-includes/class-wp-customize-control.php:460
117#: wp-includes/class-wp-customize-manager.php:763
118msgid "Header Image"
119msgstr "Toppbilde"
120
121#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:348
122msgid "Post Thumbnail"
123msgstr "Miniatyrbilde"
124
125#: wp-includes/script-loader.php:83
126msgid "text direction"
127msgstr "tekstretning"
128
129#: wp-includes/script-loader.php:84
130msgid "Toggle Editor Text Direction"
131msgstr "Veksle tekstretning i tekstredigering"
132
133#: wp-includes/ms-functions.php:571
134msgid "Site name must be at least 4 characters."
135msgstr "Nettstedsnavnet må ha minst fire tegn."
136
137#: wp-includes/ms-functions.php:565
138msgid "Only lowercase letters and numbers allowed."
139msgstr "Bare små bokstaver og tall blir godtatt."
140
141#: wp-includes/ms-functions.php:562
142msgid "Please enter a site name."
143msgstr "Skriv inn nettstedsnavn."
144
145#: wp-includes/ms-functions.php:456
146msgid "That username is not allowed."
147msgstr "Brukernavnet ble ikke godkjent."
148
149#: wp-includes/ms-functions.php:448
150msgid "Please enter a username."
151msgstr "Skriv inn brukernavn."
152
153#: wp-includes/ms-functions.php:591
154msgid "Please enter a site title."
155msgstr "Skriv inn nettstedsnavn."
156
157#: wp-includes/ms-functions.php:568
158msgid "That name is not allowed."
159msgstr "Det navnet er ikke tillatt."
160
161#: wp-includes/ms-functions.php:474
162msgid "Please enter a correct email address."
163msgstr "Skriv inn en korrekt e-postadresse."
164
165#: wp-includes/ms-functions.php:462
166msgid "Username must be at least 4 characters."
167msgstr "Brukernavnet må bestå av minst 4 tegn."
168
169#: wp-includes/class-wp-customize-manager.php:917
170msgid "A static page"
171msgstr "En statisk side"
172
173#: wp-includes/class-wp-theme.php:207
174msgid "The theme directory does not exist."
175msgstr "Temamappen finnes ikke."
176
177#: wp-includes/class-wp-customize-manager.php:734
178msgid "Display Header Text"
179msgstr "Vis tittelfelt"
180
181#: wp-includes/class-wp-customize-manager.php:755
182msgid "Background Color"
183msgstr "Bakgrunnsfarge"
184
185#: wp-includes/class-wp-customize-control.php:424
186#: wp-includes/class-wp-customize-manager.php:783
187msgid "Background Image"
188msgstr "Bakgrunnsbilde"
189
190#: wp-includes/class-wp-customize-manager.php:805
191msgid "Background Repeat"
192msgstr "Gjenta bakgrunn"
193
194#: wp-includes/class-wp-customize-manager.php:822
195msgid "Background Position"
196msgstr "Justering bakgrunn"
197
198#: wp-includes/class-wp-customize-manager.php:838
199msgid "Background Attachment"
200msgstr "Bakgrunnsvedlegg"
201
202#: wp-includes/class-wp-customize-control.php:323
203msgid "Uploaded"
204msgstr "Opplastet"
205
206#: wp-includes/class-wp-customize-control.php:322
207msgid "Upload New"
208msgstr "Last opp nytt"
209
210#: wp-includes/class-wp-customize-control.php:370
211msgid "Remove Image"
212msgstr "Fjern bilde"
213
214#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:3112
215msgid "Sorry, you are not allowed to edit this post type."
216msgstr "Beklager, du har ikke adgang til å redigere denne typen innlegg."
217
218#: wp-includes/class-wp-customize-manager.php:843
219msgid "Scroll"
220msgstr "Rull"
221
222#: wp-includes/class-wp-customize-manager.php:842
223msgid "Fixed"
224msgstr "Fast"
225
226#: wp-includes/class-wp-customize-manager.php:809
227msgid "No Repeat"
228msgstr "Ikke gjenta"
229
230#: wp-includes/class-wp-customize-manager.php:810
231msgid "Tile"
232msgstr "Gjenta"
233
234#: wp-includes/class-wp-customize-manager.php:811
235msgid "Tile Horizontally"
236msgstr "Gjenta horisontalt"
237
238#: wp-includes/class-wp-customize-manager.php:812
239msgid "Tile Vertically"
240msgstr "Gjenta vertikalt"
241
242#: wp-includes/class-wp-customize-manager.php:928
243msgid "Front page"
244msgstr "Forside"
245
246#: wp-includes/class-wp-customize-manager.php:940
247msgid "Posts page"
248msgstr "Side med innlegg"
249
250#: wp-includes/class-wp-customize-control.php:302
251msgid "Upload"
252msgstr "Last opp"
253
254#: wp-includes/class-wp-customize-control.php:303
255msgid "Remove"
256msgstr "Fjern"
257
258#: wp-includes/media.php:1478
259msgid "Allowed Files"
260msgstr "Godkjente filtyper"
261
262#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1490
263#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1588
264msgid "The term name cannot be empty."
265msgstr "Kriterienavnet kan ikke være tomt."
266
267#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1481
268msgid "You are not allowed to create terms in this taxonomy."
269msgstr "Du har ikke adgang til å lage kriterier for denne klassifiseringen."
270
271#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1494
272msgid "This taxonomy is not hierarchical."
273msgstr "Denne klassifiseringen er ikke hierarkisk."
274
275#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1503
276#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1602
277msgid "Parent term does not exist."
278msgstr "Forelderkategori finnes ikke."
279
280#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1520
281msgid "Sorry, your term could not be created. Something wrong happened."
282msgstr "Beklager, klarte ikke å sette kriteriet. Noe er galt."
283
284#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1569
285msgid "You are not allowed to edit terms in this taxonomy."
286msgstr "Du har ikke adgang til å redigere kriterier for denne klassifiseringen."
287
288#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1593
289msgid "This taxonomy is not hierarchical so you can't set a parent."
290msgstr "Klassifiseringen er ikke hierarkisk, slik at du kan opprette en forelder."
291
292#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1619
293msgid "Sorry, editing the term failed."
294msgstr "Beklager, redigering av definisjon feilet."
295
296#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1661
297msgid "You are not allowed to delete terms in this taxonomy."
298msgstr "Du har ikke adgang til å slette definisjoner for denne taksonomien."
299
300#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1677
301msgid "Sorry, deleting the term failed."
302msgstr "Beklager, sletting av definisjon feilet."
303
304#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1728
305#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1781
306#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1860
307msgid "You are not allowed to assign terms in this taxonomy."
308msgstr "Du har ikke adgang til å tilordne definsjoner for denne klassifiseringen."
309
310#: wp-includes/default-widgets.php:148
311msgid "Select Link Category:"
312msgstr "Velg lenkekategori."
313
314#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:338
315msgid "Template"
316msgstr "Maldokument"
317
318#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:343
319msgid "Stylesheet"
320msgstr "Stilark"
321
322#: wp-includes/default-widgets.php:161
323msgid "Link title"
324msgstr "Lenketittel"
325
326#: wp-includes/default-widgets.php:162
327msgid "Link rating"
328msgstr "Lenkevurdering"
329
330#: wp-includes/default-widgets.php:163
331msgid "Link ID"
332msgstr "Lenke-ID"
333
334#: wp-includes/default-widgets.php:164
335msgid "Random"
336msgstr "Vilkårlig"
337
338#: wp-includes/default-widgets.php:178
339msgid "Number of links to show:"
340msgstr "Antall lenker som vises:"
341
342#: wp-includes/class-wp-theme.php:213
343msgid "ERROR: The themes directory is either empty or doesn&#8217;t exist. Please check your installation."
344msgstr "FEIL: Temamappen er enten tom eller finnes ikke. Kontroller installasjonen."
345
346#: wp-includes/class-wp-theme.php:217
347msgid "Stylesheet is not readable."
348msgstr "Stilarket er ikke lesbart."
349
350#: wp-includes/class-wp-theme.php:265
351#: wp-includes/class-wp-theme.php:269
352msgid "The \"%s\" theme is not a valid parent theme."
353msgstr "Temaet \"%s\" er ikke et gyldig foreldretema."
354
355#: wp-includes/class-wp-customize-manager.php:863
356msgid "Navigation"
357msgstr "Navigasjon"
358
359#: wp-includes/class-wp-customize-manager.php:866
360msgid "Your theme supports %s menu. Select which menu you would like to use."
361msgid_plural "Your theme supports %s menus. Select which menu appears in each location."
362msgstr[0] "Temaet ditt støtter %s meny. Velg hvilken meny du vil bruke."
363msgstr[1] "Temaet ditt støtter %s menyer. Velg hvilke menyer du vil bruke."
364
365#: wp-includes/class-wp-customize-manager.php:898
366msgid "Static Front Page"
367msgstr "Statisk forside"
368
369#: wp-includes/class-wp-customize-manager.php:901
370msgid "Your theme supports a static front page."
371msgstr "Temaet ditt støtter en statisk forside."
372
373#: wp-includes/class-wp-customize-manager.php:916
374msgid "Your latest posts"
375msgstr "Dine siste innlegg"
376
377#: wp-includes/class-wp-customize-manager.php:912
378msgid "Front page displays"
379msgstr "Forsidevisning"
380
381#: wp-includes/class-wp-customize-manager.php:689
382msgid "Site Title & Tagline"
383msgstr "Nettstedets navn og slagord"
384
385#: wp-includes/class-wp-customize-manager.php:711
386msgid "Tagline"
387msgstr "Slagord"
388
389#: wp-includes/class-wp-customize-control.php:222
390#: wp-includes/class-wp-customize-manager.php:870
391msgid "&mdash; Select &mdash;"
392msgstr "&mdash; Velg &mdash;"
393
394#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:267
395msgid "Styles"
396msgstr "Stiler"
397
398#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:356
399msgid "Use left and right arrows to navigate."
400msgstr "Bruk høyre- og venstre piltast til å navigere."
401
402#: wp-includes/formatting.php:2148
403#: wp-includes/script-loader.php:291
404msgctxt "word count: words or characters?"
405msgid "words"
406msgstr "words"
407
408#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:959
409#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:3994
410msgid "The post type may not be changed."
411msgstr "Innleggsformatet kan ikke endres."
412
413#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:328
414msgid "Image default size"
415msgstr "Standard bildestørrelse"
416
417#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:323
418msgid "Image default link type"
419msgstr "Standard lenketype for bilder"
420
421#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:333
422msgid "Image default align"
423msgstr "Standard justering for bilder"
424
425#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:957
426msgid "Sorry, you are not allowed to edit this post."
427msgstr "Beklager, du har ikke tillatelse til å redigere dette innlegget."
428
429#: wp-includes/post.php:2947
430#: wp-includes/script-loader.php:361
431#: wp-includes/script-loader.php:386
432msgctxt "tag delimiter"
433msgid ","
434msgstr ","
435
436#: wp-includes/admin-bar.php:255
437msgid "Edit Site"
438msgstr "Rediger nettsted"
439
440#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1399
441msgid "Sorry, you are not allowed to edit posts in this post type"
442msgstr "Beklager, du har ikke tillatelse til å redigere innlegg av denne typen"
443
444#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:994
445#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:3743
446msgid "Invalid author ID."
447msgstr "Ugyldig forfatter-ID."
448
449#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1259
450msgid "Sorry, you are not allowed to delete this post."
451msgstr "Beklager, du har ikke tillatelse til å slette dette innlegget."
452
453#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1110
454msgid "Ambiguous term name used in a hierarchical taxonomy. Please use term ID instead."
455msgstr "Tvetydig navn på definisjon brukt i hierarkisk klassifisering. Bruk ID for nøkkelord i stedet."
456
457#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1117
458msgid "Sorry, you are not allowed to add a term to one of the given taxonomies."
459msgstr "Beklager, du har ikke tillatelse til å opprette nøkkelord til en av disse klassifiseringene."
460
461#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1264
462msgid "The post cannot be deleted."
463msgstr "Dette innlegget kan ikke slettes."
464
465#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1396
466msgid "The post type specified is not valid"
467msgstr "Den spesifiserte innleggstypen er ikke gyldig"
468
469#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:949
470#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:3107
471#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:3682
472#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:3738
473#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:3990
474#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:4042
475msgid "Invalid post type"
476msgstr "Ugyldig innleggstype"
477
478#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:984
479msgid "Sorry, you are not allowed to create password protected posts in this post type"
480msgstr "Beklager, du har ikke tillatelse til å lage passordbeskyttet innlegg for dette innleggsformatet"
481
482#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:989
483msgid "You are not allowed to create posts as this user."
484msgstr "Du har ikke tillatelse til å opprette innlegg som denne brukeren."
485
486#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:971
487msgid "Sorry, you are not allowed to create private posts in this post type"
488msgstr "Beklager, du har ikke tillatelse til å lage private innlegg med denne innleggstypen"
489
490#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:976
491msgid "Sorry, you are not allowed to publish posts in this post type"
492msgstr "Beklager, du har ikke tillatelse til å publisere denne typen innlegg"
493
494#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1068
495#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1091
496msgid "Sorry, you are not allowed to assign a term to one of the given taxonomies."
497msgstr "Beklager, du har ikke tillatelse til å opprette nøkkelord for denne klassifiseringen."
498
499#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1065
500#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1088
501msgid "Sorry, one of the given taxonomies is not supported by the post type."
502msgstr "Beklager, en av klassifiseringene støttes ikke av denne typen innlegg."
503
504#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1032
505msgid "Sorry, you are not allowed to stick this post."
506msgstr "Beklager, du har ikke tillatelse til å gjøre dette innlegget klebrig."
507
508#: wp-includes/class-wp-editor.php:267
509msgid "English=en,Danish=da,Dutch=nl,Finnish=fi,French=fr,German=de,Italian=it,Polish=pl,Portuguese=pt,Spanish=es,Swedish=sv"
510msgstr "Engelsk=en,Dansk=da,Nederlandsk=nl,Finsk=fi,Fransk=fr,Tysk=de,Italiensk=it,Polsk=pl,Portugisisk=pt,Spansk=es,Svensk=sv"
511
512#: wp-includes/formatting.php:37
513msgctxt "opening curly double quote"
514msgid "&#8220;"
515msgstr "&laquo;"
516
517#: wp-includes/formatting.php:39
518msgctxt "closing curly double quote"
519msgid "&#8221;"
520msgstr "&raquo;"
521
522#: wp-includes/formatting.php:42
523msgctxt "apostrophe"
524msgid "&#8217;"
525msgstr "&#8217;"
526
527#: wp-includes/formatting.php:45
528msgctxt "prime"
529msgid "&#8242;"
530msgstr "&#8242;"
531
532#: wp-includes/formatting.php:47
533msgctxt "double prime"
534msgid "&#8243;"
535msgstr "&#8243;"
536
537#: wp-includes/formatting.php:50
538msgctxt "opening curly single quote"
539msgid "&#8216;"
540msgstr "&#8216;"
541
542#: wp-includes/formatting.php:52
543msgctxt "closing curly single quote"
544msgid "&#8217;"
545msgstr "&#8217;"
546
547#: wp-signup.php:98
548msgid "Allow search engines to index this site."
549msgstr "Tillat søkemotorer å indeksere dette nettstedet."
550
551#: wp-load.php:55
552msgid "There doesn't seem to be a <code>wp-config.php</code> file. I need this before we can get started."
553msgstr "Det ser ikke ut til at det finnes noen fil <code>wp-config.php</code>. Jeg trenger denne før vi kan begynne."
554
555#: wp-load.php:56
556msgid "Need more help? <a href='http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php'>We got it</a>."
557msgstr "Trengs mer hjelp? <a href='http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php'>Vi har det</a>."
558
559#: wp-load.php:57
560msgid "You can create a <code>wp-config.php</code> file through a web interface, but this doesn't work for all server setups. The safest way is to manually create the file."
561msgstr "Du kan opprette en filen <code>wp-config.php</code> gjennom et web-grensesnitt, men dette virker ikke for alle servere. Den tryggeste måten er å opprette filen manuelt."
562
563#: wp-load.php:58
564msgid "Create a Configuration File"
565msgstr "Opprett en konfigurasjonsfil"
566
567#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:164
568msgid "<a href=\"http://akismet.com/get/?return=true\">What is this?</a>"
569msgstr "<a href=\"http://akismet.com/get/?return=true\">Hva er dette?</a>"
570
571#: wp-includes/admin-bar.php:99
572#: wp-includes/default-widgets.php:318
573#: wp-login.php:81
574msgid "http://wordpress.org/"
575msgstr "http://wordpress.org/"
576
577#: wp-includes/admin-bar.php:107
578msgid "http://codex.wordpress.org/"
579msgstr "http://codex.wordpress.org/"
580
581#: wp-activate.php:68
582msgid "Your site at <a href=\"%1$s\">%2$s</a> is active. You may now log in to your site using your chosen username of &#8220;%3$s&#8221;. Please check your email inbox at %4$s for your password and login instructions. If you do not receive an email, please check your junk or spam folder. If you still do not receive an email within an hour, you can <a href=\"%5$s\">reset your password</a>."
583msgstr "Ditt nettsted på <a href=\"%1$s\">%2$s</a> har blitt aktivert. Du kan nå logge inn på nettstedet med ditt brukernavn &laquo;%2$s$raquo;. Vennligst sjekk din e-post, %4$s, for å finne ditt passord og innloggingsinstruksjoner. Hvis du ikke mottar noen e-post, vennligst sjekk din mappe for søppelpost. Hvis du fortsatt ikke mottar noen e-post innen en time, kan du <a href=\"%5$s\">nullstille ditt passord</a>."
584
585#: wp-signup.php:221
586msgid "<a href=\"http://%1$s\">http://%2$s</a> is your new site. <a href=\"%3$s\">Log in</a> as &#8220;%4$s&#8221; using your existing password."
587msgstr "<a href=\"http://%1$s\">http://%2$s</a> er ditt nye nettsted. <a href=\"%3$s\">Logg inn</a> som &laquo;%4$s&raquo; med ditt eksisterende passord."
588
589#: wp-activate.php:66
590msgid "Your account has been activated. You may now <a href=\"%1$s\">log in</a> to the site using your chosen username of &#8220;%2$s&#8221;. Please check your email inbox at %3$s for your password and login instructions. If you do not receive an email, please check your junk or spam folder. If you still do not receive an email within an hour, you can <a href=\"%4$s\">reset your password</a>."
591msgstr "Din konto har blitt aktivert. Du kan nå <a href=\"%1$s\">logge inn</a> på nettstedet med ditt brukernavn &laquo;%2$s$raquo;. Vennligst sjekk din e-post, %3$s, for å finne ditt passord og innloggingsinstruksjoner. Hvis du ikke mottar noen e-post, vennligst sjekk din mappe for søppelpost. Hvis du fortsatt ikke mottar noen e-post innen en time, kan du <a href=\"%4$s\">nullstille ditt passord</a>."
592
593#: wp-includes/class-wp-atom-server.php:209
594msgid "AtomPub services are disabled on this site. An admin user can enable them at %s"
595msgstr "AtomPub er inaktiv på dette nettstedet. En administrator kan aktivere dette her: %s"
596
597#: wp-includes/functions.php:1132
598msgid "One or more database tables are unavailable. The database may need to be <a href=\"%s\">repaired</a>."
599msgstr "En eller flere av tabellene i databasen er utilgjengelige. Databasen må kanskje <a href=\"%s\">repareres</a>."
600
601#: wp-mail.php:225
602msgid "Mission complete. Message <strong>%s</strong> deleted."
603msgstr "Oppdrag utført. Meldingen <strong>%s</strong> ble slettet."
604
605#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:173
606#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:195
607msgid "XML-RPC services are disabled on this site. An admin user can enable them at %s"
608msgstr "XML-RPC er ikke aktivert på dette nettstedet. En administrator kan aktivere dette her: %s"
609
610#: wp-includes/comment.php:706
611#: wp-includes/comment.php:708
612msgid "You are posting comments too quickly. Slow down."
613msgstr "Du kommenterer for fort. Ta det kuli..."
614
615#: wp-includes/admin-bar.php:518
616msgctxt "admin bar menu group label"
617msgid "New"
618msgstr "Legg til"
619
620#: wp-includes/admin-bar.php:552
621msgid "%s comment awaiting moderation"
622msgid_plural "%s comments awaiting moderation"
623msgstr[0] "%s kommentar venter på moderering"
624msgstr[1] "%s kommentarer venter på moderering"
625
626#: wp-includes/ms-load.php:245
627msgid "What do I do now?"
628msgstr "Hva gjør jeg nå?"
629
630#: wp-includes/script-loader.php:209
631msgid "%s exceeds the maximum upload size for the multi-file uploader when used in your browser."
632msgstr "%s overstiger maksimal filstørrelse for flerfilopplasteren når det brukes i nettleseren din."
633
634#: wp-includes/script-loader.php:208
635msgid "Please try uploading this file with the %1$sbrowser uploader%2$s."
636msgstr "Vennligst prøv å laste opp denne filen med %1$snettleserens opplaster%2$s."
637
638#: wp-includes/script-loader.php:217
639msgid "&#8220;%s&#8221; has failed to upload."
640msgstr "&laquo;%s&raquo; ble ikke lastet opp."
641
642#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:228
643msgid "Toggle spellchecker (Alt + Shift + N)"
644msgstr "Slå på eller av stavekontroll (Alt + Shift + N)"
645
646#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:207
647msgid "Toggle fullscreen mode (Alt + Shift + G)"
648msgstr "Slå på eller av fullskjermmodus (Alt + Shift + G)"
649
650#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:291
651msgid "Align Center (Alt + Shift + C)"
652msgstr "Midtjuster (Alt + Shift + C)"
653
654#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:290
655msgid "Align Left (Alt + Shift + L)"
656msgstr "Venstrejuster (Alt + Shift + L)"
657
658#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:289
659msgid "Strikethrough (Alt + Shift + D)"
660msgstr "Gjennomstreking (Alt + Shift + D)"
661
662#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:293
663msgid "Align Full (Alt + Shift + J)"
664msgstr "Blokkjuster (Alt + Shift + J)"
665
666#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:299
667msgid "Redo (Ctrl + Y)"
668msgstr "Gjenta (Ctrl + Y)"
669
670#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:298
671msgid "Undo (Ctrl + Z)"
672msgstr "Angre (Ctrl + Z)"
673
674#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:500
675msgid "Insert Page break (Alt + Shift + P)"
676msgstr "Sett inn sideskift (Alt + Shift + P)"
677
678#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:499
679msgid "Insert More Tag (Alt + Shift + T)"
680msgstr "Sett inn mer-skille (Alt + Shift + T)"
681
682#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:498
683msgid "Show/Hide Kitchen Sink (Alt + Shift + Z)"
684msgstr "Vis eller skjul avansert verktøyrad (Alt + Shift + Z)"
685
686#: wp-includes/class-wp-editor.php:643
687#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:320
688msgid "Blockquote (Alt + Shift + Q)"
689msgstr "Blokksitat (Alt + Shift + Q)"
690
691#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:292
692msgid "Align Right (Alt + Shift + R)"
693msgstr "Høyrejuster (Alt + Shift + R)"
694
695#: wp-includes/default-widgets.php:150
696msgctxt "links widget"
697msgid "All Links"
698msgstr "Alle lenker"
699
700#: wp-includes/formatting.php:55
701msgctxt "en dash"
702msgid "&#8211;"
703msgstr "&#8211;"
704
705#: wp-includes/formatting.php:57
706msgctxt "em dash"
707msgid "&#8212;"
708msgstr "&#8212;"
709
710#: wp-includes/class-wp-admin-bar.php:88
711msgid "The menu ID should not be empty."
712msgstr "Menyen ID skal ikke være tom."
713
714#: wp-includes/admin-bar.php:80
715#: wp-includes/admin-bar.php:89
716msgid "About WordPress"
717msgstr "Om WordPress"
718
719#: wp-includes/admin-bar.php:330
720msgid "Visit Network"
721msgstr "Besøk nettverk"
722
723#: wp-includes/admin-bar.php:115
724msgid "http://wordpress.org/support/"
725msgstr "http://wordpress.org/support/"
726
727#: wp-includes/admin-bar.php:123
728msgid "http://wordpress.org/support/forum/requests-and-feedback"
729msgstr "http://wordpress.org/support/forum/requests-and-feedback"
730
731#: wp-includes/script-loader.php:197
732msgid "%s exceeds the maximum upload size for this site."
733msgstr "%s er større enn den maksimale opplastingsstørrelsen på dette nettstedet."
734
735#: wp-includes/functions.php:2824
736msgid "Please see <a href=\"http://codex.wordpress.org/Debugging_in_WordPress\">Debugging in WordPress</a> for more information."
737msgstr "Vennligst se <a href=\"http://codex.wordpress.org/Debugging_in_WordPress\">Debugging i WordPress</a> for mer informasjon."
738
739#: wp-includes/admin-bar.php:122
740msgid "Feedback"
741msgstr "Tilbakemelding"
742
743#: wp-includes/ms-functions.php:1220
744msgid ""
745"Dear User,\n"
746"\n"
747"Your new SITE_NAME site has been successfully set up at:\n"
748"BLOG_URL\n"
749"\n"
750"You can log in to the administrator account with the following information:\n"
751"Username: USERNAME\n"
752"Password: PASSWORD\n"
753"Log in here: BLOG_URLwp-login.php\n"
754"\n"
755"We hope you enjoy your new site. Thanks!\n"
756"\n"
757"--The Team @ SITE_NAME"
758msgstr ""
759"Kjære bruker, \n"
760"\n"
761"Ditt nye nettsted SITE_NAME har blitt satt opp her:\n"
762"BLOG_URL\n"
763"\n"
764"Du kan logge inn på administrator-kontoen med følgende informasjon:\n"
765"Brukernavn: USERNAME\n"
766"Passord: PASSWORD\n"
767"Logg inn her: BLOG_URLwp-login.php\n"
768"\n"
769"Vi håper du liker det nye nettstedet. Takk!\n"
770"\n"
771"– Teamet @ SITE_NAME"
772
773#: wp-comments-post.php:84
774msgid "<strong>ERROR</strong>: please type a comment."
775msgstr "<strong>FEIL</strong>: vennligst skriv en kommentar."
776
777#: wp-comments-post.php:80
778msgid "<strong>ERROR</strong>: please enter a valid email address."
779msgstr "<strong>FEIL</strong>: Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse."
780
781#: wp-comments-post.php:78
782msgid "<strong>ERROR</strong>: please fill the required fields (name, email)."
783msgstr "<strong>FEIL</strong>: vennligst fyll ut de nødvendige feltene (navn, e-post)."
784
785#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:27
786msgid "ERROR: Invalid values entered, these are marked in red."
787msgstr "FEIL: Ugyldige verdier oppgitt. Disse er markert i rødt."
788
789#: wp-includes/script-loader.php:410
790msgid "Could not load the preview image. Please reload the page and try again."
791msgstr "Kunne ikke laste forhåndsvisningen. Vennligst oppdater siden og prøv igjen."
792
793#: wp-includes/ms-functions.php:295
794msgid "<strong>ERROR</strong>: Site URL already taken."
795msgstr "<strong>FEIL</strong>: Nettsteds-URL allerede tatt."
796
797#: wp-includes/ms-functions.php:302
798msgid "<strong>ERROR</strong>: problem creating site entry."
799msgstr "<strong>FEIL</strong>: Problem med å lage nettstedsoppføring."
800
801#: wp-admin/custom-header.php:588
802#: wp-admin/comment.php:192
803#: wp-admin/includes/class-wp-links-list-table.php:110
804msgid "No"
805msgstr "Nei"
806
807#: wp-includes/comment-template.php:1527
808msgid "Email"
809msgstr "E-post"
810
811#: wp-includes/admin-bar.php:316
812#: wp-admin/users.php:17
813#: wp-admin/menu.php:168
814msgid "Users"
815msgstr "Brukere"
816
817#: wp-includes/post-template.php:1430
818#: wp-admin/users.php:54
819#: wp-admin/includes/media.php:1644
820msgid "Actions"
821msgstr "Handlinger"
822
823#: wp-includes/script-loader.php:268
824#: wp-includes/script-loader.php:325
825#: wp-includes/class-wp-editor.php:599
826#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:15
827#: wp-admin/includes/class-wp-posts-list-table.php:1032
828#: wp-admin/includes/class-wp-posts-list-table.php:1034
829#: wp-admin/includes/class-wp-posts-list-table.php:1037
830#: wp-admin/includes/template.php:479
831#: wp-admin/includes/class-wp-plugins-list-table.php:260
832#: wp-admin/includes/meta-boxes.php:222
833#: wp-admin/includes/meta-boxes.php:223
834#: wp-admin/edit-form-comment.php:66
835#: wp-admin/edit-tag-form.php:90
836msgid "Update"
837msgstr "Oppdater"
838
839#: wp-includes/admin-bar.php:310
840msgid "Sites"
841msgstr "Nettsteder"
842
843#: wp-includes/theme-compat/comments-popup.php:80
844#: wp-login.php:514
845#: wp-admin/user-new.php:255
846#: wp-admin/user-new.php:317
847#: wp-admin/comment.php:170
848#: wp-admin/includes/class-wp-users-list-table.php:165
849#: wp-admin/includes/template.php:322
850#: wp-admin/user-edit.php:335
851msgid "E-mail"
852msgstr "E-post"
853
854#: wp-includes/theme-compat/comments.php:77
855#: wp-includes/theme-compat/comments-popup.php:75
856#: wp-includes/comment-template.php:1525
857#: wp-admin/includes/class-wp-users-list-table.php:164
858#: wp-admin/includes/template.php:317
859#: wp-admin/user-edit.php:239
860msgid "Name"
861msgstr "Navn"
862
863#: wp-includes/general-template.php:258
864#: wp-login.php:510
865#: wp-login.php:630
866#: wp-admin/user-new.php:313
867#: wp-admin/install.php:101
868#: wp-admin/install.php:226
869#: wp-admin/includes/file.php:1003
870#: wp-admin/includes/class-wp-users-list-table.php:163
871#: wp-admin/user-edit.php:243
872msgid "Username"
873msgstr "Brukernavn"
874
875#: wp-admin/menu.php:199
876#: wp-admin/options.php:21
877#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:59
878msgid "Settings"
879msgstr "Innstillinger"
880
881#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:148
882msgid "Options saved."
883msgstr "Innstillinger lagret."
884
885#: wp-includes/deprecated.php:2845
886#: wp-includes/deprecated.php:2847
887#: wp-includes/admin-bar.php:257
888#: wp-includes/admin-bar.php:304
889#: wp-includes/admin-bar.php:356
890#: wp-admin/index.php:22
891#: wp-admin/user/menu.php:10
892#: wp-admin/menu.php:25
893msgid "Dashboard"
894msgstr "Kontrollpanel"
895
896#: wp-admin/user-new.php:14
897#: wp-admin/user-new.php:16
898#: wp-admin/user-new.php:59
899#: wp-admin/user-new.php:93
900#: wp-admin/themes.php:13
901#: wp-admin/themes.php:26
902#: wp-admin/custom-header.php:638
903#: wp-admin/custom-header.php:724
904#: wp-admin/edit-comments.php:12
905#: wp-admin/edit.php:22
906#: wp-admin/post-new.php:40
907#: wp-admin/users.php:13
908#: wp-admin/users.php:112
909#: wp-admin/includes/bookmark.php:30
910#: wp-admin/press-this.php:17
911#: wp-admin/widgets.php:16
912#: wp-admin/plugins.php:16
913#: wp-admin/edit-tags.php:21
914#: wp-admin/edit-tags.php:48
915#: wp-admin/edit-tags.php:86
916#: wp-admin/edit-tags.php:100
917#: wp-admin/edit-tags.php:139
918#: wp-admin/nav-menus.php:23
919#: wp-admin/options.php:35
920#: wp-admin/options.php:59
921#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:72
922msgid "Cheatin&#8217; uh?"
923msgstr "Jukser vi?"
924
925#: wp-includes/admin-bar.php:566
926#: wp-admin/update-core.php:284
927#: wp-admin/update-core.php:292
928#: wp-admin/menu.php:128
929#: wp-admin/menu.php:133
930msgid "Themes"
931msgstr "Temaer"
932
933#: wp-includes/general-template.php:261
934#: wp-login.php:621
935#: wp-login.php:640
936#: wp-admin/install.php:145
937#: wp-admin/install.php:239
938msgid "Log In"
939msgstr "Logg inn"
940
941#: wp-includes/post.php:4680
942#: wp-includes/class-wp-editor.php:755
943#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:344
944#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:508
945#: wp-admin/includes/dashboard.php:531
946#: wp-admin/includes/class-wp-posts-list-table.php:739
947#: wp-admin/includes/media.php:922
948#: wp-admin/includes/media.php:1686
949#: wp-admin/includes/media.php:1950
950#: wp-admin/includes/ajax-actions.php:1355
951msgid "Title"
952msgstr "Tittel"
953
954#: wp-includes/script-loader.php:329
955#: wp-admin/includes/meta-boxes.php:125
956#: wp-admin/includes/meta-boxes.php:138
957msgid "Public"
958msgstr "Offentlig"
959
960#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:288
961msgid "Path"
962msgstr "Bane"
963
964#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:303
965#: wp-admin/update-core.php:203
966#: wp-admin/update-core.php:215
967#: wp-admin/includes/dashboard.php:75
968#: wp-admin/plugins.php:341
969msgid "Plugins"
970msgstr "Innstikk"
971
972#: wp-admin/custom-header.php:589
973#: wp-admin/includes/class-wp-links-list-table.php:110
974msgid "Yes"
975msgstr "Ja"
976
977#: wp-includes/admin-bar.php:284
978#: wp-admin/menu.php:30
979msgid "My Sites"
980msgstr "Mine nettsteder"
981
982#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:316
983#: wp-admin/options-general.php:96
984#: wp-admin/install.php:97
985msgid "Site Title"
986msgstr "Nettstedstittel"
987
988#: wp-includes/deprecated.php:2728
989msgid "First Post"
990msgstr "Første innlegg"
991
992#: wp-includes/post-template.php:1227
993#: wp-admin/includes/meta-boxes.php:143
994msgid "Password:"
995msgstr "Passord:"
996
997#: wp-admin/includes/class-wp-themes-list-table.php:152
998#: wp-admin/includes/class-wp-upgrader.php:1421
999#: wp-admin/includes/class-wp-upgrader.php:1477
1000#: wp-admin/includes/class-wp-plugins-list-table.php:252
1001#: wp-admin/includes/class-wp-plugins-list-table.php:373
1002msgid "Activate"
1003msgstr "Aktiver"
1004
1005#: wp-includes/admin-bar.php:106
1006msgid "Documentation"
1007msgstr "Dokumentasjon"
1008
1009#: wp-includes/admin-bar.php:114
1010msgid "Support Forums"
1011msgstr "Supportforum"
1012
1013#: wp-includes/formatting.php:2143
1014#: wp-includes/general-template.php:1975
1015msgid "&hellip;"
1016msgstr "&hellip;"
1017
1018#: wp-includes/functions.php:2615
1019msgid "Database Error"
1020msgstr "Databasefeil"
1021
1022#: wp-includes/functions.php:2619
1023msgid "Error establishing a database connection"
1024msgstr "Feil: klarte ikke å etablere databasetilkobling"
1025
1026#: wp-includes/admin-bar.php:98
1027#: wp-includes/default-widgets.php:320
1028msgid "WordPress.org"
1029msgstr "WordPress.org"
1030
1031#: wp-includes/admin-bar.php:227
1032msgid "Global Dashboard: %s"
1033msgstr "Globalt kontrollpanel: %s"
1034
1035#: wp-includes/admin-bar.php:225
1036msgid "Network Admin: %s"
1037msgstr "Nettverksadmin: %s"
1038
1039#: wp-includes/taxonomy.php:414
1040msgctxt "taxonomy general name"
1041msgid "Tags"
1042msgstr "Stikkord"
1043
1044#: wp-includes/taxonomy.php:415
1045msgctxt "taxonomy singular name"
1046msgid "Tag"
1047msgstr "Stikkord"
1048
1049#: wp-includes/functions.wp-scripts.php:29
1050#: wp-includes/functions.wp-scripts.php:56
1051#: wp-includes/functions.wp-scripts.php:90
1052#: wp-includes/functions.wp-scripts.php:109
1053#: wp-includes/functions.wp-scripts.php:129
1054#: wp-includes/functions.wp-scripts.php:153
1055#: wp-includes/functions.wp-scripts.php:177
1056#: wp-includes/functions.wp-styles.php:30
1057#: wp-includes/functions.wp-styles.php:57
1058#: wp-includes/functions.wp-styles.php:85
1059#: wp-includes/functions.wp-styles.php:106
1060#: wp-includes/functions.wp-styles.php:137
1061#: wp-includes/functions.wp-styles.php:159
1062#: wp-includes/functions.wp-styles.php:183
1063msgid "Scripts and styles should not be registered or enqueued until the %1$s, %2$s, or %3$s hooks."
1064msgstr "Scripts og stiler bør ikke være registrert eller \"enqueued\" foran %1$s, %2$s eller %3$s."
1065
1066#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:425
1067msgid "Allow link notifications from other blogs (pingbacks and trackbacks)"
1068msgstr "Tillat varsling av lenker fra andre blogger (tilbaketråkk og tilbakesporing)"
1069
1070#: wp-includes/capabilities.php:547
1071#: wp-includes/capabilities.php:567
1072#: wp-includes/capabilities.php:593
1073msgid "Use <code>WP_User->ID</code> instead."
1074msgstr "Bruk <code>WP_User->ID</code> isteden."
1075
1076#: wp-includes/ms-functions.php:1737
1077msgid "You have been added to this site. Please visit the <a href=\"%s\">homepage</a> or <a href=\"%s\">log in</a> using your username and password."
1078msgstr "Du har blitt lagt til dette nettstedet. Vennligst besøk <a href=\"%s\">forsiden</a> eller <a href=\"%s\">logg inn</a> med ditt brukernavn og passord."
1079
1080#: wp-includes/script-loader.php:201
1081msgid "Memory exceeded. Please try another smaller file."
1082msgstr "Minne overskredet. Vennligst prøv med en mindre fil."
1083
1084#: wp-includes/script-loader.php:202
1085msgid "This is larger than the maximum size. Please try another."
1086msgstr "Dette er mer enn maksimal størrelse. Vennligst prøv med en annen."
1087
1088#: wp-includes/script-loader.php:200
1089msgid "This file is not an image. Please try another."
1090msgstr "Denne filen er ikke et bilde. Vennligst prøv med en annen."
1091
1092#: wp-includes/link-template.php:1120
1093msgid "Use commas instead of %s to separate excluded categories."
1094msgstr "Bruk komma i stedet for %s for å skille utelatte kategorier."
1095
1096#: wp-includes/general-template.php:2037
1097msgctxt "admin color scheme"
1098msgid "Gray"
1099msgstr "Grå"
1100
1101#: wp-includes/general-template.php:2035
1102msgctxt "admin color scheme"
1103msgid "Blue"
1104msgstr "Blå"
1105
1106#: wp-includes/formatting.php:2840
1107msgid "The timezone you have entered is not valid. Please select a valid timezone."
1108msgstr "Tidssonen du har skrevet inn er ikke gyldig. Vennligst velg en gyldig tidssone."
1109
1110#: wp-includes/post.php:22
1111msgctxt "add new on admin bar"
1112msgid "Post"
1113msgstr "Innlegg"
1114
1115#: wp-includes/post.php:38
1116msgctxt "add new on admin bar"
1117msgid "Page"
1118msgstr "Side"
1119
1120#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:398
1121msgctxt "html attribute"
1122msgid "Name"
1123msgstr "Navn"
1124
1125#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:354
1126msgctxt "html attribute"
1127msgid "Name:"
1128msgstr "Navn:"
1129
1130#: wp-includes/admin-bar.php:493
1131msgctxt "add new from admin bar"
1132msgid "Media"
1133msgstr "Media"
1134
1135#: wp-includes/admin-bar.php:496
1136msgctxt "add new from admin bar"
1137msgid "Link"
1138msgstr "Lenke"
1139
1140#: wp-includes/admin-bar.php:513
1141msgctxt "add new from admin bar"
1142msgid "User"
1143msgstr "Bruker"
1144
1145#: wp-includes/pluggable.php:813
1146msgid "You should specify a nonce action to be verified by using the first parameter."
1147msgstr "Du bør spesifisere et nonce-tiltak som skal bekreftes ved hjelp av første parameter."
1148
1149#: wp-includes/taxonomy.php:422
1150msgid "View Tag"
1151msgstr "Se stikkord"
1152
1153#: wp-includes/taxonomy.php:422
1154msgid "View Category"
1155msgstr "Se kategori"
1156
1157#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:263
1158msgid "Editor width in Distraction-free writing mode:"
1159msgstr "Bredden på teksten i distraksjonsfri skrivemodus:"
1160
1161#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:264
1162msgid "Wider"
1163msgstr "Bredere"
1164
1165#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:265
1166msgid "Narrower"
1167msgstr "Smalere"
1168
1169#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:266
1170msgid "Default width"
1171msgstr "Standardbredde"
1172
1173#: wp-includes/class-wp-editor.php:691
1174msgid "Word count: %s"
1175msgstr "Antall ord: %s"
1176
1177#: wp-activate.php:92
1178msgid "Your account is now activated. <a href=\"%1$s\">Log in</a> or go back to the <a href=\"%2$s\">homepage</a>."
1179msgstr "Din konto er nå aktivert. <a href=\"%1$s\">Logg inn</a> eller gå tilbake til <a href=\"%2$s\">forsiden</a>."
1180
1181#: wp-activate.php:90
1182msgid "Your account is now activated. <a href=\"%1$s\">View your site</a> or <a href=\"%2$s\">Log in</a>"
1183msgstr "Din konto er nå aktivert. <a href=\"%1$s\">Vis nettstedet</a> eller <a href=\"%2$s\">Logg inn</a>"
1184
1185#: wp-includes/class-wp-editor.php:649
1186#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:501
1187msgid "Help (Alt + Shift + H)"
1188msgstr "Hjelp (Alt + Shift + H)"
1189
1190#: wp-includes/admin-bar.php:141
1191msgid "Howdy, %1$s"
1192msgstr "Hei, %1$s"
1193
1194#: wp-includes/class-wp-editor.php:624
1195msgid "Exit fullscreen"
1196msgstr "Avslutt fullskjermvisning"
1197
1198#: wp-includes/class-wp-editor.php:692
1199msgid "Just write."
1200msgstr "Distraksjonsfri modus."
1201
1202#: wp-includes/script-loader.php:333
1203msgid "Approve and Reply"
1204msgstr "Godkjenn og send"
1205
1206#: wp-includes/post.php:1245
1207msgid "All Posts"
1208msgstr "Alle innlegg"
1209
1210#: wp-includes/post.php:1245
1211msgid "All Pages"
1212msgstr "Alle sider"
1213
1214#: wp-includes/class-wp-editor.php:671
1215msgid "Updated."
1216msgstr "Oppdatert."
1217
1218#: wp-includes/script-loader.php:81
1219msgid "fullscreen"
1220msgstr "fullskjerm"
1221
1222#: wp-includes/class-wp-editor.php:637
1223#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:286
1224msgid "Bold (Ctrl + B)"
1225msgstr "Fet (Ctrl + B)"
1226
1227#: wp-includes/class-wp-editor.php:638
1228#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:287
1229msgid "Italic (Ctrl + I)"
1230msgstr "Kursiv (Ctrl + I)"
1231
1232#: wp-includes/class-wp-editor.php:641
1233#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:295
1234msgid "Ordered list (Alt + Shift + O)"
1235msgstr "Sortert liste (Alt + Shift + O)"
1236
1237#: wp-includes/class-wp-editor.php:640
1238#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:294
1239msgid "Unordered list (Alt + Shift + U)"
1240msgstr "Usortert liste (Alt + Shift + U)"
1241
1242#: wp-includes/class-wp-editor.php:644
1243#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:302
1244msgid "Insert/edit image (Alt + Shift + M)"
1245msgstr "Sett inn / rediger bilde (Alt + Shift + M)"
1246
1247#: wp-includes/class-wp-editor.php:646
1248#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:300
1249msgid "Insert/edit link (Alt + Shift + A)"
1250msgstr "Sett inn / rediger lenke (Alt + Shift + A)"
1251
1252#: wp-includes/class-wp-editor.php:647
1253#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:301
1254msgid "Unlink (Alt + Shift + S)"
1255msgstr "Opphev lenke (Alt + Shift + S)"
1256
1257#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:274
1258msgid "TinyMCE is a platform independent web based Javascript HTML WYSIWYG editor released as Open Source under %sLGPL</a>\tby Moxiecode Systems AB. It has the ability to convert HTML TEXTAREA fields or other HTML elements to editor instances."
1259msgstr "TinyMCE er en plattformuavhengig nettbasert Javascript HTML WYSIWYG editor utgitt som åpen kildekode under %sLGPL</a>>→\tav Moxiecode Systems AB. Det har evnen til å konvertere HTML TEXTAREA-felter eller andre HTML-elementer til tekstredigeringsområder."
1260
1261#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:41
1262msgid "Indigo"
1263msgstr "Indigo"
1264
1265#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:40
1266msgid "Navy Blue"
1267msgstr "Marineblå"
1268
1269#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:38
1270msgid "Dark green"
1271msgstr "Mørk grønn"
1272
1273#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:52
1274msgid "Amber"
1275msgstr "Rav"
1276
1277#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:45
1278msgid "Olive"
1279msgstr "Oliven"
1280
1281#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:262
1282msgid "Words:"
1283msgstr "Ord:"
1284
1285#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:43
1286msgid "Maroon"
1287msgstr "Kastanjebrun"
1288
1289#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:493
1290msgid "Poster"
1291msgstr "Plakat"
1292
1293#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:492
1294msgid "Preload"
1295msgstr "Forhåndslast"
1296
1297#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:491
1298msgid "Alternative source 2"
1299msgstr "Alternativ kilde 2"
1300
1301#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:490
1302msgid "Alternative source 1"
1303msgstr "Alternativ kilde 1"
1304
1305#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:253
1306msgid "Disc"
1307msgstr "Plate"
1308
1309#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:251
1310msgid "Upper roman"
1311msgstr "Øvre romersk"
1312
1313#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:63
1314msgid "Aqua"
1315msgstr "Aqua"
1316
1317#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:62
1318msgid "Lime"
1319msgstr "Lime"
1320
1321#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:59
1322msgid "Magenta"
1323msgstr "Magenta"
1324
1325#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:56
1326msgid "Royal blue"
1327msgstr "Kongeblå"
1328
1329#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:55
1330msgid "Turquoise"
1331msgstr "Turkis"
1332
1333#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:53
1334msgid "Yellow green"
1335msgstr "Gulgrønn"
1336
1337#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:250
1338msgid "Upper alpha"
1339msgstr "Øvre alpha"
1340
1341#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:249
1342msgid "Lower roman"
1343msgstr "Lavere romersk"
1344
1345#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:36
1346msgid "Burnt orange"
1347msgstr "Brent oransje"
1348
1349#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:170
1350msgid "Paste is now in plain text mode. Click again to toggle back to regular paste mode."
1351msgstr "Lim inn er nå i ren tekst-modus. Klikk igjen for å gå tilbake til vanlig lim inn-modus."
1352
1353#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:73
1354msgid "Plum"
1355msgstr "Plomme"
1356
1357#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:28
1358msgid "{#field} must be a number"
1359msgstr "{#field} må være et tall"
1360
1361#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:58
1362msgid "Medium gray"
1363msgstr "Mellomgrå"
1364
1365#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:54
1366msgid "Sea green"
1367msgstr "Sjøgrønn"
1368
1369#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:169
1370msgid "Paste is now in plain text mode. Click again to toggle back to regular paste mode. After you paste something you will be returned to regular paste mode."
1371msgstr "Lim inn er nå i ren tekst-modus. Klikk igjen for å gå tilbake til vanlig lim inn modus. Når du har limt inn noe, vil du bli returnert til vanlig lim inn-modus."
1372
1373#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:489
1374msgid "HTML5 Video Options"
1375msgstr "HTML5 Videoinnstillinger"
1376
1377#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:42
1378msgid "Very dark gray"
1379msgstr "Veldig mørk grå"
1380
1381#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:327
1382msgid "Press ALT F10 for toolbar. Press ALT 0 for help."
1383msgstr "Trykk ALT F10 for verktøylinjen. Trykk ALT 0 for hjelp."
1384
1385#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:326
1386#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:383
1387msgid "Accessibility Help"
1388msgstr "Tilgjengelighet-hjelp"
1389
1390#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:384
1391msgid "General Usage"
1392msgstr "Generell bruk"
1393
1394#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:29
1395msgid "{#field} must be a number greater than {#min}"
1396msgstr "{#field} må være et tall større enn {#min}"
1397
1398#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:39
1399msgid "Dark azure"
1400msgstr "Mørk  asurblå"
1401
1402#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:37
1403msgid "Dark olive"
1404msgstr "Mørk olivengrønn"
1405
1406#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:248
1407msgid "Lower greek"
1408msgstr "Lavere gresk"
1409
1410#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:247
1411msgid "Lower alpha"
1412msgstr "Lavere alpha"
1413
1414#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:237
1415msgid "Learn word"
1416msgstr "Lær ord"
1417
1418#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:245
1419msgid "Types"
1420msgstr "Typer"
1421
1422#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:329
1423msgid "Toolbar"
1424msgstr "Verktøylinje"
1425
1426#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:30
1427msgid "{#field} must be a number or percentage"
1428msgstr "{#field} må være et tall eller prosent"
1429
1430#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:254
1431msgid "Square"
1432msgstr "Kvadrat"
1433
1434#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:60
1435msgid "Gold"
1436msgstr "Gull"
1437
1438#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:72
1439msgid "Light sky blue"
1440msgstr "Lys himmelblå"
1441
1442#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:252
1443msgid "Circle"
1444msgstr "Sirkel"
1445
1446#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:68
1447msgid "Peach"
1448msgstr "Fersken"
1449
1450#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:275
1451msgid "Copyright &copy; 2003-2011, <a href=\"http://www.moxiecode.com\" target=\"_blank\">Moxiecode Systems AB</a>, All rights reserved."
1452msgstr "Copyright © 2003-2011, <a href=\"http://www.moxiecode.com\" target=\"_blank\">Moxiecode Systems AB</a>, Alle rettigheter reservert."
1453
1454#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:64
1455msgid "Sky blue"
1456msgstr "Himmelblå"
1457
1458#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:258
1459#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:328
1460msgid "Rich Text Area"
1461msgstr "Rik tekst-område"
1462
1463#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:70
1464msgid "Pale green"
1465msgstr "Blekgrønn"
1466
1467#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:69
1468msgid "Light yellow"
1469msgstr "Lys gul"
1470
1471#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:47
1472msgid "Teal"
1473msgstr "Lyseblå"
1474
1475#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:71
1476msgid "Pale cyan"
1477msgstr "Blek cyan"
1478
1479#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:49
1480msgid "Grayish blue"
1481msgstr "Gråblå"
1482
1483#: wp-includes/class-http.php:145
1484msgid "Destination directory for file streaming does not exist or is not writable."
1485msgstr "Målkatalog for direkteavspilling av fil finnes ikke eller er ikke skrivbar."
1486
1487#: wp-includes/class-http.php:248
1488msgid "There are no HTTP transports available which can complete the requested request."
1489msgstr "Det er ingen HTTP transportør tilgjengelig som kan fullføre den forespurte forespørselen."
1490
1491#: wp-includes/taxonomy.php:103
1492#: wp-includes/taxonomy.php:104
1493msgctxt "post format"
1494msgid "Format"
1495msgstr "Format"
1496
1497#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:480
1498msgid "<a href=\"%1$s\">Akismet</a> has protected your site from %2$s spam comment already. "
1499msgid_plural "<a href=\"%1$s\">Akismet</a> has protected your site from %2$s spam comments already. "
1500msgstr[0] "<a href=\"%1$s\">Akismet</a> har beskyttet din side mot %2$s useriøs kommentar allerede."
1501msgstr[1] "<a href=\"%1$s\">Akismet</a> har beskyttet din side mot %2$s useriøse kommentarer allerede."
1502
1503#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:491
1504msgid "There's <a href=\"%2$s\">%1$s comment</a> in your spam queue right now."
1505msgid_plural "There are <a href=\"%2$s\">%1$s comments</a> in your spam queue right now."
1506msgstr[0] "Det er <a href=\"%2$s\">%1$s kommentar</a> i kø som er merket useriøs."
1507msgstr[1] "Det er <a href=\"%2$s\">%1$s kommentarer</a> i kø som er merket useriøse."
1508
1509#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:486
1510msgid "<a href=\"%1$s\">Akismet</a> blocks spam from getting to your blog. "
1511msgstr "<a href=\"%1$s\">Akismet</a> blokkerer useriøse kommentarer til ditt nettsted."
1512
1513#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:153
1514msgid "<strong>Sign up success!</strong> Please check your email for your Akismet API Key and enter it below."
1515msgstr "<strong>Registrering vellykket!</strong> Sjekk e-posten for din Akismet API-nøkkel, og skriv den inn nedenfor."
1516
1517#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:362
1518msgid "Flagged as spam by Akismet"
1519msgstr "Merket som useriøst av Akismet"
1520
1521#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:382
1522msgid "History"
1523msgstr "Historikk"
1524
1525#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:283
1526msgctxt "comments"
1527msgid "Spam"
1528msgstr "Useriøse"
1529
1530#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:497
1531msgid "There's nothing in your <a href='%1$s'>spam queue</a> at the moment."
1532msgstr "Det er ingenting i din <a href='%1$s'>useriøs-kø</a> i øyeblikket."
1533
1534#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:364
1535msgid "Cleared by Akismet"
1536msgstr "Godkjent av Akismet"
1537
1538#: wp-includes/class-wp-editor.php:770
1539msgid "Enter the destination URL"
1540msgstr "Skriv inn URL-en"
1541
1542#: wp-includes/class-wp-editor.php:782
1543msgid "Or link to existing content"
1544msgstr "Eller lag lenke til eksisterende innhold"
1545
1546#: wp-includes/query.php:145
1547#: wp-includes/query.php:166
1548#: wp-includes/query.php:186
1549#: wp-includes/query.php:210
1550#: wp-includes/query.php:234
1551#: wp-includes/query.php:258
1552#: wp-includes/query.php:287
1553#: wp-includes/query.php:307
1554#: wp-includes/query.php:327
1555#: wp-includes/query.php:347
1556#: wp-includes/query.php:368
1557#: wp-includes/query.php:388
1558#: wp-includes/query.php:418
1559#: wp-includes/query.php:447
1560#: wp-includes/query.php:467
1561#: wp-includes/query.php:494
1562#: wp-includes/query.php:514
1563#: wp-includes/query.php:534
1564#: wp-includes/query.php:554
1565#: wp-includes/query.php:574
1566#: wp-includes/query.php:603
1567#: wp-includes/query.php:630
1568#: wp-includes/query.php:650
1569#: wp-includes/query.php:670
1570#: wp-includes/query.php:690
1571#: wp-includes/query.php:710
1572msgid "Conditional query tags do not work before the query is run. Before then, they always return false."
1573msgstr "Betingede spørringer fungerer ikke fungerer ikke før spørringen er utført. Før det skjer, returnerer de alltid \"false\"."
1574
1575#: wp-includes/ms-functions.php:841
1576msgid "The user is already active."
1577msgstr "Brukeren er allerede aktiv."
1578
1579#: wp-includes/functions.php:2825
1580msgid "%1$s was called <strong>incorrectly</strong>. %2$s %3$s"
1581msgstr "%1$s ble kalt <strong>feil</strong>. %2$s %3$s"
1582
1583#: wp-includes/functions.php:2823
1584msgid "(This message was added in version %s.)"
1585msgstr "(Denne meldingen ble lagt i versjon %s.)"
1586
1587#: wp-includes/user.php:110
1588msgid "<strong>ERROR</strong>: The password you entered for the username <strong>%1$s</strong> is incorrect. <a href=\"%2$s\" title=\"Password Lost and Found\">Lost your password</a>?"
1589msgstr "<strong>FEIL</strong>: Passordet du skrev inn for brukernavnet <strong>%1$s</strong> er feil. <a href=\"%2$s\" title=\"Glemte passord\">Glemt passordet ditt</a>?"
1590
1591#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:4873
1592msgid "Sorry, you cannot publish this post."
1593msgstr "Beklager, du kan ikke publisere dette innlegget."
1594
1595#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:27
1596msgid "Comment History"
1597msgstr "Kommentarhistorikk"
1598
1599#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:235
1600msgid "<a href=\"%s\" target=\"_blank\">Click here</a> to confirm that <a href=\"%s\" target=\"_blank\">Akismet.com is up</a>."
1601msgstr "<a href=\"%s\" target=\"_blank\">Klikk her</a> for å bekrefte at <a href=\"%s\" target=\"_blank\">Akismet.com er oppe</a>."
1602
1603#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:14
1604msgid "Akismet %s requires WordPress 3.0 or higher."
1605msgstr "Akismet %s krever WordPress 3.0 eller nyere."
1606
1607#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:395
1608msgid "%s approved"
1609msgid_plural "%s approved"
1610msgstr[0] "%s godkjent"
1611msgstr[1] "%s godkjente"
1612
1613#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:561
1614msgid "%s reported this comment as not spam"
1615msgstr "%s rapporterte denne kommentaren som ikke useriøs"
1616
1617#: wp-content/plugins/akismet/akismet.php:289
1618msgid "Akismet caught this comment as spam"
1619msgstr "Akismet fanget denne kommentaren som useriøs"
1620
1621#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:613
1622msgid "%s reported this comment as spam"
1623msgstr "%s rapporterte denne kommentaren som useriøs"
1624
1625#: wp-content/plugins/akismet/akismet.php:536
1626msgid "Akismet caught this comment as spam during an automatic retry."
1627msgstr "Akismet fanget denne kommentaren som useriøs i løpet av en automatisk re-sjekk."
1628
1629#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:225
1630msgid "Re-trying"
1631msgstr "Sjekker på nytt"
1632
1633#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:171
1634msgid "Auto-delete spam submitted on posts more than a month old."
1635msgstr "Slett automatisk useriøse kommentarer som er skrevet til innlegg som er eldre enn en måned."
1636
1637#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:144
1638msgid "Your WordPress home URL %s is invalid.  Please fix the <a href=\"%s\">home option</a>."
1639msgstr "Din WordPress hjem-URL %s er ugyldig. Fiks <a href=\"%s\">hjem-valget</a>."
1640
1641#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:172
1642msgid "Show the number of comments you've approved beside each comment author."
1643msgstr "Vis antall kommentarer du har godkjent ved siden av hver kommentarforfatter."
1644
1645#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:661
1646msgid "%s changed the comment status to %s"
1647msgstr "%s endret status for kommentaren til %s"
1648
1649#: wp-content/plugins/akismet/akismet.php:291
1650#: wp-content/plugins/akismet/akismet.php:299
1651msgid "Comment status was changed to %s"
1652msgstr "Status for kommentaren ble endret til %s"
1653
1654#: wp-content/plugins/akismet/akismet.php:538
1655msgid "Akismet cleared this comment during an automatic retry."
1656msgstr "Akismet godkjente denne kommentaren ved en ny automatisk kontroll."
1657
1658#: wp-content/plugins/akismet/akismet.php:294
1659msgid "Akismet cleared this comment"
1660msgstr "Akismet godkjente denne kommentaren"
1661
1662#: wp-content/plugins/akismet/akismet.php:297
1663msgid "Comment was caught by wp_blacklist_check"
1664msgstr "Kommentaren ble fanget opp av wp_blacklist_check"
1665
1666#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:225
1667msgid "Accessible"
1668msgstr "Tilgjengelig"
1669
1670#: wp-content/plugins/akismet/akismet.php:304
1671msgid "Akismet was unable to check this comment (response: %s), will automatically retry again later."
1672msgstr "Akismet var ikke i stand til å sjekke denne kommentaren (respons: %s), men vil automatisk prøve på nytt igjen senere."
1673
1674#: wp-includes/pluggable.php:1049
1675msgid "Permalink: %s"
1676msgstr "Permalenke: %s"
1677
1678#: wp-includes/class-wp-atom-server.php:634
1679#: wp-includes/class-wp-atom-server.php:670
1680#: wp-includes/class-wp-atom-server.php:721
1681msgid "Error occurred while accessing post metadata for file location."
1682msgstr "Error occurred while accessing post metadata for file location."
1683
1684#: wp-includes/functions.php:1889
1685msgid "Your attempt to update this plugin: &#8220;%s&#8221; has failed."
1686msgstr "Ditt forsøk på å oppdatere dette innstikket: &laquo;%s&raquo; har feilet."
1687
1688#: wp-includes/post.php:5114
1689msgctxt "Post format"
1690msgid "Standard"
1691msgstr "Standard"
1692
1693#: wp-includes/post.php:981
1694msgid "Post types cannot exceed 20 characters in length"
1695msgstr "Navn på innleggstyper kan ikke overstige 20 tegn"
1696
1697#: wp-signup.php:83
1698msgid "Your address will be %s."
1699msgstr "Din adresse vil være %s."
1700
1701#: wp-signup.php:82
1702msgid "domain"
1703msgstr "domene"
1704
1705#: wp-includes/admin-bar.php:525
1706msgctxt "admin bar menu group label"
1707msgid "Add New"
1708msgstr "Legg til"
1709
1710#: wp-includes/post.php:5123
1711msgctxt "Post format"
1712msgid "Audio"
1713msgstr "Lyd"
1714
1715#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:3702
1716#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:4000
1717msgid "Invalid post format"
1718msgstr "Ugyldig innleggsformat"
1719
1720#: wp-includes/pluggable.php:1024
1721#: wp-includes/pluggable.php:1137
1722msgid "Whois  : http://whois.arin.net/rest/ip/%s"
1723msgstr "Whois  : http://whois.arin.net/rest/ip/%s"
1724
1725#: wp-includes/class-wp-editor.php:778
1726msgid "Open link in a new window/tab"
1727msgstr "Åpne lenken i nytt vindu / fane"
1728
1729#: wp-includes/class-wp-editor.php:798
1730msgid "No search term specified. Showing recent items."
1731msgstr "Ingen søkeord spesifisert. Viser nye elementer."
1732
1733#: wp-includes/plugin.php:674
1734msgid "Only a static class method or function can be used in an uninstall hook."
1735msgstr "Only a static class method or function can be used in an uninstall hook."
1736
1737#: wp-includes/post.php:2350
1738msgid "Passing an integer number of posts is deprecated. Pass an array of arguments instead."
1739msgstr "Passing an integer number of posts is deprecated. Pass an array of arguments instead."
1740
1741#: wp-includes/post.php:5115
1742msgctxt "Post format"
1743msgid "Aside"
1744msgstr "Notis"
1745
1746#: wp-includes/post.php:5116
1747msgctxt "Post format"
1748msgid "Chat"
1749msgstr "Chat"
1750
1751#: wp-includes/post.php:5117
1752msgctxt "Post format"
1753msgid "Gallery"
1754msgstr "Galleri"
1755
1756#: wp-includes/post.php:5118
1757msgctxt "Post format"
1758msgid "Link"
1759msgstr "Lenke"
1760
1761#: wp-includes/post.php:5119
1762msgctxt "Post format"
1763msgid "Image"
1764msgstr "Bilde"
1765
1766#: wp-includes/post.php:5120
1767msgctxt "Post format"
1768msgid "Quote"
1769msgstr "Sitat"
1770
1771#: wp-includes/post.php:5121
1772msgctxt "Post format"
1773msgid "Status"
1774msgstr "Status"
1775
1776#: wp-includes/post.php:5122
1777msgctxt "Post format"
1778msgid "Video"
1779msgstr "Video"
1780
1781#: wp-includes/post.php:1243
1782msgid "No pages found in Trash."
1783msgstr "Ingen sider funnet i papirkurven."
1784
1785#: wp-includes/post.php:1242
1786msgid "No pages found."
1787msgstr "Ingen sider funnet."
1788
1789#: wp-includes/post.php:1243
1790msgid "No posts found in Trash."
1791msgstr "Ingen innlegg funnet i papirkurven."
1792
1793#: wp-includes/admin-bar.php:408
1794msgid "Shortlink"
1795msgstr "Kortlenke"
1796
1797#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1045
1798#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:2958
1799#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:3885
1800#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:4202
1801msgid "Invalid attachment ID."
1802msgstr "Ugyldig vedleggs-ID."
1803
1804#: wp-includes/registration-functions.php:7
1805#: wp-includes/registration.php:7
1806msgid "This file no longer needs to be included."
1807msgstr "Denne filen trenger ikke lenger å bli inkludert."
1808
1809#: wp-login.php:429
1810msgid "Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email."
1811msgstr "Vennligst skriv inn brukernavn eller e-postadresse. Du vil motta en lenke for å opprette et nytt passord via e-post."
1812
1813#: wp-includes/default-widgets.php:283
1814#: wp-includes/default-widgets.php:515
1815msgid "Display as dropdown"
1816msgstr "Vis som nedtrekksmeny"
1817
1818#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:415
1819msgid "Large size image height"
1820msgstr "Høyde for store bilder"
1821
1822#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:400
1823msgid "Medium size image width"
1824msgstr "Bredde for mellomstore bilder"
1825
1826#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:405
1827msgid "Medium size image height"
1828msgstr "Høyde for mellomstore bilder"
1829
1830#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:410
1831msgid "Large size image width"
1832msgstr "Bredde for Store bilder"
1833
1834#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:395
1835msgid "Crop thumbnail to exact dimensions"
1836msgstr "Beskjær miniatyrbilde til eksakte dimensjoner"
1837
1838#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:390
1839msgid "Thumbnail Height"
1840msgstr "Høyde på miniatyrbilde"
1841
1842#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:385
1843msgid "Thumbnail Width"
1844msgstr "Bredde på miniatyrbilde"
1845
1846#: wp-includes/script-loader.php:280
1847msgid "No matches found."
1848msgstr "Ingen treff funnet."
1849
1850#: wp-login.php:486
1851msgid "New password"
1852msgstr "Nytt passord"
1853
1854#: wp-login.php:490
1855msgid "Confirm new password"
1856msgstr "Bekreft nytt passord"
1857
1858#: wp-login.php:232
1859msgid "To reset your password, visit the following address:"
1860msgstr "For å tilbakestille passordet ditt, gå til følgende adresse:"
1861
1862#: wp-login.php:479
1863#: wp-login.php:498
1864msgid "Reset Password"
1865msgstr "Tilbakestill passord"
1866
1867#: wp-login.php:468
1868msgid "The passwords do not match."
1869msgstr "Passordene samsvarer ikke."
1870
1871#: wp-login.php:471
1872msgid "Password Reset"
1873msgstr "Passord tilbakestilt"
1874
1875#: wp-login.php:471
1876msgid "Your password has been reset."
1877msgstr "Ditt passord er tilbakestilt."
1878
1879#: wp-login.php:228
1880msgid "Someone requested that the password be reset for the following account:"
1881msgstr "Noen ba om at passordet bli tilbakestilt for følgende konto:"
1882
1883#: wp-login.php:231
1884msgid "If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen."
1885msgstr "Hvis dette var en feil, bare ignorere denne e-posten, og ingenting vil skje."
1886
1887#: wp-login.php:479
1888msgid "Enter your new password below."
1889msgstr "Skriv inn ditt nye passord nedenfor."
1890
1891#: wp-includes/post.php:553
1892msgid "Invalid post"
1893msgstr "Ugyldig innlegg"
1894
1895#: wp-includes/admin-bar.php:192
1896msgid "Edit My Profile"
1897msgstr "Rediger min profil"
1898
1899#: wp-includes/admin-bar.php:151
1900msgid "My Account"
1901msgstr "Min konto"
1902
1903#: wp-includes/admin-bar.php:378
1904msgid "Manage Comments"
1905msgstr "Håndter kommentarer"
1906
1907#: wp-includes/admin-bar.php:349
1908msgid "Blavatar"
1909msgstr "Blavatar"
1910
1911#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:382
1912#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:390
1913msgid "View comment history"
1914msgstr "Se kommentarhistorikk"
1915
1916#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:422
1917msgid "Akismet"
1918msgstr "Akismet"
1919
1920#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:739
1921msgid "Akismet was unable to re-check this comment (response: %s)"
1922msgstr "Akismet klarte ikke å re-sjekke denne kommentaren (respons:%s)"
1923
1924#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:368
1925msgid "Flagged as spam by %s"
1926msgstr "Merket som useriøs av %s"
1927
1928#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:730
1929msgid "Akismet re-checked and caught this comment as spam"
1930msgstr "Akismet re-sjekket og fanget denne kommentaren som useriøs"
1931
1932#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:14
1933msgid "Please <a href=\"%s\">upgrade WordPress</a> to a current version, or <a href=\"%s\">downgrade to version 2.4 of the Akismet plugin</a>."
1934msgstr "Vennligst <a href=\"%s\">oppgrader WordPress</a> til den gjeldende versjonen, eller <a href=\"%s\">nedgrader til versjon 2.4 av Akismet-innstikket</a>."
1935
1936#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:370
1937msgid "Un-spammed by %s"
1938msgstr "Merket som ikke useriøs av %s"
1939
1940#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:735
1941msgid "Akismet re-checked and cleared this comment"
1942msgstr "Akismet re-sjekket og klarerte denne kommentaren"
1943
1944#: wp-includes/ms-functions.php:441
1945msgid "Only lowercase letters (a-z) and numbers are allowed."
1946msgstr "Kun små bokstaver (a-z) og tall er tillatte."
1947
1948#: wp-includes/query.php:1956
1949msgid "\"caller_get_posts\" is deprecated. Use \"ignore_sticky_posts\" instead."
1950msgstr "\"caller_get_posts\" er avlegs. Bruk \"ignore_sticky_posts\" i stedet."
1951
1952#: wp-includes/taxonomy.php:87
1953msgid "New Link Category Name"
1954msgstr "Navn på ny lenkekategori"
1955
1956#: wp-includes/taxonomy.php:86
1957msgid "Add New Link Category"
1958msgstr "Legg til ny lenkekategori"
1959
1960#: wp-includes/taxonomy.php:85
1961msgid "Update Link Category"
1962msgstr "Oppdater lenkekategori"
1963
1964#: wp-includes/taxonomy.php:83
1965msgid "All Link Categories"
1966msgstr "Alle lenkekategorier"
1967
1968#: wp-includes/taxonomy.php:81
1969msgid "Search Link Categories"
1970msgstr "Søk i lenkekategorier"
1971
1972#: wp-includes/taxonomy.php:80
1973msgid "Link Category"
1974msgstr "Lenkekategori"
1975
1976#: wp-includes/admin-bar.php:305
1977msgid "Network Admin"
1978msgstr "Nettverksadmin"
1979
1980#: wp-includes/wp-db.php:750
1981msgid ""
1982"<h1>Can&#8217;t select database</h1>\n"
1983"<p>We were able to connect to the database server (which means your username and password is okay) but not able to select the <code>%1$s</code> database.</p>\n"
1984"<ul>\n"
1985"<li>Are you sure it exists?</li>\n"
1986"<li>Does the user <code>%2$s</code> have permission to use the <code>%1$s</code> database?</li>\n"
1987"<li>On some systems the name of your database is prefixed with your username, so it would be like <code>username_%1$s</code>. Could that be the problem?</li>\n"
1988"</ul>\n"
1989"<p>If you don't know how to set up a database you should <strong>contact your host</strong>. If all else fails you may find help at the <a href=\"http://wordpress.org/support/\">WordPress Support Forums</a>.</p>"
1990msgstr ""
1991"<h1>Kan ikke velge database</h1>\n"
1992"<p>Vi klarte å kommunisere med databaseserveren (som betyr at ditt brukernavn og passord er ok), men vi klarte ikke å velge <code>%1$s</code>-databasen.</p>\n"
1993"<ul>\n"
1994"<li>Er du sikker på at den finnes?</li>\n"
1995"<li>Har brukeren <code>%2$s</code> tilgang til å bruke <code>%1$s</code>-databasen?</li>\n"
1996"<li>På noen systemer har databasen brukernavnet ditt som prefiks - det er da typisk <code>brukernavn_%1$s</code>. Kanskje det er der problemet ligger?</li>\n"
1997"</ul>\n"
1998"<p>Hvis du ikke vet hvordan du setter opp en database, burde du <strong>kontakte nettjener</strong>. Hvis ingenting fungerer kan du finne hjelp på <a href=\"http://wordpress.org/support/\">WordPress supportforum</a>.</p>"
1999
2000#: wp-includes/ms-load.php:246
2001msgid "Read the <a target=\"_blank\" href=\"http://codex.wordpress.org/Debugging_a_WordPress_Network\">bug report</a> page. Some of the guidelines there may help you figure out what went wrong."
2002msgstr "Les <a target=\"_blank\" href=\"http://codex.wordpress.org/Debugging_a_WordPress_Network\">siden om feilrapporter</a>. Noen av retningslinjene der kan kanskje hjelpe deg å finne ut hva som gikk galt."
2003
2004#: wp-includes/ms-functions.php:750
2005#: wp-includes/ms-functions.php:801
2006msgid "[%1$s] Activate %2$s"
2007msgstr "[%1$s] Aktiver %2$s"
2008
2009#: wp-includes/ms-load.php:219
2010msgid "No site defined on this host. If you are the owner of this site, please check <a href=\"http://codex.wordpress.org/Debugging_a_WordPress_Network\">Debugging a WordPress Network</a> for help."
2011msgstr "Ikke noe nettsted er definert på denne tjeneren. Hvis du er eieren av dette nettstedet, kan du sjekke siden <a href=\"http://codex.wordpress.org/Debugging_a_WordPress_Network\">Feilsøking av et WordPress-nettverk</a> for hjelp."
2012
2013#: wp-content/plugins/akismet/widget.php:67
2014msgid "Spam Blocked"
2015msgstr "Useriøse kommentarer blokkert"
2016
2017#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:323
2018msgid "You must <a href=\"%1$s\">enter your Akismet API key</a> for it to work."
2019msgstr "Du må <a href=\"%1$s\">skrive inn din Akismet API-nøkkel</a> for at dette skal fungere."
2020
2021#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:158
2022msgid "For many people, <a href=\"%1$s\">Akismet</a> will greatly reduce or even completely eliminate the comment and trackback spam you get on your site. If one does happen to get through, simply mark it as \"spam\" on the moderation screen and Akismet will learn from the mistakes. If you don't have an API key yet, you can get one at <a href=\"%2$s\">Akismet.com</a>."
2023msgstr "For mange vil <a href=\"%1$s\">Akismet</a> dramatisk redusere eller totalt eliminere useriøse kommentarer og tilbakesporinger som nettstedet mottar. Hvis en kommer feilaktig igjennom, merk den som \"useriøs\" på modereringssiden så Akismet lærer av feilene sine. Hvis du ikke har en API-nøkkel ennå, kan du få en på <a href=\"%2$s\">Akismet.com</a>."
2024
2025#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:160
2026msgid "Akismet API Key"
2027msgstr "Akismet API-nøkkel"
2028
2029#: wp-includes/load.php:108
2030msgid "Your server is running PHP version %1$s but WordPress %2$s requires at least %3$s."
2031msgstr "Din tjener kjører PHP versjon %1$s, men WordPress %2$s trenger minimum %3$s."
2032
2033#: wp-includes/pluggable.php:1118
2034msgid "A new trackback on the post \"%s\" is waiting for your approval"
2035msgstr "En ny tilbakesporing til innlegget \"%s\" venter på godkjenning fra deg"
2036
2037#: wp-includes/ms-load.php:240
2038msgid "If you are the owner of this network please check that MySQL is running properly and all tables are error free."
2039msgstr "Hvis du er eieren av nettverket, vennligst sjekk at MySQL kjører og at alle tabeller er feilfrie."
2040
2041#: wp-includes/ms-load.php:239
2042msgid "If your site does not display, please contact the owner of this network."
2043msgstr "Hvis nettstedet ikke vises, vennligst kontakt eieren av dette nettverket."
2044
2045#: wp-includes/theme-compat/comments.php:26
2046msgid "One Response to %2$s"
2047msgid_plural "%1$s Responses to %2$s"
2048msgstr[0] "Ett svar til %2$s"
2049msgstr[1] "%1$s svar til %2$s"
2050
2051#: wp-signup.php:382
2052msgctxt "Multisite active signup type"
2053msgid "user"
2054msgstr "bruker"
2055
2056#: wp-signup.php:381
2057msgctxt "Multisite active signup type"
2058msgid "blog"
2059msgstr "blogg"
2060
2061#: wp-signup.php:380
2062msgctxt "Multisite active signup type"
2063msgid "none"
2064msgstr "ingen"
2065
2066#: wp-signup.php:379
2067msgctxt "Multisite active signup type"
2068msgid "all"
2069msgstr "alle"
2070
2071#: wp-includes/default-widgets.php:1083
2072msgid "Custom Menu"
2073msgstr "Egendefinert meny"
2074
2075#: wp-includes/default-widgets.php:1082
2076msgid "Use this widget to add one of your custom menus as a widget."
2077msgstr "Bruk denne widgeten for å legge til en av dine navigasjonsmenyer som en widget."
2078
2079#: wp-includes/pluggable.php:1039
2080msgid "New pingback on your post \"%s\""
2081msgstr "Nytt tilbakeping til ditt innlegg \"%s\""
2082
2083#: wp-includes/pluggable.php:1125
2084msgid "A new pingback on the post \"%s\" is waiting for your approval"
2085msgstr "Et nytt tilbakeping til innlegget \"%s\" venter på godkjenning fra deg"
2086
2087#: wp-includes/pluggable.php:1132
2088msgid "A new comment on the post \"%s\" is waiting for your approval"
2089msgstr "En ny kommentar til innlegget \"%s\" venter på godkjenning fra deg"
2090
2091#: wp-includes/pluggable.php:1030
2092msgid "New trackback on your post \"%s\""
2093msgstr "Ny tilbakesporing til ditt innlegg \"%s\""
2094
2095#: wp-includes/pluggable.php:1019
2096msgid "New comment on your post \"%s\""
2097msgstr "Ny kommentar til ditt innlegg \"%s\""
2098
2099#: wp-includes/taxonomy.php:2081
2100msgid "A term with the name provided already exists."
2101msgstr "Et nøkkelord med det navnet finnes allerede."
2102
2103#: wp-includes/theme-compat/sidebar.php:74
2104msgid "XFN"
2105msgstr "XFN"
2106
2107#: wp-includes/theme-compat/sidebar.php:74
2108msgid "XHTML Friends Network"
2109msgstr "XHTML vennenettverk"
2110
2111#: wp-includes/theme-compat/sidebar.php:73
2112msgid "Valid <abbr title=\"eXtensible HyperText Markup Language\">XHTML</abbr>"
2113msgstr "Gyldig <abbr title=\"eXtensible HyperText Markup Language\">XHTML</abbr>"
2114
2115#: wp-includes/theme-compat/footer.php:19
2116msgid "%1$s and %2$s."
2117msgstr "%1$s og %2$s."
2118
2119#: wp-includes/theme-compat/sidebar.php:38
2120msgid "F, Y"
2121msgstr "F, Y"
2122
2123#: wp-includes/theme-compat/sidebar.php:47
2124msgid "You are currently browsing the <a href=\"%1$s/\">%2$s</a> blog archives."
2125msgstr "Du ser nå i <a href=\"%1$s/\">%2$s</a>-arkivet."
2126
2127#: wp-includes/theme-compat/sidebar.php:38
2128msgid "You are currently browsing the <a href=\"%1$s/\">%2$s</a> blog archives for %3$s."
2129msgstr "Du ser nå i arkivet for <a href=\"%1$s/\">%2$s</a> for %3$s."
2130
2131#: wp-includes/theme-compat/comments.php:49
2132msgid "Comments are closed."
2133msgstr "Det er stengt for kommentarer."
2134
2135#: wp-includes/theme-compat/sidebar.php:41
2136msgid "You are currently browsing the <a href=\"%1$s/\">%2$s</a> blog archives for the year %3$s."
2137msgstr "Du ser nå i arkivet for <a href=\"%1$s/\">%2$s</a> for %3$s."
2138
2139#: wp-includes/theme-compat/comments.php:72
2140msgid "Logged in as <a href=\"%1$s\">%2$s</a>."
2141msgstr "Logget inn som <a href=\"%1$s\">%2$s</a>."
2142
2143#: wp-includes/theme-compat/comments-popup.php:71
2144msgid "Logged in as <a href=\"%1$s\">%2$s</a>. <a href=\"%3$s\" title=\"Log out of this account\">Log out &raquo;</a>"
2145msgstr "Logget inn som <a href=\"%1$s\">%2$s</a>. <a href=\"%3$s\" title=\"Logg ut av denne kontoen\">Logg ut &raquo;</a>"
2146
2147#: wp-includes/theme-compat/comments.php:91
2148msgid "Submit Comment"
2149msgstr "Send kommentar"
2150
2151#: wp-includes/theme-compat/footer.php:17
2152msgid "%1$s is proudly powered by %2$s"
2153msgstr "%1$s er stolt drevet av %2$s"
2154
2155#: wp-includes/theme-compat/comments-popup.php:85
2156msgid "<abbr title=\"Universal Resource Locator\">URL</abbr>"
2157msgstr "Tilbakesporings-<abbr lang=\"en\" xml:lang=\"en\" title=\"Uniform Resource Locator\">URL</abbr>"
2158
2159#: wp-includes/theme-compat/comments-popup.php:90
2160msgid "Your Comment"
2161msgstr "Din kommentar"
2162
2163#: wp-includes/theme-compat/comments-popup.php:98
2164msgid "Say It!"
2165msgstr "Si det!"
2166
2167#: wp-includes/theme-compat/comments-popup.php:108
2168msgid "Close this window."
2169msgstr "Lukk dette vinduet."
2170
2171#: wp-includes/theme-compat/comments-popup.php:114
2172msgid "Sorry, no posts matched your criteria."
2173msgstr "Beklager, ingen innlegg passet til kriteriene dine."
2174
2175#: wp-includes/theme-compat/comments-popup.php:118
2176msgid "Powered by <a href=\"%s\" title=\"Powered by WordPress, state-of-the-art semantic personal publishing platform\"><strong>WordPress</strong></a>"
2177msgstr "Drives med <a href=\"%s\" title=\"Drives med WordPress, en toppmoderne emantisk publiseringsplattform\"><strong>WordPress</strong></a>"
2178
2179#: wp-includes/theme-compat/comments.php:72
2180msgid "Log out of this account"
2181msgstr "Logg ut fra denne kontoen"
2182
2183#: wp-includes/theme-compat/comments.php:72
2184msgid "Log out &raquo;"
2185msgstr "Logg ut &raquo;"
2186
2187#: wp-includes/theme-compat/comments.php:80
2188msgid "Mail (will not be published)"
2189msgstr "E-post (vil ikke bli publisert)"
2190
2191#: wp-includes/theme-compat/comments.php:87
2192msgid "<strong>XHTML:</strong> You can use these tags: <code>%s</code>"
2193msgstr "<strong>XHTML:</strong> Du kan bruke disse kodene: <code>%s</code>"
2194
2195#: wp-includes/theme-compat/sidebar.php:44
2196msgid "You have searched the <a href=\"%1$s/\">%2$s</a> blog archives for <strong>&#8216;%3$s&#8217;</strong>. If you are unable to find anything in these search results, you can try one of these links."
2197msgstr "Du har søkt i <a href=\"%1$s/\">%2$s</a>-arkivet etter <strong>&#8216;%3$s&#8217;</strong>. Hvis du ikke finner noe her, kan du prøve en av disse lenkene.."
2198
2199#: wp-includes/theme-compat/sidebar.php:35
2200msgid "l, F jS, Y"
2201msgstr "l, j. F Y"
2202
2203#: wp-includes/theme-compat/sidebar.php:35
2204msgid "You are currently browsing the <a href=\"%1$s/\">%2$s</a> blog archives for the day %3$s."
2205msgstr "Du ser nå i arkivet for <a href=\"%1$s/\">%2$s</a> for %3$s."
2206
2207#: wp-includes/theme-compat/sidebar.php:32
2208msgid "You are currently browsing the archives for the %s category."
2209msgstr "Du ser nå i arkivet til kategorien %s."
2210
2211#: wp-includes/theme-compat/footer.php:20
2212msgid "%d queries. %s seconds."
2213msgstr "%d forespørsler. %s sekunder."
2214
2215#: wp-includes/theme-compat/footer.php:19
2216msgid "Comments (RSS)"
2217msgstr "Kommentarer (RSS)"
2218
2219#: wp-includes/theme-compat/footer.php:19
2220msgid "Entries (RSS)"
2221msgstr "Oppføringer (RSS)"
2222
2223#: wp-includes/theme-compat/comments-popup.php:67
2224msgid "Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, <acronym title=\"Hypertext Markup Language\">HTML</acronym> allowed: <code>%s</code>"
2225msgstr "Avsnitt og linjeskift lages automatisk, e-postadressen din vil aldri vises, <acronym lang=\"en\" xml:lang=\"en\" title=\"Hypertext Markup Language\">HTML</acronym> er tillatt: <code>%s</code>"
2226
2227#: wp-includes/theme-compat/comments.php:17
2228msgid "This post is password protected. Enter the password to view comments."
2229msgstr "Dette innlegget er passordbeskyttet. Du må oppgi passord for å se kommentarer."
2230
2231#: wp-includes/theme-compat/sidebar.php:73
2232msgid "This page validates as XHTML 1.0 Transitional"
2233msgstr "Denne siden består av gyldig XHTML 1.0 Transitional"
2234
2235#: wp-includes/theme-compat/comments-popup.php:103
2236msgid "Sorry, the comment form is closed at this time."
2237msgstr "Beklager, men kommentarskjemaet er nå lukket."
2238
2239#: wp-includes/theme-compat/comments-popup.php:14
2240msgid "%1$s - Comments on %2$s"
2241msgstr "%1$s - Kommentarer til %2$s"
2242
2243#: wp-includes/theme-compat/comments-popup.php:35
2244msgid "<abbr title=\"Really Simple Syndication\">RSS</abbr> feed for comments on this post."
2245msgstr "<abbr lang=\"en\" xml:lang=\"en\" title=\"Really Simple Syndication\">RSS</abbr>-strøm med kommentarer til dette innlegget."
2246
2247#: wp-includes/theme-compat/comments-popup.php:38
2248msgid "The <abbr title=\"Universal Resource Locator\">URL</abbr> to TrackBack this entry is: <em>%s</em>"
2249msgstr "<acronym lang=\"en\" xml:lang=\"en\" title=\"Uniform Resource Locator\">URL</acronym>-en for å lage tilbakesporing til dette innlegget er: <em>%s</em>\""
2250
2251#: wp-includes/theme-compat/comments-popup.php:56
2252msgid "by %1$s &#8212; %2$s @ <a href=\"#comment-%3$s\">%4$s</a>"
2253msgstr "av %1$s &#8212; %2$s @ <a href=\"#comment-%3$s\">%4$s</a>"
2254
2255#: wp-includes/theme-compat/comments-popup.php:66
2256msgid "Leave a comment"
2257msgstr "Legg igjen en kommentar"
2258
2259#: wp-includes/post-template.php:1436
2260msgctxt "revisions column name"
2261msgid "New"
2262msgstr "Ny"
2263
2264#: wp-includes/post-template.php:1435
2265msgctxt "revisions column name"
2266msgid "Old"
2267msgstr "Gammel"
2268
2269#: wp-includes/post-template.php:1437
2270msgctxt "revisions column name"
2271msgid "Date Created"
2272msgstr "Dato opprettet"
2273
2274#: wp-includes/taxonomy.php:428
2275msgid "Choose from the most used tags"
2276msgstr "Velg fra de mest brukte stikkordene"
2277
2278#: wp-includes/comment-template.php:1542
2279msgid "You may use these <abbr title=\"HyperText Markup Language\">HTML</abbr> tags and attributes: %s"
2280msgstr "Du kan bruke disse <abbr title=\"HyperText Markup Language\">HTML</abbr>-kodene og -egenskapene: %s"
2281
2282#: wp-includes/taxonomy.php:415
2283msgctxt "taxonomy singular name"
2284msgid "Category"
2285msgstr "Kategori"
2286
2287#: wp-includes/taxonomy.php:416
2288msgid "Search Tags"
2289msgstr "Søk i stikkord"
2290
2291#: wp-includes/taxonomy.php:417
2292msgid "Popular Tags"
2293msgstr "Populære stikkord"
2294
2295#: wp-includes/taxonomy.php:425
2296msgid "New Category Name"
2297msgstr "Nytt kategorinavn"
2298
2299#: wp-includes/taxonomy.php:425
2300msgid "New Tag Name"
2301msgstr "Nytt stikkordsnavn"
2302
2303#: wp-includes/taxonomy.php:424
2304msgid "Add New Category"
2305msgstr "Legg til ny kategori"
2306
2307#: wp-includes/taxonomy.php:424
2308msgid "Add New Tag"
2309msgstr "Legg til nytt stikkord"
2310
2311#: wp-includes/taxonomy.php:423
2312msgid "Update Tag"
2313msgstr "Oppdater stikkord"
2314
2315#: wp-includes/taxonomy.php:420
2316msgid "Parent Category:"
2317msgstr "Forelderkategori:"
2318
2319#: wp-includes/taxonomy.php:419
2320msgid "Parent Category"
2321msgstr "Forelderkategori"
2322
2323#: wp-includes/taxonomy.php:418
2324msgid "All Tags"
2325msgstr "Alle stikkord"
2326
2327#: wp-includes/taxonomy.php:414
2328msgctxt "taxonomy general name"
2329msgid "Categories"
2330msgstr "Kategorier"
2331
2332#: wp-signup.php:426
2333msgid "Sorry, new registrations are not allowed at this time."
2334msgstr "Beklager, nye registreringer er ikke tillatt nå."
2335
2336#: wp-signup.php:292
2337#: wp-signup.php:356
2338msgid "Check your inbox at <strong>%s</strong> and click the link given."
2339msgstr "Sjekk din innboks på <strong>%s</strong> og klikk på lenken i e-posten."
2340
2341#: wp-signup.php:362
2342msgid "Wait a little longer. Sometimes delivery of email can be delayed by processes outside of our control."
2343msgstr "Vent litt til. Noen ganger kan e-poster bli forsinket på grunn av ting som er utenfor vår kontroll."
2344
2345#: wp-signup.php:363
2346msgid "Check the junk or spam folder of your email client. Sometime emails wind up there by mistake."
2347msgstr "Sjekk søppelmappen i e-postkontoen din. Noen ganger havner e-poster der ved en feil."
2348
2349#: wp-signup.php:385
2350msgid "Greetings Site Administrator! You are currently allowing &#8220;%s&#8221; registrations. To change or disable registration go to your <a href=\"%s\">Options page</a>."
2351msgstr "Hei, nettstedsadministrator! Du tillater nå &laquo;%s&raquo;-registreringer. For å endre eller deaktivere registreringer går du til dine <a href=\"%s\">innstillinger</a>."
2352
2353#: wp-signup.php:364
2354msgid "Have you entered your email correctly?  You have entered %s, if it&#8217;s incorrect, you will not receive your email."
2355msgstr "Har du skrevet inn riktig e-post? Du skrev inn %s. Hvis det er feil, vil du ikke få noen e-post."
2356
2357#: wp-signup.php:137
2358msgid "We send your registration email to this address. (Double-check your email address before continuing.)"
2359msgstr "Vi sender din regisreringse-post til denne adressen. (Vennligst dobbelsjekk e-postadressen før du fortsetter.)"
2360
2361#: wp-includes/post.php:1241
2362msgid "Search Pages"
2363msgstr "Søk i sider"
2364
2365#: wp-includes/post.php:1237
2366msgid "Add New Post"
2367msgstr "Legg til nytt innlegg"
2368
2369#: wp-includes/post.php:1244
2370msgid "Parent Page:"
2371msgstr "Forelderside:"
2372
2373#: wp-includes/post.php:1234
2374msgctxt "post type general name"
2375msgid "Posts"
2376msgstr "Innlegg"
2377
2378#: wp-includes/post.php:1238
2379msgid "Edit Page"
2380msgstr "Rediger side"
2381
2382#: wp-includes/post.php:1241
2383msgid "Search Posts"
2384msgstr "Søk i innlegg"
2385
2386#: wp-includes/post.php:1237
2387msgid "Add New Page"
2388msgstr "Legg til ny side"
2389
2390#: wp-includes/post.php:1234
2391msgctxt "post type general name"
2392msgid "Pages"
2393msgstr "Sider"
2394
2395#: wp-includes/post.php:1235
2396msgctxt "post type singular name"
2397msgid "Page"
2398msgstr "Side"
2399
2400#: wp-includes/post.php:1235
2401msgctxt "post type singular name"
2402msgid "Post"
2403msgstr "Innlegg"
2404
2405#: wp-includes/ms-default-constants.php:113
2406msgid "The constant <code>VHOST</code> <strong>is deprecated</strong>. Use the boolean constant <code>SUBDOMAIN_INSTALL</code> in wp-config.php to enable a subdomain configuration. Use is_subdomain_install() to check whether a subdomain configuration is enabled."
2407msgstr "Konstanten <code>VHOST</code> <strong>er utgått</strong>. Bruk den boolske konstanten <code>SUBDOMAIN_INSTALL</code> i wp-config.php for å aktivere subdomenekonfigurasjonen. Bruk <code>is_subdomain_install()</code> for å se om dubdomeneinstallasjonen er aktivert."
2408
2409#: wp-includes/ms-default-constants.php:115
2410msgid "<strong>Conflicting values for the constants VHOST and SUBDOMAIN_INSTALL.</strong> The value of SUBDOMAIN_INSTALL will be assumed to be your subdomain configuration setting."
2411msgstr "<strong>Motstridende verdier for konstantene VHOST og SUBDOMAIN_INSTALL.</strong> Verdien til SUBDOMAIN_INSTALL vil antas å være din konfigurasjonsinnstilling for subdomener."
2412
2413#: wp-login.php:312
2414msgid "<strong>ERROR</strong>: This username is invalid because it uses illegal characters. Please enter a valid username."
2415msgstr "<strong>FEIL</strong>: Brukernavnet er ugyldig fordi det bruker tegn som ikke er tillatte. Vennligst oppgi et gyldig brukernavn."
2416
2417#: wp-includes/comment-template.php:1535
2418msgid "Required fields are marked %s"
2419msgstr "Obligatoriske felt er merket med %s"
2420
2421#: wp-includes/theme-compat/comments-popup.php:10
2422#: wp-includes/theme-compat/comments.php:10
2423#: wp-includes/theme-compat/footer.php:10
2424#: wp-includes/theme-compat/header.php:10
2425#: wp-includes/theme-compat/sidebar.php:10
2426msgid "Please include a %1$s template in your theme."
2427msgstr "Vennligst inkluder en %1$s-mal i ditt tema."
2428
2429#: wp-includes/theme-compat/comments-popup.php:10
2430#: wp-includes/theme-compat/comments.php:10
2431#: wp-includes/theme-compat/footer.php:10
2432#: wp-includes/theme-compat/header.php:10
2433#: wp-includes/theme-compat/sidebar.php:10
2434msgid "Theme without %1$s"
2435msgstr "Tema uten %1$s"
2436
2437#: wp-includes/ms-load.php:244
2438msgid "<strong>Could not find site <code>%1$s</code>.</strong> Searched for table <code>%2$s</code> in database <code>%3$s</code>. Is that right?"
2439msgstr "<strong>Kunne ikke finne nettstedet <code>%1$s</code>.</strong> Søkte etter tabellen <code>%2$s</code> i databasen <code>%3$s</code>. Er det riktig?"
2440
2441#: wp-includes/general-template.php:405
2442msgid "The <code>%s</code> option is deprecated for the family of <code>bloginfo()</code> functions."
2443msgstr " <code>%s</code>-valget er utgått for faimlien <code>bloginfo()</code>-funksjoner."
2444
2445#: wp-includes/general-template.php:405
2446msgid "Use the <code>%s</code> option instead."
2447msgstr "Bruk <code>%s</code>-valget i stedet."
2448
2449#: wp-includes/default-widgets.php:17
2450msgid "Your site&#8217;s WordPress Pages"
2451msgstr "Ditt nettsted sine WordPress-sider"
2452
2453#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:183
2454msgid "Your web host or server administrator has disabled PHP's <code>fsockopen</code> or <code>gethostbynamel</code> functions.  <strong>Akismet cannot work correctly until this is fixed.</strong>  Please contact your web host or firewall administrator and give them <a href=\"%s\" target=\"_blank\">this information about Akismet's system requirements</a>."
2455msgstr "Din nettjener eller administrator har deaktivert PHP sine <code>fsockopen</code>- eller <code>gethostbynamel</code>-funksjoner. <strong>Akismet virker ikke før dette er fikset.</strong> Vennligst kontakt administratoren for tjeneren eller brannmuren din og oppgi <a href=\"%s\" target=\"_blank\">denne informasjonen om systemkrav for Akismet</a>."
2456
2457#: wp-includes/ms-load.php:235
2458msgid "Error establishing database connection"
2459msgstr "Feil ved etablering av kontakt med database"
2460
2461#: wp-includes/ms-load.php:242
2462msgid "<strong>Database tables are missing.</strong> This means that MySQL is not running, WordPress was not installed properly, or someone deleted <code>%s</code>. You really should look at your database now."
2463msgstr "<strong>Databasetabeller ikke funnet.</strong> Dette betyr at MySQL ikke kjører, at WordPress ikke er riktig installert, eller at noen har slettet <code>%s</code>. Du burde virkelig sjekke din database nå."
2464
2465#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:3257
2466msgid "Sorry, you do not have access to user data on this site."
2467msgstr "Beklager, du har ikke tilgang til brukerdata på dette nettstedet."
2468
2469#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:962
2470#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:3481
2471msgid "Sorry, you are not allowed to post on this site."
2472msgstr "Beklager, du har ikke tillatelse til å publisere på dette nettstedet."
2473
2474#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:3678
2475#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:3691
2476msgid "Sorry, you are not allowed to publish posts on this site."
2477msgstr "Beklager, du har ikke tillatelse til å publisere innlegg på dette nettstedet."
2478
2479#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:4481
2480#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:4675
2481msgid "Sorry, you must be able to edit posts on this site in order to view categories."
2482msgstr "Beklager, du må kunne redigere innlegg på dette nettstedet for å se kategoriene."
2483
2484#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:3667
2485msgid "Sorry, you are not allowed to publish pages on this site."
2486msgstr "Beklager, du har ikke tillatelse til å publisere sider på dette nettstedet."
2487
2488#: wp-includes/ms-functions.php:1027
2489msgid ""
2490"New Site: %1s\n"
2491"URL: %2s\n"
2492"Remote IP: %3s\n"
2493"\n"
2494"Disable these notifications: %4s"
2495msgstr ""
2496"Nytt nettsted: %1s\n"
2497"URL: %2s\n"
2498"Brukers IP: %3s\n"
2499"\n"
2500"Slå av disse varslene: %4s"
2501
2502#: wp-includes/ms-functions.php:602
2503msgid "Sorry, that site already exists!"
2504msgstr "Beklager, det nettstedet finnes allerede!"
2505
2506#: wp-includes/ms-functions.php:740
2507msgid ""
2508"To activate your blog, please click the following link:\n"
2509"\n"
2510"%s\n"
2511"\n"
2512"After you activate, you will receive *another email* with your login.\n"
2513"\n"
2514"After you activate, you can visit your site here:\n"
2515"\n"
2516"%s"
2517msgstr ""
2518"For å aktivere din blogg, vennligst trykk på følgende lenke:\n"
2519"\n"
2520"%s\n"
2521"\n"
2522"Etter at du aktiverer vil du få *nok en e-post* med dine innloggingsdetaljer.\n"
2523"\n"
2524"Etter at du aktiverer, kan du besøke ditt nettsted her:\n"
2525"\n"
2526"%s"
2527
2528#: wp-includes/ms-functions.php:1034
2529msgid "New Site Registration: %s"
2530msgstr "Ny nettstedsregistering: %s"
2531
2532#: wp-includes/ms-functions.php:574
2533msgid "Sorry, site names may not contain the character &#8220;_&#8221;!"
2534msgstr "Beklager, nettstedsnavn kan ikke inneholde tegnet &laquo;_&raquo;!"
2535
2536#: wp-includes/ms-functions.php:1256
2537msgid "New %1$s Site: %2$s"
2538msgstr "Nytt %1$s-nettsted: %2$s"
2539
2540#: wp-includes/ms-functions.php:968
2541msgid "Site already exists."
2542msgstr "Nettstedet finnes allerede."
2543
2544#: wp-includes/ms-functions.php:843
2545msgid "The site is already active."
2546msgstr "Det nettstedet er allerede aktivert."
2547
2548#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:2192
2549msgid "Sorry, you cannot edit posts on this site."
2550msgstr "Beklager, du kan ikke redigere innlegg på dette nettstedet."
2551
2552#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:2363
2553msgid "Sorry, you must be able to edit posts to this site in order to view categories."
2554msgstr "Beklager, du må kunne redigere innlegg på dette nettstedet for å se kategoriene."
2555
2556#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:2715
2557#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:2774
2558#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:2800
2559#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:2826
2560#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:3039
2561msgid "You are not allowed access to details about this site."
2562msgstr "Du har ikke tillatelse til å se detaljer om dette nettstedet."
2563
2564#: wp-includes/ms-functions.php:974
2565msgid "Could not create site."
2566msgstr "Kunne ikke lage nettsted."
2567
2568#: wp-includes/default-widgets.php:535
2569msgid "The most recent posts on your site"
2570msgstr "De siste innleggene på nettstedet ditt"
2571
2572#: wp-includes/default-widgets.php:352
2573msgid "A calendar of your site&#8217;s posts"
2574msgstr "En kalender med innlegg på nettstedet ditt"
2575
2576#: wp-includes/ms-functions.php:584
2577msgid "Sorry, site names must have letters too!"
2578msgstr "Beklager, nettstedsnavn må ha bokstaver også!"
2579
2580#: wp-includes/ms-functions.php:578
2581msgid "Sorry, you may not use that site name."
2582msgstr "Beklager, du kan ikke bruke det nettstedsnavnet."
2583
2584#: wp-includes/default-widgets.php:236
2585msgid "A monthly archive of your site&#8217;s posts"
2586msgstr "Et månedlig arkiv for innlegg på nettstedet ditt"
2587
2588#: wp-includes/default-widgets.php:193
2589msgid "A search form for your site"
2590msgstr "Et søkefelt for nettstedet ditt"
2591
2592#: wp-includes/ms-functions.php:606
2593msgid "Sorry, that site is reserved!"
2594msgstr "Beklager, det nettstedet er reservert!"
2595
2596#: wp-includes/ms-functions.php:617
2597msgid "That site is currently reserved but may be available in a couple days."
2598msgstr "Det nettstedet er reservert nå, men kan bli gjort tilgjengelig i løpet av noen dager."
2599
2600#: wp-includes/class-wp-atom-server.php:244
2601#: wp-includes/class-wp-atom-server.php:284
2602msgid "Sorry, you do not have the right to access this site."
2603msgstr "Beklager, du har ikke lov til å se dette nettstedet."
2604
2605#: wp-includes/pluggable.php:1207
2606msgid "New user registration on your site %s:"
2607msgstr "Ny brukerregistrering på ditt nettsted %s:"
2608
2609#: wp-includes/user.php:101
2610msgid "Site Suspended."
2611msgstr "Nettsted suspendert."
2612
2613#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:2399
2614#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:2500
2615#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:2506
2616#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:2555
2617#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:2561
2618msgid "You are not allowed to moderate comments on this site."
2619msgstr "Du har ikke tillatelse til å moderere kommentarer på dette nettstedet."
2620
2621#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:2227
2622msgid "Sorry, you must be able to edit posts on this site in order to view tags."
2623msgstr "Beklager, du må kunne redigere innlegg på dette nettstedet for å se stikkordene."
2624
2625#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:365
2626msgid "Site Tagline"
2627msgstr "Nettstedets slagord"
2628
2629#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:318
2630msgid "Site URL"
2631msgstr "Nettstedets URL"
2632
2633#: wp-includes/ms-load.php:101
2634msgid "This site has been archived or suspended."
2635msgstr "Dette nettstedet har blitt arkivert eller deaktivert."
2636
2637#: wp-includes/ms-settings.php:122
2638msgid "No site by that name on this system."
2639msgstr "Ikke noe nettsted med det navnet her."
2640
2641#: wp-includes/ms-load.php:217
2642msgid "That site does not exist. Please try <a href=\"%s\">%s</a>."
2643msgstr "Nettstedet finnes ikke. Vennligst prøv <a href=\"%s\">%s</a>."
2644
2645#: wp-includes/load.php:428
2646msgid "The site you have requested is not installed properly. Please contact the system administrator."
2647msgstr "Nettstedet du etterspør er ikke riktig installert. Vennligst kontakt administratoren."
2648
2649#: wp-includes/script-loader.php:424
2650msgctxt "search results"
2651msgid "No results found."
2652msgstr "Ingen resultater funnet."
2653
2654#: wp-includes/nav-menu.php:226
2655#: wp-includes/nav-menu.php:233
2656msgid "The menu name <strong>%s</strong> conflicts with another menu name. Please try another."
2657msgstr "Menynavnet <strong>%s</strong> finnes allerede. Vennligst prøv et annet."
2658
2659#: wp-includes/nav-menu.php:275
2660msgid "The given object ID is not that of a menu item."
2661msgstr "Spesifisert objekt-ID er ikke et menyvalg."
2662
2663#: wp-includes/formatting.php:2731
2664msgid "The email address entered did not appear to be a valid email address. Please enter a valid email address."
2665msgstr "E-postadressen som du skrev inn virker ikke å være en gyldig adresse. Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse."
2666
2667#: wp-includes/formatting.php:2815
2668msgid "The WordPress address you entered did not appear to be a valid URL. Please enter a valid URL."
2669msgstr "WordPress-adressen som du skrev inn virker ikke å være en gyldig URL. Vennligst skriv inn en gyldig URL."
2670
2671#: wp-includes/formatting.php:2825
2672msgid "The Site address you entered did not appear to be a valid URL. Please enter a valid URL."
2673msgstr "Nettstedsadressen du skrev inn virker ikke å være en gyldig URL. Vennligst skriv inn en gyldig URL."
2674
2675#: wp-includes/taxonomy.php:2066
2676msgid "A term with the name provided already exists with this parent."
2677msgstr "Et nøkkelord med dette navnet finnes allerede med denne forelderen."
2678
2679#: wp-includes/ms-functions.php:1735
2680msgid "An error occurred adding you to this site. Back to the <a href=\"%s\">homepage</a>."
2681msgstr "En feil skjedde når du skulle legges til på nettstedet. Tilbake til <a href=\"%s\">forsiden</a>."
2682
2683#: wp-includes/ms-functions.php:1737
2684msgid "Success"
2685msgstr "Suksess"
2686
2687#: wp-includes/ms-functions.php:1659
2688msgid "This file is too big. Files must be less than %d KB in size."
2689msgstr "Filen er for stor. Filer må være mindre enn %d Kb store."
2690
2691#: wp-includes/locale.php:177
2692msgid "number_format_decimal_point"
2693msgstr ","
2694
2695#: wp-includes/comment-template.php:1541
2696msgid "Your email address will not be published."
2697msgstr "Din e-postadresse vil ikke bli publisert."
2698
2699#: wp-includes/class-http.php:122
2700msgid "A valid URL was not provided."
2701msgstr "En gyldig URL ble ikke angitt"
2702
2703#: wp-includes/comment-template.php:1540
2704msgid "Logged in as <a href=\"%1$s\">%2$s</a>. <a href=\"%3$s\" title=\"Log out of this account\">Log out?</a>"
2705msgstr "Logget inn som <a href=\"%1$s\">%2$s</a>. <a href=\"%3$s\" title=\"Logg ut av denne kontoen\">Logg ut?</a>"
2706
2707#: wp-includes/media.php:430
2708msgid "Could not calculate resized image dimensions"
2709msgstr "Kunne ikke regne ut det skalerte bildets dimensjoner"
2710
2711#: wp-signup.php:83
2712msgid "Must be at least 4 characters, letters and numbers only. It cannot be changed, so choose carefully!"
2713msgstr "Må være minst 4 tegn, kun bokstaver og tall. Det kan ikke endres senere, så velg med omhu!"
2714
2715#: wp-signup.php:398
2716msgid "You must first <a href=\"%s\">log in</a>, and then you can create a new site."
2717msgstr "Du må først <a href=\"%s\">logge inn</a> for å kunne legge til et nytt nettsted."
2718
2719#: wp-signup.php:428
2720msgid "You are logged in already. No need to register again!"
2721msgstr "Du er allerede innlogget og trenger ikke å registrere deg igjen!"
2722
2723#: wp-includes/comment-template.php:726
2724msgid "Use <code>get_trackback_url()</code> instead if you do not want the value echoed."
2725msgstr "Bruk <code>get_trackback_url()</code> i stedet hvis du ikke vil at verdien skal bli 'echoed'."
2726
2727#: wp-mail.php:14
2728msgid "This action has been disabled by the administrator."
2729msgstr "Denne funksjonen har blitt deaktivert av administratoren."
2730
2731#: wp-signup.php:169
2732msgid "Welcome back, %s. By filling out the form below, you can <strong>add another site to your account</strong>. There is no limit to the number of sites you can have, so create to your heart&#8217;s content, but write responsibly!"
2733msgstr "Velkommen tilbake, %s. Ved å fylle ut skjemaet under, kan du <strong>legge til et til nettsted til din konto</strong>. Det er ikke noen grense for hvor mange nettsteder du kan lage, så lag så mange du vil, men husk at med frihet kommer også ansvar!"
2734
2735#: wp-signup.php:434
2736msgid "<p><em>The site you were looking for, <strong>%s</strong> does not exist, but you can create it now!</em></p>"
2737msgstr "<p><em>Nettstedet du så etter, <strong>%s</strong>, finnes ikke, men du kan lage det nå!</em></p>"
2738
2739#: wp-includes/ms-functions.php:465
2740msgid "Sorry, usernames may not contain the character &#8220;_&#8221;!"
2741msgstr "Beklager, brukernavn kan ikke inneholde tegnet &laquo;_&raquo;!"
2742
2743#: wp-signup.php:436
2744msgid "<p><em>The site you were looking for, <strong>%s</strong>, does not exist.</em></p>"
2745msgstr "<p><em>Nettstedet du så etter, <strong>%s</strong>, finnes ikke.</em></p>"
2746
2747#: wp-signup.php:360
2748msgid "If you haven&#8217;t received your email yet, there are a number of things you can do:"
2749msgstr "Hvis du ikke har mottatt e-posten ennå, er det flere ting du kan gjøre:"
2750
2751#: wp-includes/author-template.php:55
2752msgid "Use <code>get_the_author()</code> instead if you do not want the value echoed."
2753msgstr "Bruk <code>get_the_author()</code> i stedet hvis du ikke vil at verdien skal bli 'echoed'."
2754
2755#: wp-includes/ms-load.php:247
2756msgid "If you&#8217;re still stuck with this message, then check that your database contains the following tables:"
2757msgstr "Hvis du fortsatt ser denne meldingen, vennligst sjekk at din database inneholder disse tabellene:"
2758
2759#: wp-includes/class-wp-editor.php:682
2760msgid "Enter title here"
2761msgstr "Skriv tittel her"
2762
2763#: wp-includes/script-loader.php:397
2764msgid "Are you sure you want to install this plugin?"
2765msgstr "Er du sikker på at du vil installere dette innstikket?"
2766
2767#: wp-includes/script-loader.php:415
2768msgid "Use as featured image"
2769msgstr "Bruk som fremhevet bilde"
2770
2771#: wp-includes/script-loader.php:265
2772msgid "Mismatch"
2773msgstr "Passer ikke"
2774
2775#: wp-includes/load.php:174
2776msgid "Maintenance"
2777msgstr "Vedlikehold"
2778
2779#: wp-includes/load.php:178
2780msgid "Briefly unavailable for scheduled maintenance. Check back in a minute."
2781msgstr "Midlertidig utilgjengelig for planlagt vedlikehold. Prøv igjen om et minutt."
2782
2783#: wp-includes/post.php:92
2784msgid "Navigation Menu Items"
2785msgstr "Navigasjonsmenyvalg"
2786
2787#: wp-includes/post.php:93
2788msgid "Navigation Menu Item"
2789msgstr "Navigasjonsmenyvalg"
2790
2791#: wp-includes/taxonomy.php:66
2792msgid "Navigation Menus"
2793msgstr "Navigasjonsmeny"
2794
2795#: wp-includes/ms-settings.php:35
2796msgid "Multisite only works without the port number in the URL."
2797msgstr "Flernettsted virker bare uten portnummer i URL-en."
2798
2799#: wp-links-opml.php:29
2800msgid "Links for %s"
2801msgstr "Lenker for %s"
2802
2803#: wp-includes/nav-menu.php:613
2804msgid "Custom"
2805msgstr "Egendefinert"
2806
2807#: wp-includes/default-widgets.php:1120
2808msgid "No menus have been created yet. <a href=\"%s\">Create some</a>."
2809msgstr "Ingen menyer har blitt laget ennå. <a href=\"%s\">Lag noen</a>"
2810
2811#: wp-includes/script-loader.php:425
2812msgid ""
2813"You are about to permanently delete this menu. \n"
2814" 'Cancel' to stop, 'OK' to delete."
2815msgstr ""
2816"Du er i ferd med å permanent slette denne menyen.\n"
2817" 'Avbryt' for å stoppe, 'OK' for å slette."
2818
2819#: wp-includes/link-template.php:2407
2820msgid "This is the short link."
2821msgstr "Dette er den korte lenken."
2822
2823#: wp-includes/update.php:358
2824msgid "%d WordPress Update"
2825msgstr "%d WordPress-oppdatering"
2826
2827#: wp-includes/update.php:362
2828msgid "%d Theme Update"
2829msgid_plural "%d Theme Updates"
2830msgstr[0] "%d Temaoppdatering"
2831msgstr[1] "%d Temaoppdateringer"
2832
2833#: wp-includes/update.php:360
2834msgid "%d Plugin Update"
2835msgid_plural "%d Plugin Updates"
2836msgstr[0] "%d Innstikksoppdatering"
2837msgstr[1] "%d Innstikksoppdateringer"
2838
2839#: wp-signup.php:219
2840msgid "The site %s is yours."
2841msgstr "Nettstedet %s er ditt."
2842
2843#: wp-signup.php:189
2844msgid "Create Site"
2845msgstr "Opprett nettsted"
2846
2847#: wp-signup.php:184
2848msgid "If you&#8217;re not going to use a great site domain, leave it for a new user. Now have at it!"
2849msgstr "Hvis du ikke skal bruke et flott domenenavn, la det være åpent til en annen bruker. Ellers - sett i gang!"
2850
2851#: wp-signup.php:175
2852msgid "Sites you are already a member of:"
2853msgstr "Nettsteder du allerede er medlem i:"
2854
2855#: wp-includes/ms-load.php:94
2856msgid "This site has not been activated yet. If you are having problems activating your site, please contact <a href=\"mailto:%1$s\">%1$s</a>."
2857msgstr "Dette nettstedet har ikke blitt aktivert ennå. Hvis du har problemer med aktivering, vennligst kontakt <a href=\"mailto:%1$s\">%1$s</a>."
2858
2859#: wp-includes/script-loader.php:212
2860msgid "File canceled."
2861msgstr "Fil avbrutt."
2862
2863#: wp-signup.php:88
2864msgid "Site Title:"
2865msgstr "Nettstedstittel:"
2866
2867#: wp-signup.php:67
2868msgid "Site Domain:"
2869msgstr "Nettstedsdomene:"
2870
2871#: wp-signup.php:65
2872msgid "Site Name:"
2873msgstr "Nettstedsnavn:"
2874
2875#: wp-signup.php:80
2876msgid "sitename"
2877msgstr "nettstedsnavn"
2878
2879#: wp-signup.php:163
2880msgid "Get <em>another</em> %s site in seconds"
2881msgstr "Få <em>nok et</em> %s-nettsted på få sekunder"
2882
2883#: wp-signup.php:353
2884msgid "Congratulations! Your new site, %s, is almost ready."
2885msgstr "Gratulerer! Ditt nye nettsted, %s, er nesten ferdig."
2886
2887#: wp-signup.php:412
2888msgid "Site registration has been disabled."
2889msgstr "Registrering av nettsteder har blitt deaktivert."
2890
2891#: wp-signup.php:256
2892msgid "Gimme a site!"
2893msgstr "Gi meg et nettsted!"
2894
2895#: wp-signup.php:355
2896msgid "But, before you can start using your site, <strong>you must activate it</strong>."
2897msgstr "Men, før du kan begynne å bruke nettstedet, <strong>må du aktivere det</strong>."
2898
2899#: wp-signup.php:357
2900msgid "If you do not activate your site within two days, you will have to sign up again."
2901msgstr "Hvis du ikke aktiverer nettstedet innen to dager, må du registrere deg på nytt."
2902
2903#: wp-includes/default-widgets.php:1129
2904msgid "Select Menu:"
2905msgstr "Velg meny:"
2906
2907#: wp-includes/taxonomy.php:67
2908msgid "Navigation Menu"
2909msgstr "Navigasjonsmeny"
2910
2911#: wp-includes/default-widgets.php:1054
2912msgid "Taxonomy:"
2913msgstr "Klassifisering:"
2914
2915#: wp-includes/admin-bar.php:595
2916msgid "Menus"
2917msgstr "Menyer"
2918
2919#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:178
2920#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:202
2921msgid "Bad login/pass combination."
2922msgstr "Dårlig login/passord kombinasjon"
2923
2924#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:308
2925msgid "Software Name"
2926msgstr "Programvare navn"
2927
2928#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:313
2929msgid "Software Version"
2930msgstr "Programvare versjon"
2931
2932#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:355
2933msgid "Time Zone"
2934msgstr "Tidssone"
2935
2936#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:380
2937msgid "Allow new users to sign up"
2938msgstr "Tillat nye brukere å registrere seg"
2939
2940#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1943
2941msgid "Sorry, you cannot edit this page."
2942msgstr "Beklager, du kan ikke redigere denne siden."
2943
2944#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1953
2945#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:2057
2946#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:2098
2947msgid "Sorry, no such page."
2948msgstr "Beklager, ingen sånn side."
2949
2950#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1981
2951#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:2141
2952msgid "Sorry, you cannot edit pages."
2953msgstr "Beklager, du kan ikke redigere sider."
2954
2955#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:2061
2956msgid "Sorry, you do not have the right to delete this page."
2957msgstr "Beklager, du har ikke lov til å slette siden."
2958
2959#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:2066
2960msgid "Failed to delete the page."
2961msgstr "Kunne ikke slette siden."
2962
2963#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:2102
2964msgid "Sorry, you do not have the right to edit this page."
2965msgstr "Beklager, du har ikke lov til å redigere denne siden."
2966
2967#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:2272
2968msgid "Sorry, you do not have the right to add a category."
2969msgstr "Beklager, du har ikke lov til å legge til en kategori."
2970
2971#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:2300
2972#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:2302
2973msgid "Sorry, the new category failed."
2974msgstr "Beklager, den nye kategorien feilet."
2975
2976#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:2332
2977msgid "Sorry, you do not have the right to delete a category."
2978msgstr "Beklager, du har ikke lov til å slette en kategori."
2979
2980#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:2404
2981#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:2503
2982#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:2558
2983msgid "Invalid comment ID."
2984msgstr "Ugyldig kommentar-ID."
2985
2986#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:2440
2987msgid "Sorry, you cannot edit comments."
2988msgstr "Beklager, du kan ikke redigere kommentarer."
2989
2990#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:2570
2991msgid "Invalid comment status."
2992msgstr "Ugyldig kommentarstatus."
2993
2994#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:2602
2995msgid "Sorry, the comment could not be edited. Something wrong happened."
2996msgstr "Beklager, kommentaren kunne ikke endres. En feil oppstod."
2997
2998#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:2635
2999msgid "You must be registered to comment"
3000msgstr "Du må være registrert for å kunne kommentere"
3001
3002#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:955
3003#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1202
3004#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1255
3005#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1337
3006#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1940
3007#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:2648
3008#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:2651
3009#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:3293
3010#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:3983
3011#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:4244
3012#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:4713
3013#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:4759
3014#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:4870
3015msgid "Invalid post ID."
3016msgstr "Ugyldig innlegg-ID."
3017
3018#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:2677
3019msgid "Comment author name and email are required"
3020msgstr "Kommentarforfatter navn og e-post er obligatorisk"
3021
3022#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:2679
3023msgid "A valid email address is required"
3024msgstr "En gyldig e-postadresse"
3025
3026#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:2742
3027msgid "You are not allowed access to details about comments."
3028msgstr "Du har ikke tillatelse til å se detaljer om kommentarer."
3029
3030#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:2904
3031msgid "You are not allowed to update options."
3032msgstr "Du har ikke tillatelse til å oppdatere innstillinger."
3033
3034#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1341
3035#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:3296
3036#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:4247
3037#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:4762
3038msgid "Sorry, you cannot edit this post."
3039msgstr "Beklager, du kan ikke redigere dette innlegget."
3040
3041#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:3345
3042#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:4623
3043msgid "Either there are no posts, or something went wrong."
3044msgstr "Enten er det ingen innlegg, eller så oppstod en feil."
3045
3046#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:3400
3047#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:3440
3048msgid "Sorry, this user cannot edit the template."
3049msgstr "Beklager, denne brukeren kan ikke redigere stilfilen."
3050
3051#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:3450
3052msgid "Either the file is not writable, or something wrong happened. The file has not been updated."
3053msgstr "Enten var ikke filen skrivbar, eller så oppstod en feil. Filen har ikke blitt oppdatert."
3054
3055#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:3536
3056#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:3590
3057#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:4343
3058#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:4824
3059msgid "Sorry, no such post."
3060msgstr "Beklager, ingen sånne innlegg."
3061
3062#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:3546
3063#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:4147
3064msgid "Sorry, you do not have the right to publish this post."
3065msgstr "Beklager, du har ikke lov til å publisere dette innlegget."
3066
3067#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:3731
3068msgid "You are not allowed to post as this user"
3069msgstr "Du har ikke tillatelse til å publisere som denne brukeren."
3070
3071#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:3735
3072msgid "You are not allowed to create pages as this user"
3073msgstr "Du har ikke tillatelse til å lage sider som denne brukeren."
3074
3075#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:4035
3076msgid "You are not allowed to change the post author as this user."
3077msgstr "Du har ikke tillatelse til å endre forfatter på innlegget som denne brukeren."
3078
3079#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:4039
3080msgid "You are not allowed to change the page author as this user."
3081msgstr "Du har ikke tillatelse til å endre forfatter på siden som denne brukeren."
3082
3083#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:4145
3084msgid "Sorry, you do not have the right to publish this page."
3085msgstr "Beklager, du har ikke lov til å publisere denne siden."
3086
3087#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:4183
3088msgid "Sorry, your entry could not be edited. Something wrong happened."
3089msgstr "Beklager, dette kunne ikke redigeres. En feil oppstod."
3090
3091#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:4561
3092msgid "Could not write file %1$s (%2$s)"
3093msgstr "Kunne ikke lagre filen %1$s (%2$s)"
3094
3095#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:4716
3096msgid "Sorry, you can not edit this post."
3097msgstr "Beklager, du har ikke lov til å redigere dette innlegget."
3098
3099#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:4918
3100msgid "Is there no link to us?"
3101msgstr "Er det ingen lenke til oss?"
3102
3103#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:4958
3104#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:4965
3105#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:4972
3106#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:5079
3107msgid "The specified target URL cannot be used as a target. It either doesn&#8217;t exist, or it is not a pingback-enabled resource."
3108msgstr "Spesifisert mål-URL kan ikke brukes som mål. Enten eksisterer det ikke, eller så er det ikke en plass med mulighet for tilbakeping."
3109
3110#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:4968
3111msgid "The source URL and the target URL cannot both point to the same resource."
3112msgstr "Kilde URL og mål URL kan ikke begge peke til samme plass."
3113
3114#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:4976
3115msgid "The pingback has already been registered."
3116msgstr "Tilbakeping har allerede blitt registrert."
3117
3118#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:4984
3119msgid "The source URL does not exist."
3120msgstr "Kilde URL finnes ikke."
3121
3122#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:4996
3123msgid "We cannot find a title on that page."
3124msgstr "Vi kan ikke finne en tittel på den siden."
3125
3126#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:5032
3127msgid "The source URL does not contain a link to the target URL, and so cannot be used as a source."
3128msgstr "Kilde URL inneholder ikke en lenke til mål URL, og kan ikke brukes som kilde."
3129
3130#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:5053
3131msgid "Pingback from %1$s to %2$s registered. Keep the web talking! :-)"
3132msgstr "Tilbakeping fra %1$s til %2$s registrert. La webben snakke! :-)"
3133
3134#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:5086
3135msgid "The specified target URL does not exist."
3136msgstr "Spesifisert mål URL finnes ikke."
3137
3138#: wp-includes/load.php:113
3139msgid "Your PHP installation appears to be missing the MySQL extension which is required by WordPress."
3140msgstr "Din PHP installasjon ser ut til å mangle MySQL utvidelsen som kreves av WordPress."
3141
3142#: wp-includes/load.php:370
3143msgid "<strong>ERROR</strong>: <code>$table_prefix</code> in <code>wp-config.php</code> can only contain numbers, letters, and underscores."
3144msgstr "<strong>FEIL</strong>: <code>$table_prefix</code> i <code>wp-config.php</code> kan bare inneholde bokstaver, tall og understrek."
3145
3146#: wp-includes/wp-db.php:1045
3147msgid ""
3148"\n"
3149"<h1>Error establishing a database connection</h1>\n"
3150"<p>This either means that the username and password information in your <code>wp-config.php</code> file is incorrect or we can't contact the database server at <code>%s</code>. This could mean your host's database server is down.</p>\n"
3151"<ul>\n"
3152"\t<li>Are you sure you have the correct username and password?</li>\n"
3153"\t<li>Are you sure that you have typed the correct hostname?</li>\n"
3154"\t<li>Are you sure that the database server is running?</li>\n"
3155"</ul>\n"
3156"<p>If you're unsure what these terms mean you should probably contact your host. If you still need help you can always visit the <a href='http://wordpress.org/support/'>WordPress Support Forums</a>.</p>\n"
3157msgstr ""
3158"\n"
3159"<h1>Feil under opprettelse av databaseforbindelse</h1>\n"
3160"<p>Dette betyr enten at brukernavn og passordinformasjon i <code>wp-config.php</code> filen er feil eller at vi ikke kan koble til databasetjeneren på <code>%s</code>. Dette kan bety at databasetjeneren er nede.</p>\n"
3161"<ul>\n"
3162"\t<li>Er du sikker på at du har riktig brukernavn og passord?</li>\n"
3163"\t<li>Er du sikker på at du har skrevet riktig tjenernavn?</li>\n"
3164"\t<li>Er du sikker på at databasetjeneren kjører?</li>\n"
3165"</ul>\n"
3166"<p>Hvis du er usikker på hva disse uttrykkene betyr bør du kontakte tjenestetilbyderen din. Hvis du fortsatt trenger hjelp kan du besøke <a href='http://wordpress.org/support/'>WordPress support-forum</a>.</p>\n"
3167
3168#: wp-includes/wp-db.php:931
3169msgid "WordPress database error %1$s for query %2$s made by %3$s"
3170msgstr "WordPress database feil %1$s for spørring %2$s gjort av %3$s"
3171
3172#: wp-includes/wp-db.php:933
3173msgid "WordPress database error %1$s for query %2$s"
3174msgstr "WordPress database feil %1$s for spørring %2$s"
3175
3176#: wp-includes/comment-template.php:1547
3177msgid "Cancel reply"
3178msgstr "Avbryt svar"
3179
3180#: wp-includes/comment-template.php:1548
3181msgid "Post Comment"
3182msgstr "Publiser kommentar"
3183
3184#: wp-includes/comment.php:387
3185msgid "Unapproved"
3186msgstr "Ikke godkjent"
3187
3188#: wp-includes/comment.php:646
3189#: wp-includes/comment.php:648
3190msgid "Duplicate comment detected; it looks as though you&#8217;ve already said that!"
3191msgstr "To like kommentarer. Det ser ut som om du allerede har sagt dette!"
3192
3193#: wp-includes/comment.php:1423
3194msgid "Could not update comment status"
3195msgstr "Kunne ikke oppdatere kommentarstatus"
3196
3197#: wp-includes/cron.php:159
3198msgid "This argument has changed to an array to match the behavior of the other cron functions."
3199msgstr "Dette argumentet har blitt endret til en vektor for å stemme overens med andre cron-funksjoner."
3200
3201#: wp-includes/cron.php:316
3202msgid "Once Hourly"
3203msgstr "En gang i timen"
3204
3205#: wp-includes/cron.php:317
3206msgid "Twice Daily"
3207msgstr "To ganger daglig"
3208
3209#: wp-includes/cron.php:318
3210msgid "Once Daily"
3211msgstr "En gang daglig"
3212
3213#: wp-includes/default-widgets.php:68
3214#: wp-includes/default-widgets.php:159
3215msgid "Sort by:"
3216msgstr "Sorter etter:"
3217
3218#: wp-includes/default-widgets.php:70
3219msgid "Page title"
3220msgstr "Sidetittel"
3221
3222#: wp-includes/default-widgets.php:71
3223msgid "Page order"
3224msgstr "Siderekkefølge"
3225
3226#: wp-includes/default-widgets.php:72
3227msgid "Page ID"
3228msgstr "Side ID"
3229
3230#: wp-includes/default-widgets.php:76
3231msgid "Exclude:"
3232msgstr "Ekskluder:"
3233
3234#: wp-includes/default-widgets.php:78
3235msgid "Page IDs, separated by commas."
3236msgstr "Side ID-er, skilt med komma."
3237
3238#: wp-includes/default-widgets.php:93
3239msgid "Your blogroll"
3240msgstr "Din bloggrull"
3241
3242#: wp-includes/default-widgets.php:169
3243msgid "Show Link Image"
3244msgstr "Vis lenkebilde"
3245
3246#: wp-includes/default-widgets.php:171
3247msgid "Show Link Name"
3248msgstr "Vis lenkenavn"
3249
3250#: wp-includes/default-widgets.php:173
3251msgid "Show Link Description"
3252msgstr "Vis lenkebeskrivelse"
3253
3254#: wp-includes/default-widgets.php:175
3255msgid "Show Link Rating"
3256msgstr "Vis lenkevurdering"
3257
3258#: wp-includes/default-widgets.php:252
3259msgid "Select Month"
3260msgstr "Velg måned"
3261
3262#: wp-includes/default-widgets.php:285
3263#: wp-includes/default-widgets.php:518
3264msgid "Show post counts"
3265msgstr "Vis antall innlegg"
3266
3267#: wp-includes/default-widgets.php:301
3268msgid "Log in/out, admin, feed and WordPress links"
3269msgstr "Logg inn/ut, administrasjon, RSS- og WordPress-lenker"
3270
3271#: wp-includes/default-widgets.php:316
3272msgid "Syndicate this site using RSS 2.0"
3273msgstr "Abonner på nettstedet med RSS 2.0"
3274
3275#: wp-includes/default-widgets.php:316
3276msgid "Entries <abbr title=\"Really Simple Syndication\">RSS</abbr>"
3277msgstr "Innlegg <abbr title=\"Really Simple Syndication\">RSS</abbr>"
3278
3279#: wp-includes/default-widgets.php:353
3280msgid "Calendar"
3281msgstr "Kalender"
3282
3283#: wp-includes/default-widgets.php:393
3284msgid "Arbitrary text or HTML"
3285msgstr "Vilkårlig tekst eller HTML"
3286
3287#: wp-includes/default-widgets.php:395
3288msgid "Text"
3289msgstr "Tekst"
3290
3291#: wp-includes/default-widgets.php:430
3292msgid "Automatically add paragraphs"
3293msgstr "Legg til avsnitt automatisk"
3294
3295#: wp-includes/default-widgets.php:443
3296msgid "A list or dropdown of categories"
3297msgstr "En liste eller meny av kategorier"
3298
3299#: wp-includes/default-widgets.php:462
3300msgid "Select Category"
3301msgstr "Velg kategori"
3302
3303#: wp-includes/default-widgets.php:521
3304msgid "Show hierarchy"
3305msgstr "Vis hierarki"
3306
3307#: wp-includes/default-widgets.php:536
3308#: wp-includes/default-widgets.php:561
3309msgid "Recent Posts"
3310msgstr "Nylige innlegg"
3311
3312#: wp-includes/default-widgets.php:610
3313msgid "Number of posts to show:"
3314msgstr "Antall innlegg å vise:"
3315
3316#: wp-includes/default-widgets.php:624
3317msgid "The most recent comments"
3318msgstr "De nyeste kommentarene"
3319
3320#: wp-includes/default-widgets.php:679
3321msgctxt "widgets"
3322msgid "%1$s on %2$s"
3323msgstr "%1$s til %2$s"
3324
3325#: wp-includes/default-widgets.php:724
3326msgid "Entries from any RSS or Atom feed"
3327msgstr "Innlegg fra en Atom- eller RSS-strøm"
3328
3329#: wp-includes/default-widgets.php:768
3330msgid "Syndicate this content"
3331msgstr "Abonner på RSS-strøm"
3332
3333#: wp-includes/default-widgets.php:832
3334msgid "An error has occurred; the feed is probably down. Try again later."
3335msgstr "En feil oppstod, og strømmen er antagelig nede. Prøv igjen senere."
3336
3337#: wp-includes/default-widgets.php:846
3338msgid "Untitled"
3339msgstr "Uten tittel"
3340
3341#: wp-includes/default-widgets.php:924
3342msgid "RSS Error: %s"
3343msgstr "RSS-feil : %s"
3344
3345#: wp-includes/default-widgets.php:928
3346msgid "Enter the RSS feed URL here:"
3347msgstr "Skriv inn RSS-strøm-URL her:"
3348
3349#: wp-includes/default-widgets.php:931
3350msgid "Give the feed a title (optional):"
3351msgstr "Gi strømmen en tittel (valgfritt):"
3352
3353#: wp-includes/default-widgets.php:934
3354msgid "How many items would you like to display?"
3355msgstr "Hvor mange elementer vil du vise?"
3356
3357#: wp-includes/default-widgets.php:943
3358msgid "Display item content?"
3359msgstr "Vis elementets innhold?"
3360
3361#: wp-includes/default-widgets.php:946
3362msgid "Display item author if available?"
3363msgstr "Vis elementets forfatter hvis tilgjengelig?"
3364
3365#: wp-includes/default-widgets.php:949
3366msgid "Display item date?"
3367msgstr "Vis elementets dato?"
3368
3369#: wp-includes/default-widgets.php:1015
3370msgid "Your most used tags in cloud format"
3371msgstr "Dine mest brukte stikkord i skyformat"
3372
3373#: wp-includes/default-widgets.php:1016
3374msgid "Tag Cloud"
3375msgstr "Stikkordsky"
3376
3377#: wp-includes/deprecated.php:62
3378msgid "new WordPress Loop"
3379msgstr "ny WordPress-løkke"
3380
3381#: wp-includes/deprecated.php:987
3382msgid "Last updated"
3383msgstr "Sist oppdatert"
3384
3385#: wp-includes/deprecated.php:1898
3386#: wp-includes/post-template.php:1161
3387msgid "Missing Attachment"
3388msgstr "Mangler vedlegg"
3389
3390#: wp-includes/feed-atom-comments.php:21
3391msgid "Comments for %1$s searching on %2$s"
3392msgstr "Kommentarer til %1$s søk på %2$s"
3393
3394#: wp-includes/feed-atom-comments.php:23
3395#: wp-includes/feed-rss2-comments.php:26
3396msgid "Comments for %s"
3397msgstr "Kommentarer til %s"
3398
3399#: wp-includes/feed-atom-comments.php:52
3400#: wp-includes/feed-rss2-comments.php:44
3401msgid "Comment on %1$s by %2$s"
3402msgstr "Kommentar til %1$s av %2$s"
3403
3404#: wp-includes/feed-atom-comments.php:54
3405#: wp-includes/feed-rss2-comments.php:46
3406msgid "By: %s"
3407msgstr "Av: %s"
3408
3409#: wp-includes/feed-rss2-comments.php:22
3410msgid "Comments on: %s"
3411msgstr "Kommentarer til: %s"
3412
3413#: wp-includes/feed-rss2-comments.php:24
3414msgid "Comments for %s searching on %s"
3415msgstr "Kommentarer til %s søk på %s"
3416
3417#: wp-includes/feed-rss2-comments.php:54
3418msgid "Protected Comments: Please enter your password to view comments."
3419msgstr "Beskyttede kommentarer. Vennligst skriv inn passordet ditt for å se kommentarene."
3420
3421#: wp-includes/formatting.php:3209
3422msgctxt "opening curly quote"
3423msgid "&#8220;"
3424msgstr ""
3425
3426#: wp-includes/formatting.php:2079
3427msgid "%s min"
3428msgid_plural "%s mins"
3429msgstr[0] "%s minutt"
3430msgstr[1] "%s minutter"
3431
3432#: wp-includes/formatting.php:2085
3433msgid "%s hour"
3434msgid_plural "%s hours"
3435msgstr[0] "%s time"
3436msgstr[1] "%s timer"
3437
3438#: wp-includes/formatting.php:2091
3439msgid "%s day"
3440msgid_plural "%s days"
3441msgstr[0] "%s dag"
3442msgstr[1] "%s dager"
3443
3444#: wp-includes/class-wp-theme.php:661
3445#: wp-includes/formatting.php:2993
3446msgid ", "
3447msgstr ", "
3448
3449#: wp-includes/formatting.php:2995
3450msgid ", and "
3451msgstr " og "
3452
3453#: wp-includes/formatting.php:2997
3454msgid " and "
3455msgstr " og "
3456
3457#: wp-includes/option.php:109
3458msgid "%s is a protected WP option and may not be modified"
3459msgstr "%s er et beskyttet WP valg og kan ikke bli endret"
3460
3461#: wp-includes/functions.php:988
3462msgid "ERROR: %s is not a valid feed template."
3463msgstr "FEIL: %s er ikke en gyldig mal Atom- eller RSS-strømmer."
3464
3465#: wp-includes/functions.php:1489
3466#: wp-includes/functions.php:1607
3467msgid "Unable to create directory %s. Is its parent directory writable by the server?"
3468msgstr "Kan ikke lage mappen %s. Er mappen der du vil lage den skrivbar for serveren?"
3469
3470#: wp-includes/functions.php:1586
3471msgid "Empty filename"
3472msgstr "Tomt filnavn"
3473
3474#: wp-includes/functions.php:1613
3475msgid "Could not write file %s"
3476msgstr "Kunne ikke lagre filen %s"
3477
3478#: wp-includes/functions.php:1864
3479msgid "Your attempt to edit this attachment: &#8220;%s&#8221; has failed."
3480msgstr "Ditt forsøk på å redigere vedlegget &laquo;%s&raquo; feilet."
3481
3482#: wp-includes/functions.php:1866
3483msgid "Your attempt to add this category has failed."
3484msgstr "Ditt forsøk på å legge til denne kategorien feilet."
3485
3486#: wp-includes/functions.php:1867
3487msgid "Your attempt to delete this category: &#8220;%s&#8221; has failed."
3488msgstr "Ditt forsøk på å slette kategorien &laquo;%s&raquo; feilet."
3489
3490#: wp-includes/functions.php:1868
3491msgid "Your attempt to edit this category: &#8220;%s&#8221; has failed."
3492msgstr "Ditt forsøk på å redigere kategorien &laquo;%s&raquo; feilet."
3493
3494#: wp-includes/functions.php:1870
3495msgid "Your attempt to delete this comment: &#8220;%s&#8221; has failed."
3496msgstr "Ditt forsøk på å slette kommentaren &laquo;%s&raquo; feilet."
3497
3498#: wp-includes/functions.php:1871
3499msgid "Your attempt to unapprove this comment: &#8220;%s&#8221; has failed."
3500msgstr "Ditt forsøk på å fjerne godkjenningen av kommentaren &laquo;%s&raquo; feilet."
3501
3502#: wp-includes/functions.php:1872
3503msgid "Your attempt to approve this comment: &#8220;%s&#8221; has failed."
3504msgstr "Ditt forsøk på å godkjenne kommentaren &laquo;%s&raquo; feilet."
3505
3506#: wp-includes/functions.php:1873
3507msgid "Your attempt to edit this comment: &#8220;%s&#8221; has failed."
3508msgstr "Ditt forsøk på å redigere kommentaren &laquo;%s&raquo; feilet."
3509
3510#: wp-includes/functions.php:1874
3511msgid "Your attempt to bulk modify comments has failed."
3512msgstr "Ditt forsøk på å massemoderere kommentarer feilet."
3513
3514#: wp-includes/functions.php:1875
3515msgid "Your attempt to moderate comments has failed."
3516msgstr "Ditt forsøk på å moderere kommentarer feilet."
3517
3518#: wp-includes/functions.php:1877
3519msgid "Your attempt to add this link has failed."
3520msgstr "Ditt forsøk på å legge til denne lenken feilet."
3521
3522#: wp-includes/functions.php:1878
3523msgid "Your attempt to delete this link: &#8220;%s&#8221; has failed."
3524msgstr "Ditt forsøk på å slette lenken &laquo;%s&raquo; feilet."
3525
3526#: wp-includes/functions.php:1879
3527msgid "Your attempt to edit this link: &#8220;%s&#8221; has failed."
3528msgstr "Ditt forsøk på å redigere lenken &laquo;%s&raquo; feilet."
3529
3530#: wp-includes/functions.php:1880
3531msgid "Your attempt to bulk modify links has failed."
3532msgstr "Ditt forsøk på å massemoderere lenker feilet."
3533
3534#: wp-includes/functions.php:1882
3535msgid "Your attempt to add this page has failed."
3536msgstr "Ditt forsøk på å legge til denne siden feilet."
3537
3538#: wp-includes/functions.php:1883
3539msgid "Your attempt to delete this page: &#8220;%s&#8221; has failed."
3540msgstr "Ditt forsøk på å slette siden &laquo;%s&raquo; feilet."
3541
3542#: wp-includes/functions.php:1884
3543msgid "Your attempt to edit this page: &#8220;%s&#8221; has failed."
3544msgstr "Ditt forsøk på å redigere siden &laquo;%s&raquo; feilet."
3545
3546#: wp-includes/functions.php:1886
3547msgid "Your attempt to edit this plugin file: &#8220;%s&#8221; has failed."
3548msgstr "Ditt forsøk på å redigere innstikkfilen &laquo;%s&raquo; feilet."
3549
3550#: wp-includes/functions.php:1887
3551msgid "Your attempt to activate this plugin: &#8220;%s&#8221; has failed."
3552msgstr "Ditt forsøk på å aktivere innstikket &laquo;%s&raquo; feilet."
3553
3554#: wp-includes/functions.php:1888
3555msgid "Your attempt to deactivate this plugin: &#8220;%s&#8221; has failed."
3556msgstr "Ditt forsøk på å deaktivere innstikket &laquo;%s&raquo; feilet."
3557
3558#: wp-includes/functions.php:1891
3559msgid "Your attempt to add this post has failed."
3560msgstr "Ditt forsøk på å legge til dette innlegget feilet."
3561
3562#: wp-includes/functions.php:1892
3563msgid "Your attempt to delete this post: &#8220;%s&#8221; has failed."
3564msgstr "Ditt forsøk på å slette innlegget &laquo;%s&raquo; feilet."
3565
3566#: wp-includes/functions.php:1893
3567msgid "Your attempt to edit this post: &#8220;%s&#8221; has failed."
3568msgstr "Ditt forsøk på å redigere innlegget &laquo;%s&raquo; feilet."
3569
3570#: wp-includes/functions.php:1895
3571msgid "Your attempt to add this user has failed."
3572msgstr "Ditt forsøk på å legge til denne brukeren feilet."
3573
3574#: wp-includes/functions.php:1896
3575msgid "Your attempt to delete users has failed."
3576msgstr "Ditt forsøk på å slette brukere feilet."
3577
3578#: wp-includes/functions.php:1897
3579msgid "Your attempt to bulk modify users has failed."
3580msgstr "Ditt forsøk på å masseredigere brukere feilet."
3581
3582#: wp-includes/functions.php:1898
3583msgid "Your attempt to edit this user: &#8220;%s&#8221; has failed."
3584msgstr "Ditt forsøk på å redigere brukeren &laquo;%s&raquo; feilet."
3585
3586#: wp-includes/functions.php:1899
3587msgid "Your attempt to modify the profile for: &#8220;%s&#8221; has failed."
3588msgstr "Ditt forsøk på å endre profilen til &#laquo;%s&raquo; feilet."
3589
3590#: wp-includes/functions.php:1901
3591msgid "Your attempt to edit your settings has failed."
3592msgstr "Ditt forsøk på å redigere dine innstillinger feilet."
3593
3594#: wp-includes/functions.php:1902
3595msgid "Your attempt to change your permalink structure to: %s has failed."
3596msgstr "Ditt forsøk på å endre strukturen for permalenkene til: %s feilet."
3597
3598#: wp-includes/functions.php:1903
3599msgid "Your attempt to edit this file: &#8220;%s&#8221; has failed."
3600msgstr "Ditt forsøk på å redigere filen &laquo;%s&raquo; feilet."
3601
3602#: wp-includes/functions.php:1904
3603msgid "Your attempt to edit this theme file: &#8220;%s&#8221; has failed."
3604msgstr "Ditt forsøk på å redigere temafilen &laquo;%s&raquo; feilet."
3605
3606#: wp-includes/functions.php:1905
3607msgid "Your attempt to switch to this theme: &#8220;%s&#8221; has failed."
3608msgstr "Ditt forsøk på å bytte tema til &laquo;%s&raquo; feilet."
3609
3610#: wp-includes/functions.php:1907
3611msgid "You are attempting to log out of %s"
3612msgstr "Du forsøker å logge ut av %s"
3613
3614#: wp-includes/functions.php:1946
3615msgid "WordPress Failure Notice"
3616msgstr "WordPress feilnote"
3617
3618#: wp-includes/functions.php:1949
3619msgid "Do you really want to <a href='%s'>log out</a>?"
3620msgstr "Vil du virkelig <a href='%s'>logge ut</a>?"
3621
3622#: wp-includes/functions.php:1951
3623msgid "Please try again."
3624msgstr "Vennligst prøv igjen."
3625
3626#: wp-includes/functions.php:2026
3627msgid "&laquo; Back"
3628msgstr "&laquo; Tilbake"
3629
3630#: wp-includes/functions.php:2038
3631#: wp-load.php:60
3632msgid "WordPress &rsaquo; Error"
3633msgstr "WordPress &rsaquo; Feil"
3634
3635#: wp-includes/functions.php:2705
3636#: wp-includes/functions.php:2745
3637msgid "%1$s is <strong>deprecated</strong> since version %2$s! Use %3$s instead."
3638msgstr "%1$s er <strong>utgått</strong> siden versjon %2$s! Bruk %3$s isteden."
3639
3640#: wp-includes/functions.php:2707
3641#: wp-includes/functions.php:2747
3642msgid "%1$s is <strong>deprecated</strong> since version %2$s with no alternative available."
3643msgstr "%1$s er <strong>utgått</strong> siden versjon %2$s med ingen alternativer tilgjengelig."
3644
3645#: wp-includes/functions.php:2789
3646msgid "%1$s was called with an argument that is <strong>deprecated</strong> since version %2$s! %3$s"
3647msgstr "%1$s ble forespurt med et argument som er <strong>utgått</strong> siden versjon %2$s! %3$s"
3648
3649#: wp-includes/functions.php:2791
3650msgid "%1$s was called with an argument that is <strong>deprecated</strong> since version %2$s with no alternative available."
3651msgstr "%1$s ble forespurt med et argument som er <strong>utgått</strong> siden versjon %2$s! med ingen alternativer tilgjengelige."
3652
3653#: wp-includes/functions.php:3219
3654msgid "Select a city"
3655msgstr "Velg en by"
3656
3657#: wp-includes/functions.php:3264
3658#: wp-includes/functions.php:3268
3659msgid "UTC"
3660msgstr "UTC"
3661
3662#: wp-includes/functions.php:3272
3663msgid "Manual Offsets"
3664msgstr "Manuelle offset"
3665
3666#: wp-includes/general-template.php:161
3667msgid "Search for:"
3668msgstr "Søk etter:"
3669
3670#: wp-includes/general-template.php:187
3671#: wp-login.php:446
3672#: wp-login.php:471
3673#: wp-login.php:502
3674#: wp-login.php:558
3675msgid "Log in"
3676msgstr "Logg inn"
3677
3678#: wp-includes/general-template.php:189
3679msgid "Log out"
3680msgstr "Logg ut"
3681
3682#: wp-includes/general-template.php:260
3683#: wp-login.php:685
3684msgid "Remember Me"
3685msgstr "Husk meg"
3686
3687#: wp-includes/general-template.php:336
3688#: wp-login.php:448
3689#: wp-login.php:504
3690#: wp-login.php:554
3691#: wp-login.php:704
3692msgid "Register"
3693msgstr "Registrer"
3694
3695#: wp-includes/general-template.php:340
3696msgid "Site Admin"
3697msgstr "Nettstedsadmin"
3698
3699#: wp-includes/general-template.php:587
3700msgid "Search Results %1$s %2$s"
3701msgstr "Søkeresultater %1$s %2$s"
3702
3703#: wp-includes/general-template.php:592
3704msgid "Page not found"
3705msgstr "Fant ikke siden"
3706
3707#: wp-includes/general-template.php:939
3708msgid "%1$s %2$d"
3709msgstr "%1$s %2$d"
3710
3711#: wp-includes/general-template.php:1147
3712msgctxt "calendar caption"
3713msgid "%1$s %2$s"
3714msgstr "%1$s %2$s"
3715
3716#: wp-includes/general-template.php:1173
3717#: wp-includes/general-template.php:1181
3718msgid "View posts for %1$s %2$s"
3719msgstr "Vis innlegg for %1$s %2$s"
3720
3721#: wp-includes/general-template.php:1602
3722#: wp-includes/general-template.php:1625
3723msgctxt "feed link"
3724msgid "&raquo;"
3725msgstr "&raquo;"
3726
3727#: wp-includes/general-template.php:1604
3728msgid "%1$s %2$s Feed"
3729msgstr "%1$s %2$s strøm"
3730
3731#: wp-includes/general-template.php:1606
3732msgid "%1$s %2$s Comments Feed"
3733msgstr "%1$s %2$s kommentarstrøm"
3734
3735#: wp-includes/general-template.php:1627
3736msgid "%1$s %2$s %3$s Comments Feed"
3737msgstr "%1$s %2$s %3$s kommentarstrøm"
3738
3739#: wp-includes/general-template.php:1629
3740msgid "%1$s %2$s %3$s Category Feed"
3741msgstr "%1$s %2$s %3$s kategori-strøm"
3742
3743#: wp-includes/general-template.php:1631
3744msgid "%1$s %2$s %3$s Tag Feed"
3745msgstr "%1$s %2$s %3$s stikkord-strøm"
3746
3747#: wp-includes/general-template.php:1633
3748msgid "%1$s %2$s Posts by %3$s Feed"
3749msgstr "%1$s %2$s innlegg etter %3$s-strøm"
3750
3751#: wp-includes/general-template.php:1635
3752msgid "%1$s %2$s Search Results for &#8220;%3$s&#8221; Feed"
3753msgstr "%1$s %2$s Søkeresultater for &laquo;%3$s&raquo;-strøm"
3754
3755#: wp-includes/general-template.php:1927
3756msgid "&laquo; Previous"
3757msgstr "&laquo; Forrige"
3758
3759#: wp-includes/general-template.php:1928
3760msgid "Next &raquo;"
3761msgstr "Neste &raquo;"
3762
3763#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:50
3764msgid "Gray"
3765msgstr "Grå"
3766
3767#: wp-includes/class-http.php:125
3768msgid "User has blocked requests through HTTP."
3769msgstr "Bruker har blokkert for forespørseler igjennom HTTP."
3770
3771#: wp-includes/class-http.php:784
3772#: wp-includes/class-http.php:968
3773#: wp-includes/class-http.php:1166
3774#: wp-includes/class-http.php:1185
3775msgid "Too many redirects."
3776msgstr "For mange redirigeringer."
3777
3778#: wp-includes/class-http.php:868
3779msgid "Malformed URL: %s"
3780msgstr "Feil sammensatt URL: %s"
3781
3782#: wp-includes/class-http.php:744
3783#: wp-includes/class-http.php:926
3784#: wp-includes/class-http.php:945
3785#: wp-includes/class-http.php:1125
3786msgid "Could not open handle for fopen() to %s"
3787msgstr "Klarte ikke åpne peker for fopen() til %s"
3788
3789#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:15
3790msgid "Do you want to use the WYSIWYG mode for this textarea?"
3791msgstr "Vil du bruke WYSIWYG modus for dette tekstfeltet?"
3792
3793#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:17
3794msgid "Insert"
3795msgstr "Sett inn"
3796
3797#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:21
3798msgid "Browse"
3799msgstr "Bla igjennom"
3800
3801#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:22
3802#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:399
3803msgid "Class"
3804msgstr "Klasse"
3805
3806#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:23
3807msgid "-- Not set --"
3808msgstr "-- Ikke valgt --"
3809
3810#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:24
3811#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:321
3812msgid "Copy/Cut/Paste is not available in Mozilla and Firefox."
3813msgstr "Kopier/klipp/lim er ikke tilgjengelig i Mozilla og Firefox."
3814
3815#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:25
3816msgid "Currently not supported by your browser, use keyboard shortcuts instead."
3817msgstr "For øyeblikket ikke støttet av din nettleser. Bruk tastatursnarveier isteden."
3818
3819#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:26
3820msgid "Sorry, but we have noticed that your popup-blocker has disabled a window that provides application functionality. You will need to disable popup blocking on this site in order to fully utilize this tool."
3821msgstr "Beklager, men vi la merke til at en sprettopp-blokkering har hindret et vindu som gir applikasjonen funksjonalitet. Du trenger å deaktivere sprettopp-blokkering på dette nettstedet for å kunne bruke dette verktøyet skikkelig."
3822
3823#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:31
3824#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:325
3825msgid "More colors"
3826msgstr "Mer farger"
3827
3828#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:82
3829msgid "Full"
3830msgstr "Hele"
3831
3832#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:86
3833msgid "%Y-%m-%d"
3834msgstr "%Å-%m-%d"
3835
3836#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:87
3837msgid "%H:%M:%S"
3838msgstr "%T:%M:%S"
3839
3840#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:88
3841msgid "Insert date"
3842msgstr "Sett inn dato"
3843
3844#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:89
3845msgid "Insert time"
3846msgstr "Sett inn tid"
3847
3848#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:90
3849#: wp-includes/locale.php:131
3850#: wp-includes/locale.php:146
3851msgid "January"
3852msgstr "Januar"
3853
3854#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:90
3855#: wp-includes/locale.php:132
3856#: wp-includes/locale.php:147
3857msgid "February"
3858msgstr "Februar"
3859
3860#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:90
3861#: wp-includes/locale.php:133
3862#: wp-includes/locale.php:148
3863msgid "March"
3864msgstr "Mars"
3865
3866#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:90
3867#: wp-includes/locale.php:134
3868#: wp-includes/locale.php:149
3869msgid "April"
3870msgstr "April"
3871
3872#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:90
3873#: wp-includes/locale.php:135
3874#: wp-includes/locale.php:150
3875msgid "May"
3876msgstr "Mai"
3877
3878#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:90
3879#: wp-includes/locale.php:136
3880#: wp-includes/locale.php:151
3881msgid "June"
3882msgstr "Juni"
3883
3884#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:90
3885#: wp-includes/locale.php:137
3886#: wp-includes/locale.php:152
3887msgid "July"
3888msgstr "Juli"
3889
3890#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:90
3891#: wp-includes/locale.php:138
3892#: wp-includes/locale.php:153
3893msgid "August"
3894msgstr "August"
3895
3896#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:90
3897#: wp-includes/locale.php:139
3898#: wp-includes/locale.php:154
3899msgid "September"
3900msgstr "September"
3901
3902#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:90
3903#: wp-includes/locale.php:140
3904#: wp-includes/locale.php:155
3905msgid "October"
3906msgstr "Oktober"
3907
3908#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:90
3909#: wp-includes/locale.php:141
3910#: wp-includes/locale.php:156
3911msgid "November"
3912msgstr "November"
3913
3914#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:90
3915#: wp-includes/locale.php:142
3916#: wp-includes/locale.php:157
3917msgid "December"
3918msgstr "Desember"
3919
3920#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:91
3921#: wp-includes/locale.php:146
3922msgid "Jan_January_abbreviation"
3923msgstr "Jan"
3924
3925#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:91
3926#: wp-includes/locale.php:147
3927msgid "Feb_February_abbreviation"
3928msgstr "Feb"
3929
3930#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:91
3931#: wp-includes/locale.php:148
3932msgid "Mar_March_abbreviation"
3933msgstr "Mar"
3934
3935#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:91
3936#: wp-includes/locale.php:149
3937msgid "Apr_April_abbreviation"
3938msgstr "Apr"
3939
3940#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:91
3941#: wp-includes/locale.php:150
3942msgid "May_May_abbreviation"
3943msgstr "Mai"
3944
3945#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:91
3946#: wp-includes/locale.php:151
3947msgid "Jun_June_abbreviation"
3948msgstr "Jun"
3949
3950#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:91
3951#: wp-includes/locale.php:152
3952msgid "Jul_July_abbreviation"
3953msgstr "Jul"
3954
3955#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:91
3956#: wp-includes/locale.php:153
3957msgid "Aug_August_abbreviation"
3958msgstr "Aug"
3959
3960#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:91
3961#: wp-includes/locale.php:154
3962msgid "Sep_September_abbreviation"
3963msgstr "Sept"
3964
3965#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:91
3966#: wp-includes/locale.php:155
3967msgid "Oct_October_abbreviation"
3968msgstr "Okt"
3969
3970#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:91
3971#: wp-includes/locale.php:156
3972msgid "Nov_November_abbreviation"
3973msgstr "Nov"
3974
3975#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:91
3976#: wp-includes/locale.php:157
3977msgid "Dec_December_abbreviation"
3978msgstr "Des"
3979
3980#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:92
3981#: wp-includes/locale.php:99
3982#: wp-includes/locale.php:109
3983#: wp-includes/locale.php:122
3984msgid "Sunday"
3985msgstr "Søndag"
3986
3987#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:92
3988#: wp-includes/locale.php:100
3989#: wp-includes/locale.php:110
3990#: wp-includes/locale.php:123
3991msgid "Monday"
3992msgstr "Mandag"
3993
3994#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:92
3995#: wp-includes/locale.php:101
3996#: wp-includes/locale.php:111
3997#: wp-includes/locale.php:124
3998msgid "Tuesday"
3999msgstr "Tirsdag"
4000
4001#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:92
4002#: wp-includes/locale.php:102
4003#: wp-includes/locale.php:112
4004#: wp-includes/locale.php:125
4005msgid "Wednesday"
4006msgstr "Onsdag"
4007
4008#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:92
4009#: wp-includes/locale.php:103
4010#: wp-includes/locale.php:113
4011#: wp-includes/locale.php:126
4012msgid "Thursday"
4013msgstr "Torsdag"
4014
4015#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:92
4016#: wp-includes/locale.php:104
4017#: wp-includes/locale.php:114
4018#: wp-includes/locale.php:127
4019msgid "Friday"
4020msgstr "Fredag"
4021
4022#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:92
4023#: wp-includes/locale.php:105
4024#: wp-includes/locale.php:115
4025#: wp-includes/locale.php:128
4026msgid "Saturday"
4027msgstr "Lørdag"
4028
4029#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:93
4030#: wp-includes/locale.php:122
4031msgid "Sun"
4032msgstr "Søn"
4033
4034#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:93
4035#: wp-includes/locale.php:123
4036msgid "Mon"
4037msgstr "Man"
4038
4039#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:93
4040#: wp-includes/locale.php:124
4041msgid "Tue"
4042msgstr "Tir"
4043
4044#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:93
4045#: wp-includes/locale.php:125
4046msgid "Wed"
4047msgstr "Ons"
4048
4049#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:93
4050#: wp-includes/locale.php:126
4051msgid "Thu"
4052msgstr "Tor"
4053
4054#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:93
4055#: wp-includes/locale.php:127
4056msgid "Fri"
4057msgstr "Fre"
4058
4059#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:93
4060#: wp-includes/locale.php:128
4061msgid "Sat"
4062msgstr "Lør"
4063
4064#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:97
4065msgid "Print"
4066msgstr "Skriv ut"
4067
4068#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:105
4069msgid "Direction left to right"
4070msgstr "Retning venstre til høyre"
4071
4072#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:106
4073msgid "Direction right to left"
4074msgstr "Retning høyre til venstre"
4075
4076#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:110
4077msgid "Insert new layer"
4078msgstr "Sett inn nytt lag"
4079
4080#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:111
4081msgid "Move forward"
4082msgstr "Flytt forover"
4083
4084#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:112
4085msgid "Move backward"
4086msgstr "Flytt bakover"
4087
4088#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:113
4089msgid "Toggle absolute positioning"
4090msgstr "Slå på eller av absolutt plassering"
4091
4092#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:114
4093msgid "New layer..."
4094msgstr "Nytt lag..."
4095
4096#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:119
4097msgid "Cancel all changes"
4098msgstr "Avbryt alle endringer"
4099
4100#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:123
4101msgid "Insert non-breaking space character"
4102msgstr "Sett inn ikke-brytende mellomrom"
4103
4104#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:127
4105msgid "Run spell checking"
4106msgstr "Kjør stavekontroll"
4107
4108#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:128
4109msgid "ieSpell not detected. Do you want to install it now?"
4110msgstr "ieSpell ikke detektert. Vil du installere det nå?"
4111
4112#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:132
4113msgid "Horizontale rule"
4114msgstr "Horisontal linjal"
4115
4116#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:136
4117msgid "Emotions"
4118msgstr "Følelser"
4119
4120#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:140
4121msgid "Find"
4122msgstr "Finn"
4123
4124#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:141
4125msgid "Find/Replace"
4126msgstr "Søk/erstatt"
4127
4128#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:145
4129#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:357
4130msgid "Insert/edit image"
4131msgstr "Sett inn/rediger bilde"
4132
4133#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:149
4134#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:374
4135#: wp-includes/script-loader.php:276
4136msgid "Insert/edit link"
4137msgstr "Sett inn/rediger lenke"
4138
4139#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:153
4140msgid "Citation"
4141msgstr "Sitat"
4142
4143#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:154
4144msgid "Abbreviation"
4145msgstr "Forkortelse"
4146
4147#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:155
4148msgid "Acronym"
4149msgstr "Akronym"
4150
4151#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:156
4152msgid "Deletion"
4153msgstr "Sletting"
4154
4155#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:157
4156msgid "Insertion"
4157msgstr "Innsetting"
4158
4159#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:158
4160msgid "Insert/Edit Attributes"
4161msgstr "Sett inn/rediger attributter"
4162
4163#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:162
4164msgid "Edit CSS Style"
4165msgstr "Rediger CSS-stil"
4166
4167#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:166
4168msgid "Paste as Plain Text"
4169msgstr "Lim inn som tekst"
4170
4171#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:167
4172msgid "Paste from Word"
4173msgstr "Lim inn fra Word"
4174
4175#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:174
4176#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:176
4177msgid "Use CTRL+V on your keyboard to paste the text into the window."
4178msgstr "Bruk CTRL+V på tastaturet ditt for å lime inn teksten i vinduet."
4179
4180#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:175
4181msgid "Keep linebreaks"
4182msgstr "Behold linjeskift"
4183
4184#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:180
4185msgid "Inserts a new table"
4186msgstr "Setter inn en ny tabell"
4187
4188#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:181
4189msgid "Insert row before"
4190msgstr "Sett inn en rad før"
4191
4192#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:182
4193msgid "Insert row after"
4194msgstr "Sett inn rad etter"
4195
4196#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:183
4197msgid "Delete row"
4198msgstr "Slett rad"
4199
4200#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:184
4201msgid "Insert column before"
4202msgstr "Sett inn en kolonne før"
4203
4204#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:185
4205msgid "Insert column after"
4206msgstr "Sett inn kolonne etter"
4207
4208#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:186
4209msgid "Remove column"
4210msgstr "Fjern kolonne"
4211
4212#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:187
4213msgid "Split merged table cells"
4214msgstr "Del sammenslåtte tabellfelter"
4215
4216#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:188
4217msgid "Merge table cells"
4218msgstr "Slå sammen tabellfelter"
4219
4220#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:189
4221msgid "Table row properties"
4222msgstr "Tabell rad egenskaper"
4223
4224#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:190
4225msgid "Table cell properties"
4226msgstr "Tabell felt egenskaper"
4227
4228#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:191
4229msgid "Table properties"
4230msgstr "Tabell egenskaper"
4231
4232#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:192
4233msgid "Paste table row before"
4234msgstr "Lim inn tabellrad før"
4235
4236#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:193
4237msgid "Paste table row after"
4238msgstr "Lim inn tabellrad etter"
4239
4240#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:194
4241msgid "Cut table row"
4242msgstr "Klipp ut tabellrad"
4243
4244#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:195
4245msgid "Copy table row"
4246msgstr "Kopier tabellrad"
4247
4248#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:196
4249msgid "Delete table"
4250msgstr "Slett tabell"
4251
4252#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:197
4253msgid "Row"
4254msgstr "Rad"
4255
4256#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:198
4257msgid "Column"
4258msgstr "Kolonne"
4259
4260#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:199
4261msgid "Cell"
4262msgstr "Felt"
4263
4264#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:203
4265#: wp-includes/script-loader.php:426
4266#: wp-includes/script-loader.php:534
4267msgid "The changes you made will be lost if you navigate away from this page."
4268msgstr "Endringene du gjorde vil bli borte hvis du navigerer bort fra denne siden."
4269
4270#: wp-includes/script-loader.php:82
4271msgid "Toggle fullscreen mode"
4272msgstr "Slå på eller av fullskjermmodus"
4273
4274#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:211
4275#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:388
4276msgid "Insert / edit embedded media"
4277msgstr "Sett inn / rediger innkapslet media"
4278
4279#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:212
4280msgid "Edit embedded media"
4281msgstr "Rediger innkapslet media"
4282
4283#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:216
4284msgid "Document properties"
4285msgstr "Dokument egenskaper"
4286
4287#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:220
4288msgid "Insert predefined template content"
4289msgstr "Sett inn predefinert mal innhold"
4290
4291#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:224
4292msgid "Visual control characters on/off."
4293msgstr "Visuelle kontrolltegn på/av."
4294
4295#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:229
4296msgid "Spellchecker settings"
4297msgstr "Stavekontroll innstillinger"
4298
4299#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:230
4300msgid "Ignore word"
4301msgstr "Ignorer ord"
4302
4303#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:231
4304msgid "Ignore all"
4305msgstr "Ignorer alle"
4306
4307#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:232
4308msgid "Languages"
4309msgstr "Språk"
4310
4311#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:233
4312msgid "Please wait..."
4313msgstr "Vennligst vent..."
4314
4315#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:234
4316msgid "Suggestions"
4317msgstr "Forslag"
4318
4319#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:235
4320msgid "No suggestions"
4321msgstr "Ingen forslag"
4322
4323#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:236
4324msgid "No misspellings found."
4325msgstr "Ingen feilstavinger funnet."
4326
4327#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:241
4328msgid "Insert Page Break"
4329msgstr "Sett inn sideskift"
4330
4331#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:268
4332msgid "Font size"
4333msgstr "Skriftstørrelse"
4334
4335#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:269
4336msgid "Font family"
4337msgstr "Skriftfamilie"
4338
4339#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:270
4340msgid "Format"
4341msgstr "Format"
4342
4343#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:271
4344msgid "Paragraph"
4345msgstr "Avsnitt"
4346
4347#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:272
4348msgid "Div"
4349msgstr "Div"
4350
4351#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:273
4352#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:245
4353msgid "Address"
4354msgstr "Adresse"
4355
4356#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:274
4357msgid "Preformatted"
4358msgstr "Preformatert"
4359
4360#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:275
4361#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:242
4362msgid "Heading 1"
4363msgstr "Overskrift 1"
4364
4365#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:276
4366#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:243
4367msgid "Heading 2"
4368msgstr "Overskrift 2"
4369
4370#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:277
4371#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:243
4372msgid "Heading 3"
4373msgstr "Overskrift 3"
4374
4375#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:278
4376#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:244
4377msgid "Heading 4"
4378msgstr "Overskrift 4"
4379
4380#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:279
4381#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:244
4382msgid "Heading 5"
4383msgstr "Overskrift 5"
4384
4385#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:280
4386#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:245
4387msgid "Heading 6"
4388msgstr "Overskrift 6"
4389
4390#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:281
4391msgid "Blockquote"
4392msgstr "Blokksitat"
4393
4394#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:282
4395msgid "Code"
4396msgstr "Kode"
4397
4398#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:283
4399msgid "Code sample"
4400msgstr "Kode eksempel"
4401
4402#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:284
4403msgid "Definition term "
4404msgstr "Definisjonsuttrykk"
4405
4406#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:285
4407msgid "Definition description"
4408msgstr "Definisjonsbeskrivelse"
4409
4410#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:241
4411#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:251
4412msgid "Bold"
4413msgstr "Fet"
4414
4415#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:241
4416#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:251
4417msgid "Italic"
4418msgstr "Kursiv"
4419
4420#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:288
4421#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:242
4422msgid "Underline"
4423msgstr "Understreket"
4424
4425#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:255
4426msgid "Strikethrough"
4427msgstr "Gjennomstreking"
4428
4429#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:253
4430msgid "Align Left"
4431msgstr "Venstrestill"
4432
4433#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:254
4434msgid "Align Center"
4435msgstr "Midtstill"
4436
4437#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:255
4438msgid "Align Right"
4439msgstr "Høyrestill"
4440
4441#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:296
4442msgid "Outdent"
4443msgstr "Utrykk"
4444
4445#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:297
4446msgid "Indent"
4447msgstr "Innrykk"
4448
4449#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:303
4450msgid "Cleanup messy code"
4451msgstr "Rydd opp rotete kode"
4452
4453#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:304
4454msgid "Edit HTML Source"
4455msgstr "Rediger HTML kode"
4456
4457#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:305
4458msgid "Subscript"
4459msgstr "Senket skrift"
4460
4461#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:306
4462msgid "Superscript"
4463msgstr "Hevet skrift"
4464
4465#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:307
4466msgid "Insert horizontal ruler"
4467msgstr "Sett inn horisontal linjal"
4468
4469#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:308
4470msgid "Remove formatting"
4471msgstr "Fjern formatering"
4472
4473#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:309
4474msgid "Select text color"
4475msgstr "Velg tekstfarge"
4476
4477#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:310
4478msgid "Select background color"
4479msgstr "Velg bakgrunnsfarge"
4480
4481#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:311
4482msgid "Insert custom character"
4483msgstr "Sett inn spesialtegn"
4484
4485#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:312
4486msgid "Toggle guidelines/invisible elements"
4487msgstr "Slå på eller av hjelpelinjer/usynlige elementer"
4488
4489#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:313
4490#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:342
4491msgid "Insert/edit anchor"
4492msgstr "Sett inn/rediger anker"
4493
4494#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:314
4495#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:238
4496msgid "Cut"
4497msgstr "Klipp"
4498
4499#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:315
4500#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:237
4501msgid "Copy"
4502msgstr "Kopier"
4503
4504#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:316
4505#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:237
4506msgid "Paste"
4507msgstr "Lim inn"
4508
4509#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:317
4510msgid "Image properties"
4511msgstr "Bilde egenskaper"
4512
4513#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:318
4514msgid "New document"
4515msgstr "Nytt dokument"
4516
4517#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:323
4518msgid "Are you sure you want to clear all contents?"
4519msgstr "Sikker på at du vil fjerne alt innhold?"
4520
4521#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:324
4522msgid "Jump to tool buttons - Alt+Q, Jump to editor - Alt-Z, Jump to element path - Alt-X"
4523msgstr "Gå til verktøyknapper - Alt+Q, gå til redigering - Alt-Z, gå til element bane - Alt-X"
4524
4525#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:333
4526#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:271
4527msgid "About TinyMCE"
4528msgstr "Om TinyMCE"
4529
4530#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:336
4531msgid "License"
4532msgstr "Lisens"
4533
4534#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:341
4535msgid "Loaded plugins"
4536msgstr "Innlastede innstikk"
4537
4538#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:343
4539msgid "Anchor name"
4540msgstr "Anker navn"
4541
4542#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:344
4543msgid "HTML Source Editor"
4544msgstr "HTML-kode redigerer"
4545
4546#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:345
4547msgid "Word wrap"
4548msgstr "Orddeling"
4549
4550#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:346
4551msgid "Select a color"
4552msgstr "Velg en farge"
4553
4554#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:347
4555msgid "Picker"
4556msgstr "Velger"
4557
4558#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:348
4559msgid "Color picker"
4560msgstr "Fargevelger"
4561
4562#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:349
4563msgid "Palette"
4564msgstr "Palett"
4565
4566#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:350
4567msgid "Palette colors"
4568msgstr "Palett farger"
4569
4570#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:351
4571msgid "Named"
4572msgstr "Navngitt"
4573
4574#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:352
4575msgid "Named colors"
4576msgstr "Navngitte farger"
4577
4578#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:353
4579msgid "Color:"
4580msgstr "Farge:"
4581
4582#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:355
4583msgid "Select custom character"
4584msgstr "Velg spesialtegn"
4585
4586#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:359
4587msgid "Image description"
4588msgstr "Bildebeskrivelse"
4589
4590#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:360
4591msgid "Image list"
4592msgstr "Bildeliste"
4593
4594#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:361
4595msgid "Border"
4596msgstr "Ramme"
4597
4598#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:362
4599#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:393
4600msgid "Dimensions"
4601msgstr "Dimensjoner"
4602
4603#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:363
4604msgid "Vertical space"
4605msgstr "Vertikalt mellomrom"
4606
4607#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:364
4608msgid "Horizontal space"
4609msgstr "Horisontalt mellomrom"
4610
4611#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:366
4612msgid "Baseline"
4613msgstr "Grunnlinje"
4614
4615#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:367
4616#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:468
4617msgid "Top"
4618msgstr "Topp"
4619
4620#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:368
4621msgid "Middle"
4622msgstr "Midten"
4623
4624#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:369
4625#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:470
4626msgid "Bottom"
4627msgstr "Bunn"
4628
4629#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:370
4630msgid "Text top"
4631msgstr "Tekst topp"
4632
4633#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:371
4634msgid "Text bottom"
4635msgstr "Tekst bunn"
4636
4637#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:377
4638msgid "Open link in the same window"
4639msgstr "Åpne lenken i samme vindu"
4640
4641#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:378
4642msgid "Open link in a new window"
4643msgstr "Åpne lenken i et nytt vindu"
4644
4645#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:380
4646msgid "The URL you entered seems to be an email address, do you want to add the required mailto: prefix?"
4647msgstr "URL-en du skrev inn ser ut til å være en e-postadresse. Vil du legge til nødvendig mailto: foran?"
4648
4649#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:381
4650msgid "The URL you entered seems to external link, do you want to add the required http:// prefix?"
4651msgstr "URL-en du skrev inn ser ut til å være en ekstern lenke. Vil du legge til nødvendig http:// foran?"
4652
4653#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:382
4654msgid "Link list"
4655msgstr "Lenkeliste"
4656
4657#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:389
4658msgid "General"
4659msgstr "Generelt"
4660
4661#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:391
4662msgid "File/URL"
4663msgstr "Fil/URL"
4664
4665#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:392
4666#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:256
4667#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:257
4668msgid "List"
4669msgstr "Liste"
4670
4671#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:395
4672msgid "Constrain proportions"
4673msgstr "Tving proposjoner"
4674
4675#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:396
4676msgid "Type"
4677msgstr "Type"
4678
4679#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:397
4680msgid "Id"
4681msgstr "Id"
4682
4683#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:400
4684msgid "V-Space"
4685msgstr "V-mellomrom"
4686
4687#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:401
4688msgid "H-Space"
4689msgstr "H-mellomrom"
4690
4691#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:402
4692msgid "Auto play"
4693msgstr "Automatisk avspilling"
4694
4695#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:403
4696#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:485
4697msgid "Loop"
4698msgstr "Løkke"
4699
4700#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:404
4701msgid "Show menu"
4702msgstr "Vis meny"
4703
4704#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:405
4705msgid "Quality"
4706msgstr "Kvalitet"
4707
4708#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:407
4709msgid "Align"
4710msgstr "Plasser"
4711
4712#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:408
4713msgid "SAlign"
4714msgstr "SAlign"
4715
4716#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:409
4717msgid "WMode"
4718msgstr "WMode"
4719
4720#: wp-includes/admin-bar.php:598
4721#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:410
4722msgid "Background"
4723msgstr "Bakgrunn"
4724
4725#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:411
4726msgid "Base"
4727msgstr "Base"
4728
4729#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:412
4730msgid "Flashvars"
4731msgstr "Flashvars"
4732
4733#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:413
4734msgid "SWLiveConnect"
4735msgstr "SWLiveConnect"
4736
4737#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:414
4738msgid "AutoHREF"
4739msgstr "AutoHREF"
4740
4741#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:415
4742msgid "Cache"
4743msgstr "Cache"
4744
4745#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:416
4746msgid "Hidden"
4747msgstr "Skjult"
4748
4749#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:417
4750msgid "Controller"
4751msgstr "Controller"
4752
4753#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:418
4754msgid "Kiosk mode"
4755msgstr "Kiosk modus"
4756
4757#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:419
4758msgid "Play every frame"
4759msgstr "Vis alle frames"
4760
4761#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:420
4762msgid "Target cache"
4763msgstr "Mål cache"
4764
4765#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:421
4766msgid "No correction"
4767msgstr "Ingen korreksjon"
4768
4769#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:422
4770msgid "Enable JavaScript"
4771msgstr "Slå på JavaScript"
4772
4773#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:423
4774#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:481
4775msgid "Start time"
4776msgstr "Starttid"
4777
4778#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:424
4779msgid "End time"
4780msgstr "Sluttid"
4781
4782#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:425
4783msgid "href"
4784msgstr "href"
4785
4786#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:426
4787msgid "Choke speed"
4788msgstr "Kvelningshastighet"
4789
4790#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:428
4791msgid "Volume"
4792msgstr "Enhet"
4793
4794#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:429
4795#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:484
4796msgid "Auto start"
4797msgstr "Automatisk start"
4798
4799#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:431
4800msgid "Fullscreen"
4801msgstr "Fullskjerm"
4802
4803#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:432
4804msgid "Invoke URLs"
4805msgstr "Sjekk URL-er"
4806
4807#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:433
4808msgid "Mute"
4809msgstr "Stille"
4810
4811#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:434
4812msgid "Stretch to fit"
4813msgstr "Strekk til å passe"
4814
4815#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:435
4816msgid "Windowless video"
4817msgstr "Vinduløs film"
4818
4819#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:436
4820msgid "Balance"
4821msgstr "Balanse"
4822
4823#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:437
4824msgid "Base URL"
4825msgstr "Base URL"
4826
4827#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:438
4828msgid "Captioning id"
4829msgstr "Undertittel id"
4830
4831#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:439
4832msgid "Current marker"
4833msgstr "Gjeldende markør"
4834
4835#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:440
4836msgid "Current position"
4837msgstr "Gjeldende posisjon"
4838
4839#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:441
4840msgid "Default frame"
4841msgstr "Standard ramme"
4842
4843#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:442
4844msgid "Play count"
4845msgstr "Avspillingstall"
4846
4847#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:443
4848msgid "Rate"
4849msgstr "Vurder"
4850
4851#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:444
4852msgid "UI Mode"
4853msgstr "UI modus"
4854
4855#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:445
4856msgid "Flash options"
4857msgstr "Flash innstillinger"
4858
4859#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:446
4860msgid "Quicktime options"
4861msgstr "Quicktime innstillinger"
4862
4863#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:447
4864msgid "Windows media player options"
4865msgstr "Windows media player innstillinger"
4866
4867#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:448
4868msgid "Real media player options"
4869msgstr "Real media player innstillinger"
4870
4871#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:449
4872msgid "Shockwave options"
4873msgstr "Shockwave innstillinger"
4874
4875#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:450
4876msgid "Auto goto URL"
4877msgstr "Gå automatisk til URL"
4878
4879#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:452
4880msgid "Image status"
4881msgstr "Bilde status"
4882
4883#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:453
4884msgid "Maintain aspect"
4885msgstr "Behold aspekt"
4886
4887#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:454
4888msgid "No java"
4889msgstr "Ingen java"
4890
4891#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:455
4892msgid "Prefetch"
4893msgstr "Forhåndshent"
4894
4895#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:456
4896msgid "Shuffle"
4897msgstr "Blande"
4898
4899#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:457
4900msgid "Console"
4901msgstr "Konsoll"
4902
4903#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:458
4904msgid "Num loops"
4905msgstr "Antall løkker"
4906
4907#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:459
4908msgid "Controls"
4909msgstr "Kontroller"
4910
4911#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:460
4912msgid "Script callbacks"
4913msgstr "Skript tilbakekall"
4914
4915#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:461
4916msgid "Stretch style"
4917msgstr "Strekk stil"
4918
4919#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:462
4920msgid "Stretch H-Align"
4921msgstr "Stekk H-tilpass"
4922
4923#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:463
4924msgid "Stretch V-Align"
4925msgstr "Strekk V-tilpass"
4926
4927#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:464
4928msgid "Sound"
4929msgstr "Lyd"
4930
4931#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:465
4932msgid "Progress"
4933msgstr "Progresjon"
4934
4935#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:466
4936msgid "QT Src"
4937msgstr "QT Src"
4938
4939#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:467
4940msgid "Streamed rtsp resources should be added to the QT Src field under the advanced tab."
4941msgstr "Strømmende rtsp ressurser bør bli lagt til i QT Src feltet under avansert fanen."
4942
4943#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:473
4944msgid "Top left"
4945msgstr "Topp venstre"
4946
4947#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:474
4948msgid "Top right"
4949msgstr "Topp høyre"
4950
4951#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:475
4952msgid "Bottom left"
4953msgstr "Bunn venstre"
4954
4955#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:476
4956msgid "Bottom right"
4957msgstr "Bunn høyre"
4958
4959#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:477
4960msgid "Flash video options"
4961msgstr "Flash film innstillinger"
4962
4963#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:478
4964msgid "Scale mode"
4965msgstr "Skaleringsmodus"
4966
4967#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:479
4968msgid "Buffer"
4969msgstr "Buffer"
4970
4971#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:480
4972msgid "Start image"
4973msgstr "Startbilde"
4974
4975#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:482
4976msgid "Default volume"
4977msgstr "Standard enhet"
4978
4979#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:483
4980msgid "Hidden GUI"
4981msgstr "Skjult GUI"
4982
4983#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:486
4984msgid "Show scale modes"
4985msgstr "Vis skaleringsmodus"
4986
4987#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:487
4988msgid "Smooth video"
4989msgstr "Jevn film"
4990
4991#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:488
4992msgid "JS Callback"
4993msgstr "JS tilbakekall"
4994
4995#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:259
4996msgid "Insert More Tag"
4997msgstr "Sett inn mer-skille"
4998
4999#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:502
5000msgid "More..."
5001msgstr "(Mer...)"
5002
5003#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:503
5004msgid "Next page..."
5005msgstr "Neste side..."
5006
5007#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:508
5008msgid "Edit Gallery"
5009msgstr "Endre galleri"
5010
5011#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:509
5012msgid "Delete Gallery"
5013msgstr "Slett galleri"
5014
5015#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:514
5016msgid "Delete Image"
5017msgstr "Slett bilde"
5018
5019#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:515
5020msgid "Advanced Settings"
5021msgstr "Avanserte innstillinger"
5022
5023#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:521
5024msgid "Current Link"
5025msgstr "Gjeldende lenke"
5026
5027#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:522
5028msgid "Link to Image"
5029msgstr "Lenke til bilde"
5030
5031#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:524
5032msgid "Advanced Image Settings"
5033msgstr "Avanserte bildeinnstillinger"
5034
5035#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:494
5036#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:525
5037msgid "Source"
5038msgstr "Kilde"
5039
5040#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:528
5041#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:533
5042msgid "Original Size"
5043msgstr "Original størrelse"
5044
5045#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:529
5046#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:534
5047msgid "CSS Class"
5048msgstr "CSS-klasse"
5049
5050#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:530
5051msgid "Advanced Link Settings"
5052msgstr "Avanserte lenkeinnstillinger"
5053
5054#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:531
5055msgid "Link Rel"
5056msgstr "Lenkeforhold"
5057
5058#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:535
5059msgid "60%"
5060msgstr "60%"
5061
5062#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:536
5063msgid "70%"
5064msgstr "70%"
5065
5066#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:537
5067msgid "80%"
5068msgstr "80%"
5069
5070#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:538
5071msgid "90%"
5072msgstr "90%"
5073
5074#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:539
5075msgid "100%"
5076msgstr "100%"
5077
5078#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:540
5079msgid "110%"
5080msgstr "110%"
5081
5082#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:541
5083msgid "120%"
5084msgstr "120%"
5085
5086#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:542
5087msgid "130%"
5088msgstr "130%"
5089
5090#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:16
5091msgid "Rich Editor Help"
5092msgstr "Hjelp til riktekstbehandling"
5093
5094#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:203
5095msgid "Basics of Rich Editing"
5096msgstr "Grunnleggende om riktekstbehandling"
5097
5098#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:203
5099msgid "Basics"
5100msgstr "Grunnleggende"
5101
5102#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:204
5103msgid "Advanced use of the Rich Editor"
5104msgstr "Avansert bruk av riktekstbehandleren"
5105
5106#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:205
5107msgid "Hotkeys"
5108msgstr "Hurtigtaster:"
5109
5110#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:206
5111msgid "About the software"
5112msgstr "Om programvaren"
5113
5114#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:212
5115msgid "Rich Editing Basics"
5116msgstr "Grunnleggende riktekstbehandling"
5117
5118#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:213
5119msgid "<em>Rich editing</em>, also called WYSIWYG for What You See Is What You Get, means your text is formatted as you type. The rich editor creates HTML code behind the scenes while you concentrate on writing. Font styles, links and images all appear approximately as they will on the internet."
5120msgstr "<em>Riktekstbehandling</em> betyr at teksten din blir formatert mens du skriver. Det du ser er det du får?! I kulissene lages HTML-koden, mens du konsentrerer deg om skrivingen. Fete typer, kursiv, lenker og bilder bare dukker opp, omtrent slik som de kommer til å gjøre på nettet."
5121
5122#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:214
5123msgid "WordPress includes a rich HTML editor that works well in all major web browsers used today. However editing HTML is not the same as typing text. Each web page has two major components: the structure, which is the actual HTML code and is produced by the editor as you type, and the display, that is applied to it by the currently selected WordPress theme and is defined in style.css. WordPress is producing valid XHTML 1.0 which means that inserting multiple line breaks (BR tags) after a paragraph would not produce white space on the web page. The BR tags will be removed as invalid by the internal HTML correcting functions."
5124msgstr "WordPress har en riktekstbehandler for HTML som virker bra i de fleste nettlesere. Men å redigere HTML er ikke som å skrive tekst. Hver nettside har to hovedkomponenter: strukturen, som er HTML koden lagd i tekstbehandleren etterhvert som du skriver, og utseendet, som legges på av det valgte temaet og er definert i style.css. WordPress lager gyldig XHTML 1.0 som betyr at det å sette inn flere linjeskift (BR-koder) etter et avsnitt vil ikke lage tomrom på nettsiden. BR-kodene vil bli fjernet som ugyldig av den interne HTML-kontrollfunksjonen."
5125
5126#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:215
5127msgid "While using the editor, most basic keyboard shortcuts work like in any other text editor. For example: Shift+Enter inserts line break, Ctrl+C = copy, Ctrl+X = cut, Ctrl+Z = undo, Ctrl+Y = redo, Ctrl+A = select all, etc. (on Mac use the Command key instead of Ctrl). See the Hotkeys tab for all available keyboard shortcuts."
5128msgstr "Når du bruker tekstbehandleren vil de fleste grunnleggende tastatursnarveier virke som i en hvilken som helst annen tekstbehandler. For eksempel: Shift+Enter setter inn linjebrekk, Ctrl+C = kopier, Ctrl+X = klipp, Ctrl+Z = angre, Ctrl+Y = gjenta, Ctrl+A = velg alt, osv. (bruke Apple knappen istedenfor Ctrl på Mac). Se snarveier fanen for tilgjengelige tastatursnarveier."
5129
5130#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:216
5131msgid "If you do not like the way the rich editor works, you may turn it off from Your Profile submenu, under Users in the admin menu."
5132msgstr "Hvis du ikke liker måten riktekstbehandleren virker kan du skru den av i Din profil og Personlige innstillinger, under Brukere i administrasjonsmenyen."
5133
5134#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:220
5135msgid "Advanced Rich Editing"
5136msgstr "Avansert riktekstbehandling"
5137
5138#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:221
5139msgid "Images and Attachments"
5140msgstr "Bilder og vedlegg"
5141
5142#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:222
5143msgid "There is a button in the editor toolbar for inserting images that are already hosted somewhere on the internet. If you have a URL for an image, click this button and enter the URL in the box which appears."
5144msgstr "I verktøylinjen til tekstbehandleren finner du en knapp for å sette inn bilder som allerede befinner seg på internett. Hvis du har en URL for et bilde, klikker du på denne knappen og skriver inn URL-en i boksen som kommer fram."
5145
5146#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:223
5147msgid "If you need to upload an image or another media file from your computer, you can use the Media Library buttons above the editor. The media library will attempt to create a thumbnail-sized copy from each uploaded image. To insert your image into the post, first click on the thumbnail to reveal a menu of options. When you have selected the options you like, click \"Send to Editor\" and your image or file will appear in the post you are editing. If you are inserting a movie, there are additional options in the \"Media\" dialog that can be opened from the second toolbar row."
5148msgstr "Hvis du vil laste opp et bilde eller et lydklipp fra maskinen din, kan du bruke opplastingsverktøyet over tekstbehandleren. Verktøyet vil forsøke å lage et miniatyrbilde første gangen du laster opp et bilde. Når du vil bruke et bilde i innlegget klikker du på miniatyrbildet. Da får du opp en rekke menyvalg. Når du har gjort dine valg, klikker du på \"Send til tekstbehandler\", og ditt bilde eller fil vil dukke opp i innlegget du jobber med. Hvis du setter inn en film, er det ytterligere noen valg i \"Media\"-dialogboksen som kan åpnes fra den andre rekken i verktøylinjen."
5149
5150#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:224
5151msgid "HTML in the Rich Editor"
5152msgstr "HTML i riktekstbehandleren"
5153
5154#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:225
5155msgid "Any HTML entered directly into the rich editor will show up as text when the post is viewed. What you see is what you get. When you want to include HTML elements that cannot be generated with the toolbar buttons, you must enter it by hand in the HTML editor. Examples are tables and &lt;code&gt;. To do this, click the HTML tab and edit the code, then switch back to Visual mode. If the code is valid and understood by the editor, you should see it rendered immediately."
5156msgstr "All HTML som skrives direkte inn i tekstbehandleren vil dukke opp som tekst når innlegget vises. Det du ser er det du får(?). Når du ønsker å inkludere HTML-elementer som ikke kan genereres med menyknappene, må skrive de inn for hånd i HTML-redigereren. Eksempler på slike elementer er tabeller og &lt;code&gt;. Klikk på HTML-knappen og rediger koden, før du klikker Oppdater. Hvis koden er gyldig og teksteditoren skjønner den, vil du se den vist med en gang."
5157
5158#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:226
5159msgid "Pasting in the Rich Editor"
5160msgstr "Innliming i riktekstbehandleren"
5161
5162#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:227
5163msgid "When pasting content from another web page the results can be inconsistent and depend on your browser and on the web page you are pasting from. The editor tries to correct any invalid HTML code that was pasted, but for best results try using the HTML tab or one of the paste buttons that are on the second row. Alternatively try pasting paragraph by paragraph. In most browsers to select one paragraph at a time, triple-click on it."
5164msgstr "Når du limer inn innhold fra en annen nettside kan resultatet bli inkonsekvent avhengig av nettleseren din og siden du kopierer fra. Tekstbehandleren prøver å rette ugyldig HTML kode som ble limt inn. Prøv å bruke HTML fanen eller en av lim inn knappene på den andre raden for best mulig resultat. Du kan også prøve å lime inn avsnittene hver for seg. I de fleste nettlesere kan du trykke tre ganger på et avsnitt for å velge det."
5165
5166#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:228
5167msgid "Pasting content from another application, like Word or Excel, is best done with the Paste from Word button on the second row, or in HTML mode."
5168msgstr "Lim inn innhold fra en annen applikasjon, som Word eller Excel, gir best resultat med Lim inn fra Word knappen på den andre raden, eller i HTML-tekstbehandleren."
5169
5170#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:232
5171msgid "Writing at Full Speed"
5172msgstr "Skriving i høy hastighet"
5173
5174#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:233
5175msgid "Rather than reaching for your mouse to click on the toolbar, use these access keys. Windows and Linux use Ctrl + letter. Macintosh uses Command + letter."
5176msgstr "Istedenfor å bruke musen og klikke på menylinjen kan du bruke disse tastatursnarveiene. Windows og Linux bruker Ctrl + bokstav. Macintosh bruker Command + bokstav."
5177
5178#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:236
5179#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:250
5180msgid "Letter"
5181msgstr "Bokstav"
5182
5183#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:236
5184#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:250
5185msgid "Action"
5186msgstr "Handling"
5187
5188#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:238
5189msgid "Select all"
5190msgstr "Velg alt"
5191
5192#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:248
5193msgid "The following shortcuts use different access keys: Alt + Shift + letter."
5194msgstr "Følgene snarveier bruker forskjellige taster: Alt + Shift + bokstav."
5195
5196#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:253
5197msgid "Check Spelling"
5198msgstr "Stavekontroll"
5199
5200#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:254
5201msgid "Justify Text"
5202msgstr "Sperret tekst"
5203
5204#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:256
5205msgid "Insert link"
5206msgstr "Sett inn lenke"
5207
5208#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:257
5209msgid "Remove link"
5210msgstr "Fjern lenke"
5211
5212#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:258
5213msgid "Quote"
5214msgstr "Sitat"
5215
5216#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:259
5217msgid "Full Screen"
5218msgstr "Fullskjerm"
5219
5220#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:260
5221msgid "Insert Page Break tag"
5222msgstr "Sett inn sideskift"
5223
5224#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:261
5225msgid "Switch to HTML mode"
5226msgstr "Bytt til HTML-tekstbehandler"
5227
5228#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:274
5229msgid "GNU Library General Public Licence"
5230msgstr "GNU Library General Public Licence"
5231
5232#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:276
5233msgid "For more information about this software visit the <a href=\"http://tinymce.moxiecode.com\" target=\"_blank\">TinyMCE website</a>."
5234msgstr "Mer informasjon om denne programvaren finner du på <a href=\"http://tinymce.moxiecode.com\" target=\"_blank\">TinyMCEs nettsted</a>."
5235
5236#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:279
5237msgid "Got Moxie?"
5238msgstr "Har du Moxie?"
5239
5240#: wp-includes/link-template.php:517
5241msgid "Comments Feed"
5242msgstr "Kommentarstrøm"
5243
5244#: wp-includes/link-template.php:1185
5245#: wp-includes/link-template.php:1352
5246msgid "Previous Post"
5247msgstr "Forrige innlegg"
5248
5249#: wp-includes/link-template.php:1185
5250#: wp-includes/link-template.php:1352
5251msgid "Next Post"
5252msgstr "Neste innlegg"
5253
5254#: wp-includes/deprecated.php:2732
5255msgid "Last Post"
5256msgstr "Siste innlegg"
5257
5258#: wp-includes/link-template.php:1705
5259msgid "Newer Comments &raquo;"
5260msgstr "Nyere kommentarer &raquo;"
5261
5262#: wp-includes/link-template.php:1742
5263msgid "&laquo; Older Comments"
5264msgstr "&laquo; Eldre kommentarer"
5265
5266#: wp-includes/locale.php:109
5267msgid "S_Sunday_initial"
5268msgstr "sø"
5269
5270#: wp-includes/locale.php:110
5271msgid "M_Monday_initial"
5272msgstr "m"
5273
5274#: wp-includes/locale.php:111
5275msgid "T_Tuesday_initial"
5276msgstr "ti"
5277
5278#: wp-includes/locale.php:112
5279msgid "W_Wednesday_initial"
5280msgstr "o"
5281
5282#: wp-includes/locale.php:113
5283msgid "T_Thursday_initial"
5284msgstr "to"
5285
5286#: wp-includes/locale.php:114
5287msgid "F_Friday_initial"
5288msgstr "f"
5289
5290#: wp-includes/locale.php:115
5291msgid "S_Saturday_initial"
5292msgstr "l"
5293
5294#: wp-includes/locale.php:164
5295msgid "am"
5296msgstr "am"
5297
5298#: wp-includes/locale.php:165
5299msgid "pm"
5300msgstr "pm"
5301
5302#: wp-includes/locale.php:166
5303msgid "AM"
5304msgstr "AM"
5305
5306#: wp-includes/locale.php:167
5307msgid "PM"
5308msgstr "PM"
5309
5310#: wp-includes/locale.php:173
5311msgid "number_format_thousands_sep"
5312msgstr " "
5313
5314#: wp-includes/media.php:425
5315msgid "Could not read image size"
5316msgstr "Klarte ikke å lese bildestørrelse"
5317
5318#: wp-includes/media.php:459
5319#: wp-includes/media.php:462
5320#: wp-includes/media.php:468
5321msgid "Resize path invalid"
5322msgstr "Ugyldig bane for endring av størrelse"
5323
5324#: wp-includes/ms-functions.php:190
5325#: wp-includes/ms-functions.php:252
5326msgid "That user does not exist."
5327msgstr "Den brukeren finnes ikke."
5328
5329#: wp-includes/ms-functions.php:459
5330msgid "You cannot use that email address to signup. We are having problems with them blocking some of our email. Please use another email provider."
5331msgstr "Du kan ikke bruke den e-postadressen til å registrere deg. Vi har problemer med at de stopper noen av våre e-poster. Vennligst velg en annen e-posttilbyder."
5332
5333#: wp-includes/ms-functions.php:471
5334msgid "Sorry, usernames must have letters too!"
5335msgstr "Beklager, brukernavnet må ha bokstaver også!"
5336
5337#: wp-includes/ms-functions.php:480
5338msgid "Sorry, that email address is not allowed!"
5339msgstr "Beklager, men den e-postadressen er ikke tillatt!"
5340
5341#: wp-includes/ms-functions.php:485
5342msgid "Sorry, that username already exists!"
5343msgstr "Beklager, det brukernavnet finnes allerede!"
5344
5345#: wp-includes/ms-functions.php:489
5346msgid "Sorry, that email address is already used!"
5347msgstr "Beklager, den e-postadressen er allerede i bruk!"
5348
5349#: wp-includes/ms-functions.php:501
5350msgid "That username is currently reserved but may be available in a couple of days."
5351msgstr "Brukernavnet er reservert akkurat nå, men kan bli tilgjengelig om noen dager."
5352
5353#: wp-includes/ms-functions.php:504
5354msgid "username and email used"
5355msgstr "Brukernavn og e-post brukt"
5356
5357#: wp-includes/ms-functions.php:514
5358msgid "That email address has already been used. Please check your inbox for an activation email. It will become available in a couple of days if you do nothing."
5359msgstr "Den e-postadressen har allerede blitt brukt. Vennligst sjekk din innboks for en aktiveringse-post. Den vil bli tilgjengelig om noen dager hvis du ikke gjør noe."
5360
5361#: wp-includes/ms-functions.php:793
5362msgid ""
5363"To activate your user, please click the following link:\n"
5364"\n"
5365"%s\n"
5366"\n"
5367"After you activate, you will receive *another email* with your login.\n"
5368"\n"
5369msgstr ""
5370"For å aktivere din bruker, vennligst trykk på følgende lenke:\n"
5371"\n"
5372"%s\n"
5373"\n"
5374"Etter at du aktiverer vil du få *nok en e-post* med dine innloggingsdetaljer.\n"
5375"\n"
5376
5377#: wp-includes/ms-functions.php:837
5378msgid "Invalid activation key."
5379msgstr "Ugyldig aktiveringsnøkkel."
5380
5381#: wp-includes/ms-functions.php:859
5382msgid "Could not create user"
5383msgstr "Kunne ikke lage bruker"
5384
5385#: wp-includes/ms-functions.php:867
5386msgid "That username is already activated."
5387msgstr "Det brukernavnet er allerede aktivert."
5388
5389#: wp-includes/ms-functions.php:1062
5390msgid ""
5391"New User: %1s\n"
5392"Remote IP: %2s\n"
5393"\n"
5394"Disable these notifications: %3s"
5395msgstr ""
5396"Ny bruker: %1s\n"
5397"Brukers IP: %2s\n"
5398"\n"
5399"Slå av disse varslene: %3s"
5400
5401#: wp-includes/ms-functions.php:1068
5402msgid "New User Registration: %s"
5403msgstr "Ny brukerregistrering: %s"
5404
5405#: wp-includes/ms-functions.php:1141
5406msgid "<h1>Already Installed</h1><p>You appear to have already installed WordPress. To reinstall please clear your old database tables first.</p>"
5407msgstr "<h1>Allerede installert</h1><p>Det ser ut til at du allerede har installert WordPress. Hvis du ønsker å reinstallere, må du først fjerne de gamle tabellene fra databasen.</p>"
5408
5409#: wp-includes/ms-functions.php:1304
5410msgid "New %1$s User: %2$s"
5411msgstr "Ny %1$s-bruker: %2$s"
5412
5413#: wp-includes/ms-functions.php:1481
5414msgid "Sorry, you have used your space allocation. Please delete some files to upload more files."
5415msgstr "Beklager, du har brukt opp plassen på ditt filområde. Vennligst slett noen filer for å laste opp flere."
5416
5417#: wp-includes/ms-functions.php:1690
5418msgid "Please try again!"
5419msgstr "Vennligst prøv igjen!"
5420
5421#: wp-includes/ms-functions.php:1898
5422msgid ""
5423"Dear User,\n"
5424"\n"
5425"Your new account is set up.\n"
5426"\n"
5427"You can log in with the following information:\n"
5428"Username: USERNAME\n"
5429"Password: PASSWORD\n"
5430"LOGINLINK\n"
5431"\n"
5432"Thanks!\n"
5433"\n"
5434"--The Team @ SITE_NAME"
5435msgstr ""
5436"Kjære bruker,\n"
5437"\n"
5438"Din nye konto er nå satt opp.\n"
5439"\n"
5440"Du kan logge inn med følgende informasjon:\n"
5441"Brukernavn: USERNAME\n"
5442"Passord: PASSWORD\n"
5443"LOGINLINK\n"
5444"\n"
5445"Takk!\n"
5446"\n"
5447"--Vi på SITE_NAME"
5448
5449#: wp-includes/ms-load.php:87
5450msgid "This user has elected to delete their account and the content is no longer available."
5451msgstr "Brukeren har valgt å slette sin konto og innholdet er ikke lenger tilgjengelig."
5452
5453#: wp-includes/ms-settings.php:121
5454msgid "Database tables are missing."
5455msgstr "Databasetabeller mangler."
5456
5457#: wp-includes/pluggable.php:479
5458msgid "<strong>ERROR</strong>: Invalid username or incorrect password."
5459msgstr "<strong>FEIL</strong>: Ugyldig brukernavn eller feil passord."
5460
5461#: wp-includes/pluggable.php:1021
5462#: wp-includes/pluggable.php:1134
5463msgid "Author : %1$s (IP: %2$s , %3$s)"
5464msgstr "Forfatter : %1$s (IP: %2$s , %3$s)"
5465
5466#: wp-includes/pluggable.php:1022
5467#: wp-includes/pluggable.php:1135
5468msgid "E-mail : %s"
5469msgstr "E-post: %s"
5470
5471#: wp-includes/pluggable.php:1023
5472#: wp-includes/pluggable.php:1033
5473#: wp-includes/pluggable.php:1042
5474#: wp-includes/pluggable.php:1121
5475#: wp-includes/pluggable.php:1128
5476#: wp-includes/pluggable.php:1136
5477msgid "URL    : %s"
5478msgstr "URL    : %s"
5479
5480#: wp-includes/pluggable.php:1025
5481#: wp-includes/pluggable.php:1138
5482msgid "Comment: "
5483msgstr "Kommentar: "
5484
5485#: wp-includes/pluggable.php:1026
5486msgid "You can see all comments on this post here: "
5487msgstr "Du kan se alle kommentarer til dette innlegget her: "
5488
5489#: wp-includes/pluggable.php:1028
5490msgid "[%1$s] Comment: \"%2$s\""
5491msgstr "[%1$s] Kommentar: \"%2$s\""
5492
5493#: wp-includes/pluggable.php:1032
5494#: wp-includes/pluggable.php:1041
5495msgid "Website: %1$s (IP: %2$s , %3$s)"
5496msgstr "Nettsted: %1$s (IP: %2$s , %3$s)"
5497
5498#: wp-includes/pluggable.php:1034
5499#: wp-includes/pluggable.php:1043
5500msgid "Excerpt: "
5501msgstr "Utdrag: "
5502
5503#: wp-includes/pluggable.php:1035
5504msgid "You can see all trackbacks on this post here: "
5505msgstr "Du kan se alle tilbakesporinger til dette innlegget her: "
5506
5507#: wp-includes/pluggable.php:1037
5508msgid "[%1$s] Trackback: \"%2$s\""
5509msgstr "[%1$s] Tilbakesporing: \"%2$s\""
5510
5511#: wp-includes/pluggable.php:1044
5512msgid "You can see all pingbacks on this post here: "
5513msgstr "Du kan se alle tilbakeping til dette innlegget her: "
5514
5515#: wp-includes/pluggable.php:1046
5516msgid "[%1$s] Pingback: \"%2$s\""
5517msgstr "[%1$s] Tilbakeping: \"%2$s\""
5518
5519#: wp-includes/pluggable.php:1051
5520#: wp-includes/pluggable.php:1144
5521msgid "Trash it: %s"
5522msgstr "Kast det: %s"
5523
5524#: wp-includes/pluggable.php:1053
5525#: wp-includes/pluggable.php:1146
5526msgid "Delete it: %s"
5527msgstr "Slett den: %s"
5528
5529#: wp-includes/pluggable.php:1054
5530#: wp-includes/pluggable.php:1147
5531msgid "Spam it: %s"
5532msgstr "Gjør useriøs: %s"
5533
5534#: wp-includes/pluggable.php:1120
5535#: wp-includes/pluggable.php:1127
5536msgid "Website : %1$s (IP: %2$s , %3$s)"
5537msgstr "Nettsted : %1$s (IP: %2$s , %3$s)"
5538
5539#: wp-includes/pluggable.php:1122
5540msgid "Trackback excerpt: "
5541msgstr "Tilbakesporing utdrag:"
5542
5543#: wp-includes/pluggable.php:1129
5544msgid "Pingback excerpt: "
5545msgstr "Tilbakeping utdrag:"
5546
5547#: wp-includes/pluggable.php:1142
5548msgid "Approve it: %s"
5549msgstr "Godkjenn den: %s"
5550
5551#: wp-includes/pluggable.php:1149
5552msgid "Currently %s comment is waiting for approval. Please visit the moderation panel:"
5553msgid_plural "Currently %s comments are waiting for approval. Please visit the moderation panel:"
5554msgstr[0] "%s kommentar venter på godkjenning. Vennligst gå til modereringspanelet:"
5555msgstr[1] "%s kommentarer venter på godkjenning. Vennligst gå til modereringspanelet:"
5556
5557#: wp-includes/pluggable.php:1153
5558msgid "[%1$s] Please moderate: \"%2$s\""
5559msgstr "[%1$s] Vennligst moderer: \"%2$s\""
5560
5561#: wp-includes/pluggable.php:1179
5562msgid "Password Lost and Changed for user: %s"
5563msgstr "Passord fjernet og endret for bruker: %s"
5564
5565#: wp-includes/pluggable.php:1183
5566msgid "[%s] Password Lost/Changed"
5567msgstr "[%s] Passord fjernet/endret"
5568
5569#: wp-includes/pluggable.php:1208
5570#: wp-includes/pluggable.php:1216
5571#: wp-login.php:230
5572msgid "Username: %s"
5573msgstr "Brukernavn: %s"
5574
5575#: wp-includes/pluggable.php:1211
5576msgid "[%s] New User Registration"
5577msgstr "[%s] Ny brukerregistrering"
5578
5579#: wp-includes/pluggable.php:1217
5580msgid "Password: %s"
5581msgstr "Passord: %s"
5582
5583#: wp-includes/pluggable.php:1220
5584msgid "[%s] Your username and password"
5585msgstr "[%s] Ditt nye brukernavn og passord"
5586
5587#: wp-includes/post-template.php:111
5588msgid "Protected: %s"
5589msgstr "Beskyttet: %s"
5590
5591#: wp-includes/post-template.php:114
5592msgid "Private: %s"
5593msgstr "Privat: %s"
5594
5595#: wp-includes/post-template.php:265
5596msgid "There is no excerpt because this is a protected post."
5597msgstr "Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet."
5598
5599#: wp-includes/post-template.php:635
5600msgid "Next page"
5601msgstr "Neste side"
5602
5603#: wp-includes/post-template.php:636
5604msgid "Previous page"
5605msgstr "Forrige side"
5606
5607#: wp-includes/post-template.php:897
5608msgid "Home"
5609msgstr "Hjem"
5610
5611#: wp-includes/post-template.php:1221
5612msgid "This post is password protected. To view it please enter your password below:"
5613msgstr "Dette innlegget er passordbeskyttet. Du må oppgi passord nedenfor for å se det."
5614
5615#: wp-includes/post-template.php:1299
5616msgctxt "revision date format"
5617msgid "j F, Y @ G:i"
5618msgstr "j. F Y @ H:i"
5619
5620#: wp-includes/post-template.php:1301
5621msgid "%1$s [Autosave]"
5622msgstr "%1$s [Autolagre]"
5623
5624#: wp-includes/post-template.php:1303
5625msgid "%1$s [Current Revision]"
5626msgstr "%1$s [Gjeldende revisjon]"
5627
5628#: wp-includes/post-template.php:1369
5629msgctxt "post revision"
5630msgid "%1$s by %2$s"
5631msgstr "%1$s av %2$s"
5632
5633#: wp-includes/post-template.php:1419
5634msgid "Compare Revisions"
5635msgstr "Sammenlign revisjoner"
5636
5637#: wp-includes/post.php:75
5638msgid "Revision"
5639msgstr "Revisjon"
5640
5641#: wp-includes/post.php:104
5642msgctxt "post"
5643msgid "Published"
5644msgstr "Publisert"
5645
5646#: wp-includes/post.php:107
5647msgid "Published <span class=\"count\">(%s)</span>"
5648msgid_plural "Published <span class=\"count\">(%s)</span>"
5649msgstr[0] "Publisert <span class=\"count\">(%s)</span>"
5650msgstr[1] "Publiserte <span class=\"count\">(%s)</span>"
5651
5652#: wp-includes/post.php:111
5653msgctxt "post"
5654msgid "Scheduled"
5655msgstr "Planlagt"
5656
5657#: wp-includes/post.php:114
5658msgid "Scheduled <span class=\"count\">(%s)</span>"
5659msgid_plural "Scheduled <span class=\"count\">(%s)</span>"
5660msgstr[0] "Ventende <span class=\"count\">(%s)</span>"
5661msgstr[1] "Ventende <span class=\"count\">(%s)</span>"
5662
5663#: wp-includes/post.php:118
5664msgctxt "post"
5665msgid "Draft"
5666msgstr "Kladd"
5667
5668#: wp-includes/post.php:121
5669msgid "Draft <span class=\"count\">(%s)</span>"
5670msgid_plural "Drafts <span class=\"count\">(%s)</span>"
5671msgstr[0] "Kladd <span class=\"count\">(%s)</span>"
5672msgstr[1] "Kladder <span class=\"count\">(%s)</span>"
5673
5674#: wp-includes/post.php:125
5675msgctxt "post"
5676msgid "Pending"
5677msgstr "Ventende"
5678
5679#: wp-includes/post.php:128
5680msgid "Pending <span class=\"count\">(%s)</span>"
5681msgid_plural "Pending <span class=\"count\">(%s)</span>"
5682msgstr[0] "Venter på gjennomgang <span class=\"count\">(%s)</span>"
5683msgstr[1] "Venter på gjennomgang <span class=\"count\">(%s)</span>"
5684
5685#: wp-includes/post.php:132
5686msgctxt "post"
5687msgid "Private"
5688msgstr "Privat"
5689
5690#: wp-includes/post.php:135
5691msgid "Private <span class=\"count\">(%s)</span>"
5692msgid_plural "Private <span class=\"count\">(%s)</span>"
5693msgstr[0] "Privat <span class=\"count\">(%s)</span>"
5694msgstr[1] "Private <span class=\"count\">(%s)</span>"
5695
5696#: wp-includes/post.php:139
5697msgctxt "post"
5698msgid "Trash"
5699msgstr "I papirkurven"
5700
5701#: wp-includes/post.php:142
5702msgid "Trash <span class=\"count\">(%s)</span>"
5703msgid_plural "Trash <span class=\"count\">(%s)</span>"
5704msgstr[0] "Papirkurv <span class=\"count\">(%s)</span>"
5705msgstr[1] "Papirkurv <span class=\"count\">(%s)</span>"
5706
5707#: wp-includes/post.php:2491
5708msgid "Content, title, and excerpt are empty."
5709msgstr "Innhold, tittel og utdrag er tomme."
5710
5711#: wp-includes/post.php:2620
5712msgid "Could not update post in the database"
5713msgstr "Kunne ikke oppdatere innlegget i databasen"
5714
5715#: wp-includes/post.php:2636
5716msgid "Could not insert post into the database"
5717msgstr "Kunne ikke lagre innlegget i databasen"
5718
5719#: wp-includes/post.php:2683
5720msgid "The page template is invalid."
5721msgstr "Sidemalen er ugyldig."
5722
5723#: wp-includes/post.php:4865
5724msgid "Cannot create a revision of a revision"
5725msgstr "Kan ikke lage en revisjon av en revisjon."
5726
5727#: wp-includes/post.php:5040
5728msgid "You do not have permission to preview drafts."
5729msgstr "Du har ikke lov til å forhåndsvise kladder."
5730
5731#: wp-includes/user.php:1274
5732msgid "Cannot create a user with an empty login name."
5733msgstr "Kan ikke opprette en bruker med et tomt innloggingsnavn."
5734
5735#: wp-includes/user.php:1277
5736msgid "This username is already registered."
5737msgstr "Dette brukernavnet er allerede registrert."
5738
5739#: wp-includes/user.php:1292
5740msgid "This email address is already registered."
5741msgstr "Denne e-postadressen er allerede registrert."
5742
5743#: wp-includes/user.php:1486
5744msgid "AIM"
5745msgstr "AIM"
5746
5747#: wp-includes/user.php:1487
5748msgid "Yahoo IM"
5749msgstr "Yahoo IM"
5750
5751#: wp-includes/user.php:1488
5752msgid "Jabber / Google Talk"
5753msgstr "Jabber / Google Talk"
5754
5755#: wp-includes/rss.php:895
5756msgid "An error has occurred, which probably means the feed is down. Try again later."
5757msgstr "En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere."
5758
5759#: wp-includes/script-loader.php:66
5760msgid ""
5761"You are about to permanently delete the selected items.\n"
5762"  'Cancel' to stop, 'OK' to delete."
5763msgstr ""
5764"Du er i ferd med å permanent slette valgte elementer.\n"
5765" 'Avbryt' for å stoppe, 'OK' for å slette."
5766
5767#: wp-includes/script-loader.php:73
5768msgid "Enter a word to look up:"
5769msgstr "Skriv inn et ord å slå opp:"
5770
5771#: wp-includes/script-loader.php:74
5772msgid "Dictionary lookup"
5773msgstr "Ordliste oppslag"
5774
5775#: wp-includes/script-loader.php:75
5776msgid "lookup"
5777msgstr "oppslag"
5778
5779#: wp-includes/script-loader.php:76
5780msgid "Close all open tags"
5781msgstr "Lukk alle åpne koder"
5782
5783#: wp-includes/script-loader.php:77
5784msgid "close tags"
5785msgstr "lukk koder"
5786
5787#: wp-includes/script-loader.php:78
5788msgid "Enter the URL"
5789msgstr "Skriv inn URL"
5790
5791#: wp-includes/script-loader.php:79
5792msgid "Enter the URL of the image"
5793msgstr "Skriv inn URL til bilde"
5794
5795#: wp-includes/script-loader.php:80
5796msgid "Enter a description of the image"
5797msgstr "Skriv inn beskrivelse av bilde"
5798
5799#: wp-includes/script-loader.php:97
5800#: wp-includes/script-loader.php:323
5801msgid "You do not have permission to do that."
5802msgstr "Du har ikke lov til å gjøre det."
5803
5804#: wp-includes/script-loader.php:98
5805#: wp-includes/script-loader.php:324
5806msgid "An unidentified error has occurred."
5807msgstr "En ikke identifisert feil har oppstått."
5808
5809#: wp-includes/script-loader.php:174
5810msgid "Next &gt;"
5811msgstr "Neste &gt;"
5812
5813#: wp-includes/script-loader.php:175
5814msgid "&lt; Prev"
5815msgstr "&lt; Forrige"
5816
5817#: wp-includes/script-loader.php:176
5818msgid "Image"
5819msgstr "Bilde"
5820
5821#: wp-includes/script-loader.php:177
5822msgid "of"
5823msgstr "av"
5824
5825#: wp-includes/script-loader.php:179
5826msgid "This feature requires inline frames. You have iframes disabled or your browser does not support them."
5827msgstr "Denne funksjonen krever integrerte rammer. Du har enten slått av iframes, eller så støtter ikke din nettleser dem."
5828
5829#: wp-includes/script-loader.php:192
5830msgid "not configured"
5831msgstr "ikke tilpasset"
5832
5833#: wp-includes/script-loader.php:196
5834msgid "You have attempted to queue too many files."
5835msgstr "Du har forsøkt å angi for mange filer."
5836
5837#: wp-includes/script-loader.php:198
5838msgid "This file is empty. Please try another."
5839msgstr "Denne filen er tom. Vennligst prøv en annen."
5840
5841#: wp-includes/script-loader.php:199
5842msgid "This file type is not allowed. Please try another."
5843msgstr "Denne filtypen tillates ikke. Vennligst prøv en annen."
5844
5845#: wp-includes/script-loader.php:203
5846msgid "An error occurred in the upload. Please try again later."
5847msgstr "En feil oppstod under opplasting. Vennligst prøv igjen senere."
5848
5849#: wp-includes/script-loader.php:204
5850msgid "There was a configuration error. Please contact the server administrator."
5851msgstr "Konfigurasjonsfeil.. Vennligst kontakt administrator."
5852
5853#: wp-includes/script-loader.php:205
5854msgid "You may only upload 1 file."
5855msgstr "Du kan bare laste opp en fil."
5856
5857#: wp-includes/script-loader.php:206
5858msgid "HTTP error."
5859msgstr "HTTP feil."
5860
5861#: wp-includes/script-loader.php:207
5862msgid "Upload failed."
5863msgstr "Opplasting feilet."
5864
5865#: wp-includes/script-loader.php:210
5866msgid "IO error."
5867msgstr "IO feil."
5868
5869#: wp-includes/script-loader.php:211
5870msgid "Security error."
5871msgstr "Sikkerhetsfeil."
5872
5873#: wp-includes/script-loader.php:213
5874msgid "Upload stopped."
5875msgstr "Opplasting stoppet."
5876
5877#: wp-includes/script-loader.php:215
5878msgid "Crunching&hellip;"
5879msgstr "Komprimerer&hellip;"
5880
5881#: wp-includes/script-loader.php:216
5882msgid "moved to the trash."
5883msgstr "flyttet til papirkurven."
5884
5885#: wp-includes/script-loader.php:316
5886msgid "Separate multiple categories with commas."
5887msgstr "Skill mellom flere kategorier med komma."
5888
5889#: wp-includes/script-loader.php:263
5890msgctxt "password strength"
5891msgid "Medium"
5892msgstr "Medium"
5893
5894#: wp-includes/script-loader.php:345
5895msgid "Publish on:"
5896msgstr "Publiseres den:"
5897
5898#: wp-includes/script-loader.php:346
5899msgid "Schedule for:"
5900msgstr "Planlegg:"
5901
5902#: wp-includes/script-loader.php:347
5903msgid "Published on:"
5904msgstr "Publisert:"
5905
5906#: wp-includes/script-loader.php:348
5907msgid "Show more comments"
5908msgstr "Vis flere kommentarer"
5909
5910#: wp-includes/script-loader.php:349
5911msgid "No more comments found."
5912msgstr "Ingen flere kommentarer funnet."
5913
5914#: wp-includes/script-loader.php:358
5915msgid "Password Protected"
5916msgstr "Passordbeskyttet"
5917
5918#: wp-includes/script-loader.php:369
5919msgid "Submitted on:"
5920msgstr "Sendt:"
5921
5922#: wp-includes/script-loader.php:383
5923#: wp-includes/script-loader.php:391
5924msgid "Error while saving the changes."
5925msgstr "Feil under lagring av endringer."
5926
5927#: wp-includes/script-loader.php:384
5928msgid "Remove From Bulk Edit"
5929msgstr "Fjern fra masseredigering"
5930
5931#: wp-includes/script-loader.php:396
5932msgid "Plugin Information:"
5933msgstr "Innstikksinformasjon:"
5934
5935#: wp-includes/script-loader.php:416
5936msgid "Saving..."
5937msgstr "Lagrer..."
5938
5939#: wp-includes/script-loader.php:417
5940msgid "Could not set that as the thumbnail image. Try a different attachment."
5941msgstr "Kunne ikke sette det som miniatyrbilde. Prøv et annet vedlegg."
5942
5943#: wp-includes/script-loader.php:533
5944msgid "Saving Draft&#8230;"
5945msgstr "Lagrer kladd&#8230;"
5946
5947#: wp-includes/taxonomy.php:853
5948#: wp-includes/taxonomy.php:2970
5949msgid "Empty Term"
5950msgstr "Tomt uttrykk"
5951
5952#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1075
5953#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1582
5954#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1669
5955#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1736
5956#: wp-includes/taxonomy.php:2025
5957msgid "Invalid term ID"
5958msgstr "Ugyldig ID"
5959
5960#: wp-includes/taxonomy.php:2028
5961#: wp-includes/taxonomy.php:2349
5962msgid "A name is required for this term"
5963msgstr "Et navn er nødvendig for dette begrepet"
5964
5965#: wp-includes/taxonomy.php:2070
5966#: wp-includes/taxonomy.php:2077
5967#: wp-includes/taxonomy.php:2087
5968msgid "Could not insert term into the database"
5969msgstr "Kunne ikke lagre uttrykket i databasen"
5970
5971#: wp-includes/taxonomy.php:2382
5972msgid "The slug &#8220;%s&#8221; is already in use by another term"
5973msgstr "Permalenken &laquo;%s&raquo; er allerede i bruk"
5974
5975#: wp-includes/taxonomy.php:3134
5976msgid "Invalid object ID"
5977msgstr "Ugyldig objekt-ID"
5978
5979#: wp-includes/class-wp-theme.php:235
5980msgid "Template is missing."
5981msgstr "Malen mangler."
5982
5983#: wp-includes/class-wp-theme.php:254
5984msgid "The parent theme is missing. Please install the \"%s\" parent theme."
5985msgstr "Foreldretemaet mangler. Vennligst installer foreldretemaet til \"%s\"."
5986
5987#: wp-includes/class-wp-theme.php:209
5988msgid "Stylesheet is missing."
5989msgstr "Stilsettet mangler."
5990
5991#: wp-includes/user.php:79
5992msgid "<strong>ERROR</strong>: The username field is empty."
5993msgstr "<strong>Feil</strong>: Brukernavnfeltet er tomt."
5994
5995#: wp-includes/user.php:82
5996msgid "<strong>ERROR</strong>: The password field is empty."
5997msgstr "<strong>Feil</strong>: Passordfeltet er tomt."
5998
5999#: wp-includes/user.php:90
6000msgid "<strong>ERROR</strong>: Invalid username. <a href=\"%s\" title=\"Password Lost and Found\">Lost your password</a>?"
6001msgstr "<strong>FEIL</strong>: Ugyldig brukernavn. <a href=\"%s\" title=\"Password Lost and Found\">Mistet passordet ditt</a>?"
6002
6003#: wp-includes/user.php:95
6004msgid "<strong>ERROR</strong>: Your account has been marked as a spammer."
6005msgstr "<strong>FEIL</strong>: Din konto har blitt merket som useriøs."
6006
6007#: wp-includes/user.php:136
6008msgid "Please log in again."
6009msgstr "Vennligst logg inn igjen."
6010
6011#: wp-includes/widgets.php:488
6012#: wp-includes/widgets.php:547
6013msgid "Sidebar %d"
6014msgstr "Sidekolonne %d"
6015
6016#: wp-includes/wp-db.php:1541
6017msgid "<strong>ERROR</strong>: WordPress %1$s requires MySQL %2$s or higher"
6018msgstr "<strong>FEIL</strong>: WordPress %1$s krever MySQL %2$s eller høyere"
6019
6020#: wp-login.php:82
6021msgid "Powered by WordPress"
6022msgstr "Drives med kraft fra WordPress"
6023
6024#: wp-login.php:186
6025msgid "<strong>ERROR</strong>: Enter a username or e-mail address."
6026msgstr "<strong>FEIL</strong>: Skriv inn et brukernavn eller en e-postadresse."
6027
6028#: wp-login.php:190
6029msgid "<strong>ERROR</strong>: There is no user registered with that email address."
6030msgstr "<strong>FEIL</strong>: Det er ingen bruker registrert med den e-postadressen."
6031
6032#: wp-login.php:202
6033msgid "<strong>ERROR</strong>: Invalid username or e-mail."
6034msgstr "<strong>Feil</strong>: Ugyldig brukernavn eller e-post."
6035
6036#: wp-login.php:216
6037msgid "Password reset is not allowed for this user"
6038msgstr "Nullstille passord er ikke lov for denne brukeren"
6039
6040#: wp-login.php:242
6041msgid "[%s] Password Reset"
6042msgstr "[%s] Nullstill passord"
6043
6044#: wp-login.php:248
6045msgid "The e-mail could not be sent."
6046msgstr "E-posten kunne ikke sendes."
6047
6048#: wp-login.php:248
6049msgid "Possible reason: your host may have disabled the mail() function..."
6050msgstr "Mulig forklaring: mail()-funksjonen kan være deaktivert fra tjenerens side..."
6051
6052#: wp-login.php:268
6053#: wp-login.php:271
6054#: wp-login.php:276
6055msgid "Invalid key"
6056msgstr "Ugyldig nøkkel"
6057
6058#: wp-login.php:315
6059msgid "<strong>ERROR</strong>: This username is already registered, please choose another one."
6060msgstr "<strong>Feil</strong>: Dette brukernavnet er allerede registrert. Vennligst velg et annet."
6061
6062#: wp-login.php:320
6063msgid "<strong>ERROR</strong>: Please type your e-mail address."
6064msgstr "<strong>Feil</strong>: Vennligst skriv inn en e-postadresse"
6065
6066#: wp-login.php:322
6067msgid "<strong>ERROR</strong>: The email address isn&#8217;t correct."
6068msgstr "<strong>Feil</strong>: E-postadressen er ikke riktig"
6069
6070#: wp-login.php:338
6071msgid "<strong>ERROR</strong>: Couldn&#8217;t register you... please contact the <a href=\"mailto:%s\">webmaster</a> !"
6072msgstr "<strong>Feil</strong>: Kunne ikke registrere deg... vennligst kontakt <a href=\"mailto:%s\">administrator</a> !"
6073
6074#: wp-login.php:425
6075msgid "Sorry, that key does not appear to be valid."
6076msgstr "Beklager, men den nøkkelen er tydeligvis ikke gyldig."
6077
6078#: wp-login.php:429
6079msgid "Lost Password"
6080msgstr "Tapt passord"
6081
6082#: wp-login.php:437
6083msgid "Username or E-mail:"
6084msgstr "Brukernavn eller e-post:"
6085
6086#: wp-login.php:442
6087msgid "Get New Password"
6088msgstr "Få nytt passord"
6089
6090#: wp-login.php:140
6091msgid "Are you lost?"
6092msgstr "Gått deg bort?"
6093
6094#: wp-login.php:140
6095msgid "&larr; Back to %s"
6096msgstr "&larr; Tilbake til %s"
6097
6098#: wp-login.php:538
6099msgid "Registration Form"
6100msgstr "Registreringsskjema"
6101
6102#: wp-login.php:538
6103msgid "Register For This Site"
6104msgstr "Registrer deg for dette nettstedet"
6105
6106#: wp-login.php:551
6107msgid "A password will be e-mailed to you."
6108msgstr "Et passord blir sendt til deg på e-post."
6109
6110#: wp-login.php:559
6111#: wp-login.php:705
6112#: wp-login.php:707
6113msgid "Password Lost and Found"
6114msgstr "Hittegodskontor for passord"
6115
6116#: wp-login.php:559
6117#: wp-login.php:705
6118#: wp-login.php:707
6119msgid "Lost your password?"
6120msgstr "Mistet passordet ditt?"
6121
6122#: wp-login.php:606
6123msgid "You have logged in successfully."
6124msgstr "Du har logget inn."
6125
6126#: wp-login.php:646
6127msgid "<strong>ERROR</strong>: Cookies are blocked or not supported by your browser. You must <a href='http://www.google.com/cookies.html'>enable cookies</a> to use WordPress."
6128msgstr "<strong>FEIL</strong>: Informasjonskapsler er blokkert eller ikke støttet av din nettleser. Du må <a href='http://www.google.com/cookies.html'>slå på informasjonskapsler</a> for å bruke WordPress."
6129
6130#: wp-login.php:650
6131msgid "You are now logged out."
6132msgstr "Du er nå logget ut."
6133
6134#: wp-login.php:652
6135msgid "User registration is currently not allowed."
6136msgstr "Registrering av brukere er for tiden ikke tillatt."
6137
6138#: wp-login.php:654
6139msgid "Check your e-mail for the confirmation link."
6140msgstr "Bekreftelseslenken finner du i e-posten din."
6141
6142#: wp-login.php:656
6143msgid "Check your e-mail for your new password."
6144msgstr "Det nye passordet finner du i e-posten din."
6145
6146#: wp-login.php:658
6147msgid "Registration complete. Please check your e-mail."
6148msgstr "Registreringen er ferdig. Vennligst sjekk e-posten din."
6149
6150#: wp-login.php:660
6151msgid "Your session has expired. Please log-in again."
6152msgstr "Din sesjon har utløpt. Vennligst logg inn på nytt."
6153
6154#: wp-mail.php:29
6155msgid "Slow down cowboy, no need to check for new mails so often!"
6156msgstr "Slapp av. Ingen behøver å se etter ny post så ofte!"
6157
6158#: wp-mail.php:49
6159msgid "There doesn&#8217;t seem to be any new mail."
6160msgstr "Det ser ikke ut til å være noen nye e-post."
6161
6162#: wp-mail.php:115
6163msgid "Author is %s"
6164msgstr "Forfatter er %s"
6165
6166#: wp-mail.php:217
6167msgid "<strong>Author:</strong> %s"
6168msgstr "<strong>Forfatter:</strong> %s"
6169
6170#: wp-mail.php:218
6171msgid "<strong>Posted title:</strong> %s"
6172msgstr "<strong>Publisert tittel:</strong> %s"
6173
6174#: wp-mail.php:221
6175msgid "Oops: %s"
6176msgstr "Uffda: %s"
6177
6178#: wp-signup.php:97
6179msgid "Privacy:"
6180msgstr "Fortrolighet:"
6181
6182#: wp-signup.php:130
6183msgid "(Must be at least 4 characters, letters and numbers only.)"
6184msgstr "(Må være minst 4 tegn, kun bokstaver og tall.)"
6185
6186#: wp-signup.php:133
6187msgid "Email&nbsp;Address:"
6188msgstr "E-postadresse"
6189
6190#: wp-signup.php:166
6191msgid "There was a problem, please correct the form below and try again."
6192msgstr "En feil oppstod. Vennligst rett opp skjemaet nedenfor og prøv igjen."
6193
6194#: wp-signup.php:243
6195msgid "Get your own %s account in seconds"
6196msgstr "Få din egen %s-konto på få sekunder"
6197
6198#: wp-signup.php:259
6199msgid "Just a username, please."
6200msgstr "Kun et brukernavn, takk."
6201
6202#: wp-signup.php:263
6203msgid "Next"
6204msgstr "Neste"
6205
6206#: wp-signup.php:290
6207msgid "%s is your new username"
6208msgstr "%s er ditt nye brukernavn"
6209
6210#: wp-signup.php:291
6211msgid "But, before you can start using your new username, <strong>you must activate it</strong>."
6212msgstr "Men før du kan begynne å bruke ditt nye brukernavn, <strong>må du aktivere det</strong>."
6213
6214#: wp-signup.php:293
6215msgid "If you do not activate your username within two days, you will have to sign up again."
6216msgstr "Hvis du ikke aktiverer ditt brukernavn innen to dager, må du registrere deg på nytt."
6217
6218#: wp-signup.php:319
6219msgid "Signup"
6220msgstr "Registrer"
6221
6222#: wp-signup.php:358
6223msgid "Still waiting for your email?"
6224msgstr "Venter du forsatt på e-posten din?"
6225
6226#: wp-signup.php:391
6227msgid "Registration has been disabled."
6228msgstr "Registrering har blitt deaktivert."
6229
6230#: wp-signup.php:406
6231msgid "User registration has been disabled."
6232msgstr "Registrering av brukere har blitt deaktivert."
6233
6234#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:319
6235#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:335
6236#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:260
6237msgid "Help"
6238msgstr "Hjelp"
6239
6240#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:35
6241msgid "Black"
6242msgstr "Svart"
6243
6244#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:48
6245msgid "Blue"
6246msgstr "Blå"
6247
6248#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:65
6249msgid "Brown"
6250msgstr "Brun"
6251
6252#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:46
6253msgid "Green"
6254msgstr "Grønn"
6255
6256#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:44
6257msgid "Orange"
6258msgstr "Oransje"
6259
6260#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:67
6261msgid "Pink"
6262msgstr "Rosa"
6263
6264#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:57
6265msgid "Purple"
6266msgstr "Lilla"
6267
6268#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:51
6269msgid "Red"
6270msgstr "Rød"
6271
6272#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:66
6273msgid "Silver"
6274msgstr "Sølv"
6275
6276#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:74
6277msgid "White"
6278msgstr "Hvit"
6279
6280#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:61
6281msgid "Yellow"
6282msgstr "Gul"
6283
6284#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:526
6285msgid "Width"
6286msgstr "Bredde"
6287
6288#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:334
6289#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:206
6290msgid "About"
6291msgstr "Om"
6292
6293#: wp-login.php:310
6294msgid "<strong>ERROR</strong>: Please enter a username."
6295msgstr "<strong>Feil</strong>: Vennligst oppgi et brukernavn."
6296
6297#: wp-login.php:325
6298msgid "<strong>ERROR</strong>: This email is already registered, please choose another one."
6299msgstr "<strong>Feil</strong>: Denne e-post er allerede registrert. Vennligst velg en annen."
6300
6301#: wp-includes/widgets.php:67
6302msgid "There are no options for this widget."
6303msgstr "Det er ingen innstillinger for denne widget."
6304
6305#: wp-includes/script-loader.php:259
6306#: wp-login.php:494
6307msgid "Strength indicator"
6308msgstr "Styrkeindikator"
6309
6310#: wp-login.php:495
6311msgid "Hint: The password should be at least seven characters long. To make it stronger, use upper and lower case letters, numbers and symbols like ! \" ? $ % ^ &amp; )."
6312msgstr "Tips: Passordet bør være minst syv tegn langt. Bruk store og små bokstaver, tall og symboler som ! \" ? $ % ^ &amp; ) for å gjøre det bedre."
6313
6314#: wp-includes/script-loader.php:260
6315msgid "Very weak"
6316msgstr "Veldig svakt"
6317
6318#: wp-includes/script-loader.php:261
6319msgid "Weak"
6320msgstr "Svakt"
6321
6322#: wp-includes/script-loader.php:264
6323msgid "Strong"
6324msgstr "Sterk"
6325
6326#: wp-includes/taxonomy.php:421
6327msgid "Edit Category"
6328msgstr "Rediger kategori"
6329
6330#: wp-includes/link-template.php:1053
6331msgid "Edit Link"
6332msgstr "Rediger lenke"
6333
6334#: wp-includes/post.php:1236
6335msgctxt "page"
6336msgid "Add New"
6337msgstr "Legg til ny"
6338
6339#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:430
6340msgid "Enabled"
6341msgstr "Aktivert"
6342
6343#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:420
6344msgid "Allow people to post comments on new articles"
6345msgstr "Tillat andre å kommentere nye innlegg og sider."
6346
6347#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:370
6348msgid "Date Format"
6349msgstr "Datoformat"
6350
6351#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:375
6352msgid "Time Format"
6353msgstr "Tidsformat"
6354
6355#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:527
6356#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:532
6357msgid "Height"
6358msgstr "Høyde"
6359
6360#: wp-includes/class-wp-customize-control.php:246
6361#: wp-includes/class-wp-customize-control.php:431
6362#: wp-includes/class-wp-customize-control.php:470
6363#: wp-includes/class-wp-customize-control.php:477
6364#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:246
6365msgid "Default"
6366msgstr "Standard"
6367
6368#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:338
6369msgid "Plugin"
6370msgstr "Innstikk"
6371
6372#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:258
6373msgid "Insert Image"
6374msgstr "Sett inn bilde"
6375
6376#: wp-includes/class-wp-editor.php:86
6377#: wp-includes/class-wp-editor.php:629
6378msgid "HTML"
6379msgstr "HTML"
6380
6381#: wp-includes/class-wp-editor.php:87
6382#: wp-includes/class-wp-editor.php:628
6383msgid "Visual"
6384msgstr "Visuell"
6385
6386#: wp-content/plugins/akismet/widget.php:72
6387#: wp-includes/default-widgets.php:66
6388#: wp-includes/default-widgets.php:215
6389#: wp-includes/default-widgets.php:281
6390#: wp-includes/default-widgets.php:339
6391#: wp-includes/default-widgets.php:379
6392#: wp-includes/default-widgets.php:425
6393#: wp-includes/default-widgets.php:511
6394#: wp-includes/default-widgets.php:607
6395#: wp-includes/default-widgets.php:707
6396#: wp-includes/default-widgets.php:1052
6397#: wp-includes/default-widgets.php:1125
6398msgid "Title:"
6399msgstr "Tittel:"
6400
6401#: wp-includes/taxonomy.php:426
6402msgid "Separate tags with commas"
6403msgstr "Skill stikkord med komma"
6404
6405#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:168
6406msgid "Select All"
6407msgstr "Velg alle"
6408
6409#: wp-includes/theme-compat/comments.php:77
6410#: wp-includes/theme-compat/comments.php:80
6411msgid "(required)"
6412msgstr "(obligatorisk)"
6413
6414#: wp-includes/comment-template.php:1531
6415#: wp-includes/theme-compat/comments.php:83
6416msgid "Website"
6417msgstr "Nettsted"
6418
6419#: wp-includes/admin-bar.php:592
6420#: wp-includes/functions.php:2557
6421msgid "Widgets"
6422msgstr "Widgeter"
6423
6424#: wp-includes/class-wp-atom-server.php:339
6425msgid "Sorry, you do not have the right to edit/publish new posts."
6426msgstr "Beklager, du har ikke lov til å redigere/publisere nye innlegg."
6427
6428#: wp-includes/class-wp-atom-server.php:376
6429#: wp-includes/class-wp-atom-server.php:562
6430#: wp-includes/class-wp-atom-server.php:743
6431#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1161
6432#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:3501
6433#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:3906
6434msgid "Sorry, your entry could not be posted. Something wrong happened."
6435msgstr "Beklager, ditt innlegg kunne ikke publiseres. En feil oppstod."
6436
6437#: wp-includes/class-wp-atom-server.php:402
6438msgid "Sorry, you do not have the right to access this post."
6439msgstr "Beklager, du har ikke lov til å se dette innlegget."
6440
6441#: wp-includes/class-wp-atom-server.php:433
6442#: wp-includes/class-wp-atom-server.php:593
6443#: wp-includes/class-wp-atom-server.php:663
6444#: wp-includes/class-wp-atom-server.php:712
6445#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:3541
6446#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:3986
6447msgid "Sorry, you do not have the right to edit this post."
6448msgstr "Beklager, du har ikke lov til å redigere dette innlegget."
6449
6450#: wp-includes/class-wp-atom-server.php:456
6451#: wp-includes/class-wp-atom-server.php:609
6452#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:3557
6453msgid "For some strange yet very annoying reason, this post could not be edited."
6454msgstr "Av en merkelig og plagsom grunn kunne ikke innlegget redigeres."
6455
6456#: wp-includes/class-wp-atom-server.php:477
6457#: wp-includes/class-wp-atom-server.php:628
6458#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:3593
6459msgid "Sorry, you do not have the right to delete this post."
6460msgstr "Beklager, du har ikke lov til å slette dette innlegget."
6461
6462#: wp-includes/class-wp-atom-server.php:485
6463#: wp-includes/class-wp-atom-server.php:643
6464#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:3598
6465msgid "For some strange yet very annoying reason, this post could not be deleted."
6466msgstr "Av en merkelig og plagsom grunn kunne ikke innlegget slettes."
6467
6468#: wp-comments-post.php:36
6469msgid "Sorry, comments are closed for this item."
6470msgstr "Beklager, men det er ikke åpent for kommentarer."
6471
6472#: wp-comments-post.php:71
6473msgid "Sorry, you must be logged in to post a comment."
6474msgstr "Beklager, du må være innlogget for å kunne kommentere."
6475
6476#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:151
6477#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:844
6478#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:847
6479msgid "Akismet Configuration"
6480msgstr "Akismet innstillinger"
6481
6482#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:135
6483msgid "Your key has been cleared."
6484msgstr "Din nøkkel har blitt slettet."
6485
6486#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:136
6487msgid "Your key has been verified. Happy blogging!"
6488msgstr "Din nøkkel har blitt verifisert. God blogging!"
6489
6490#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:137
6491msgid "The key you entered is invalid. Please double-check it."
6492msgstr "Nøkkelen du skrev inn er ikke gyldig. Vennligst kontroller den."
6493
6494#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:138
6495msgid "The key you entered could not be verified because a connection to akismet.com could not be established. Please check your server configuration."
6496msgstr "Nøkkelen du skrev inn kunne ikke verifiseres fordi tilkobling til akismet.com feilet. Vennligst kontroller konfigurasjon av tjeneren din."
6497
6498#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:139
6499msgid "There was a problem connecting to the Akismet server. Please check your server configuration."
6500msgstr "Kunne ikke koble til akismet.com. Vennligst kontroller konfigurasjon av tjeneren din."
6501
6502#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:140
6503msgid "Please enter an API key. (<a href=\"%s\" style=\"color:#fff\">Get your key.</a>)"
6504msgstr "Vennligst skriv inn API nøkkel. (<a href=\"%s\" style=\"color:#fff\">Hent nøkkel.</a>)"
6505
6506#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:141
6507msgid "This key is valid."
6508msgstr "Denne nøkkelen er gyldig."
6509
6510#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:143
6511msgid "The key below was previously validated but a connection to akismet.com can not be established at this time. Please check your server configuration."
6512msgstr "Nøkkelen under ble tidligere verifisert, men en tilkobling til akismet.com feilet nå. Vennligst kontroller konfigurasjon av tjeneren din."
6513
6514#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:166
6515msgid "Why might my key be invalid?"
6516msgstr "Hvorfor kan min nøkkel være ugyldig?"
6517
6518#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:167
6519msgid "This can mean one of two things, either you copied the key wrong or that the plugin is unable to reach the Akismet servers, which is most often caused by an issue with your web host around firewalls or similar."
6520msgstr "Dette kan bety en av to ting. Enten at du kopierte nøkkelen feil eller at innstikket ikke kunne nå frem til Akismet-tjeneren. Det siste har ofte med din nettjener og brannvegger å gjøre."
6521
6522#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:173
6523msgid "Update options &raquo;"
6524msgstr "Lagre endringene &raquo;"
6525
6526#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:178
6527msgid "Server Connectivity"
6528msgstr "Server tilkoblingsstatus"
6529
6530#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:191
6531msgid "Unable to reach some Akismet servers."
6532msgstr "Noen Akismet-servere kunne ikke nås."
6533
6534#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:192
6535msgid "A network problem or firewall is blocking some connections from your web server to Akismet.com.  Akismet is working but this may cause problems during times of network congestion.  Please contact your web host or firewall administrator and give them <a href=\"%s\" target=\"_blank\">this information about Akismet and firewalls</a>."
6536msgstr "Et nettverksproblem eller en brannmur blokkerer for noen forbindelser imellom nettserveren din og Akismet.com. Akismet virker men dette kan føre til problemer i perioder med mye nettverkstrafikk. Vennligst kontakt administrator for serveren din og oppgi <a href=\"%s\" target=\"_blank\">denne informasjonen om Akismet og brannmurer</a>."
6537
6538#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:196
6539msgid "Unable to reach any Akismet servers."
6540msgstr "Kunne ikke kommunisere med en eneste Akismet-server."
6541
6542#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:197
6543msgid "A network problem or firewall is blocking all connections from your web server to Akismet.com.  <strong>Akismet cannot work correctly until this is fixed.</strong>  Please contact your web host or firewall administrator and give them <a href=\"%s\" target=\"_blank\">this information about Akismet and firewalls</a>."
6544msgstr "Et nettverksproblem eller en brannmur blokkerer for alle forbindelser imellom nettserveren din og Akismet.com. <strong>Akismet virker ikke før dette er fikset.</strong> Vennligst kontakt administrator for serveren din og oppgi <a href=\"%s\" target=\"_blank\">denne informasjonen om Akismet og brannmurer</a>."
6545
6546#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:201
6547msgid "All Akismet servers are available."
6548msgstr "Alle Akismet-tjenere er tilgjengelig."
6549
6550#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:202
6551msgid "Akismet is working correctly.  All servers are accessible."
6552msgstr "Akismet virker som den skal. Alle servere er tilgjengelige."
6553
6554#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:182
6555msgid "Network functions are disabled."
6556msgstr "Nettverksfunksjoner er deaktivert."
6557
6558#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:207
6559msgid "Unable to find Akismet servers."
6560msgstr "Kunne ikke finne Akismet-servere."
6561
6562#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:208
6563msgid "A DNS problem or firewall is preventing all access from your web server to Akismet.com.  <strong>Akismet cannot work correctly until this is fixed.</strong>  Please contact your web host or firewall administrator and give them <a href=\"%s\" target=\"_blank\">this information about Akismet and firewalls</a>."
6564msgstr "Et DNS-problem eller en brannmur blokkerer all tilgang imellom nettserveren din og Akismet.com. <strong>Akismet virker ikke før dette er fikset.</strong> Vennligst kontakt administrator for serveren din og oppgi <a href=\"%s\" target=\"_blank\">denne informasjonen om Akismet og brannmurer</a>."
6565
6566#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:216
6567msgid "Akismet server"
6568msgstr "Akismet-server"
6569
6570#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:216
6571msgid "Network Status"
6572msgstr "Nettverksstatus"
6573
6574#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:233
6575msgid "Last checked %s ago."
6576msgstr "Sist kontrollert for %s siden."
6577
6578#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:234
6579msgid "Check network status &raquo;"
6580msgstr "Kontroller status for nettverk &raquo;"
6581
6582#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:845
6583#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:848
6584msgid "Akismet Stats"
6585msgstr "Akismet statistikk"
6586
6587#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:323
6588msgid "Akismet is almost ready."
6589msgstr "Akismet er nesten klar."
6590
6591#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:336
6592msgid "Akismet has detected a problem."
6593msgstr "Akismet har oppdaget et problem."
6594
6595#: wp-content/plugins/akismet/legacy.php:47
6596msgid "Akismet Spam (%s)"
6597msgstr "Akismet useriøse (%s)"
6598
6599#: wp-content/plugins/akismet/legacy.php:49
6600#: wp-content/plugins/akismet/legacy.php:51
6601msgid "Akismet Spam"
6602msgstr "Akismet useriøse"
6603
6604#: wp-content/plugins/akismet/legacy.php:61
6605#: wp-content/plugins/akismet/legacy.php:80
6606msgid "You do not have sufficient permission to moderate comments."
6607msgstr "Du har ikke nok rettigheter til å moderere kommentarer."
6608
6609#: wp-content/plugins/akismet/legacy.php:96
6610msgid "%1$s comments recovered."
6611msgstr "%1$s kommentarer gjenopprettet."
6612
6613#: wp-content/plugins/akismet/legacy.php:100
6614msgid "All spam deleted."
6615msgstr "Alle useriøse slettet."
6616
6617#: wp-content/plugins/akismet/legacy.php:148
6618msgid "Caught Spam"
6619msgstr "Fanget useriøst"
6620
6621#: wp-content/plugins/akismet/legacy.php:153
6622msgid "Akismet has caught <strong>%1$s spam</strong> for you since you first installed it."
6623msgstr "Akismet har samlet <strong>%1$s useriøse kommentarer</strong> for deg siden du installerte den."
6624
6625#: wp-content/plugins/akismet/legacy.php:160
6626msgid "You have no spam currently in the queue. Must be your lucky day. :)"
6627msgstr "Du har ingen useriøse kommentarer i køen. Dette må være lykkedagen din. :)"
6628
6629#: wp-content/plugins/akismet/legacy.php:163
6630msgid "You can delete all of the spam from your database with a single click. This operation cannot be undone, so you may wish to check to ensure that no legitimate comments got through first. Spam is automatically deleted after 15 days, so don&#8217;t sweat it."
6631msgstr "Du kan slette alle useriøse kommentarer fra databasen din med et eneste klikk. Denne operasjonen kan ikke angres, så det kan hende at du bør kontrollere for å se at ingen ordentlige kommentarer har blitt merket som useriøse. Useriøse kommentarer slettes automatisk etter 15 dager, så det er ingen grunn til bekymring."
6632
6633#: wp-content/plugins/akismet/legacy.php:169
6634#: wp-content/plugins/akismet/legacy.php:347
6635msgid "There are currently %1$s comments identified as spam."
6636msgstr "Det er nå %1$s kommentarer identifisert som useriøse."
6637
6638#: wp-content/plugins/akismet/legacy.php:169
6639#: wp-content/plugins/akismet/legacy.php:347
6640msgid "Delete all"
6641msgstr "Slett alle"
6642
6643#: wp-content/plugins/akismet/legacy.php:178
6644msgid "These are the latest comments identified as spam by Akismet. If you see any mistakes, simply mark the comment as \"not spam\" and Akismet will learn from the submission. If you wish to recover a comment from spam, simply select the comment, and click Not Spam. After 15 days we clean out the junk for you."
6645msgstr "Dette er de siste kommentarer Akismet har identifisert som useriøse. Merk kommentaren som \"ikke useriøs\" hvis du ser noe som ikke skulle vært her, så Akismet kan lære av sine feil. Useriøse kommentarer blir automatisk slettet etter 15 dager."
6646
6647#: wp-content/plugins/akismet/legacy.php:209
6648msgid "All"
6649msgstr "Alle"
6650
6651#: wp-content/plugins/akismet/legacy.php:232
6652msgid "Search Spam &raquo;"
6653msgstr "Søk i useriøse &raquo;"
6654
6655#: wp-content/plugins/akismet/legacy.php:239
6656#: wp-content/plugins/akismet/legacy.php:306
6657#: wp-includes/link-template.php:1567
6658#: wp-includes/link-template.php:1603
6659msgid "&laquo; Previous Page"
6660msgstr "&laquo; Forrige side"
6661
6662#: wp-content/plugins/akismet/legacy.php:260
6663#: wp-content/plugins/akismet/legacy.php:327
6664#: wp-includes/link-template.php:1496
6665#: wp-includes/link-template.php:1604
6666msgid "Next Page &raquo;"
6667msgstr "Neste side &raquo;"
6668
6669#: wp-content/plugins/akismet/legacy.php:282
6670msgid "IP:"
6671msgstr "IP:"
6672
6673#: wp-content/plugins/akismet/legacy.php:333
6674msgid "De-spam marked comments &raquo;"
6675msgstr "Gjør merkede kommentarer ikke-useriøse &raquo;"
6676
6677#: wp-content/plugins/akismet/legacy.php:335
6678msgid "Comments you de-spam will be submitted to Akismet as mistakes so it can learn and get better."
6679msgstr "Kommentarer gjort ikke-useriøse vil bli sendt til Akismet som feil, så innstikket kan lære og bli bedre."
6680
6681#: wp-content/plugins/akismet/legacy.php:340
6682msgid "No results found."
6683msgstr "Ingen treff."
6684
6685#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:289
6686msgid "<a href=\"%1$s\">Akismet</a> has protected your site from <a href=\"%2$s\">%3$s spam comments</a>."
6687msgid_plural "<a href=\"%1$s\">Akismet</a> has protected your site from <a href=\"%2$s\">%3$s spam comments</a>."
6688msgstr[0] "<a href=\"%1$s\">Akismet</a> har beskyttet nettstedet ditt fra <a href=\"%2$s\">%3$s useriøse kommentarer</a>."
6689msgstr[1] "<a href=\"%1$s\">Akismet</a> har beskyttet nettstedet ditt fra <a href=\"%2$s\">%3$s useriøse kommentarer</a>."
6690
6691#: wp-content/plugins/akismet/legacy.php:385
6692msgid "Recheck Queue for Spam"
6693msgstr "Se etter useriøse igjen"
6694
6695#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:515
6696msgid "Check for Spam"
6697msgstr "Se etter useriøse"
6698
6699#: wp-includes/feed-atom-comments.php:19
6700msgid "Comments on %s"
6701msgstr "Kommentarer til %s"
6702
6703#: wp-includes/default-widgets.php:318
6704#: wp-includes/theme-compat/sidebar.php:75
6705msgid "Powered by WordPress, state-of-the-art semantic personal publishing platform."
6706msgstr "Drives med WordPress, toppmoderne personlig publiseringsverktøy."
6707
6708#: wp-includes/comment-template.php:989
6709msgid "Enter your password to view comments."
6710msgstr "Skriv inn passordet ditt for å se kommentarer."
6711
6712#: wp-includes/comment-template.php:582
6713#: wp-includes/comment-template.php:976
6714msgid "No Comments"
6715msgstr "Ingen kommentarer"
6716
6717#: wp-includes/comment-template.php:584
6718#: wp-includes/comment-template.php:977
6719msgid "1 Comment"
6720msgstr "1 kommentar"
6721
6722#: wp-includes/comment-template.php:580
6723#: wp-includes/comment-template.php:978
6724msgid "% Comments"
6725msgstr "% kommentarer"
6726
6727#: wp-includes/link-template.php:728
6728#: wp-includes/link-template.php:935
6729#: wp-includes/link-template.php:1010
6730#: wp-includes/link-template.php:1051
6731msgid "Edit This"
6732msgstr "Rediger dette"
6733
6734#: wp-includes/comment-template.php:1539
6735#: wp-includes/theme-compat/comments.php:65
6736msgid "You must be <a href=\"%s\">logged in</a> to post a comment."
6737msgstr "Du må være <a href=\"%s\">innlogget</a> for å kunne kommentere."
6738
6739#: wp-includes/category-template.php:1017
6740msgid "Tags: "
6741msgstr "Stikkord: "
6742
6743#: wp-includes/post-template.php:184
6744msgid "(more...)"
6745msgstr "(mer...)"
6746
6747#: wp-includes/post-template.php:633
6748msgid "Pages:"
6749msgstr "Sider:"
6750
6751#: wp-includes/default-widgets.php:317
6752msgid "The latest comments to all posts in RSS"
6753msgstr "De siste kommentarene til alle innlegg på RSS"
6754
6755#: wp-includes/default-widgets.php:317
6756msgid "Comments <abbr title=\"Really Simple Syndication\">RSS</abbr>"
6757msgstr "Kommentarer <abbr lang=\"en\" xml:lang=\"en\" title=\"Really Simple Syndication\">RSS</abbr>"
6758
6759#: wp-includes/comment-template.php:1357
6760msgid "<cite class=\"fn\">%s</cite> <span class=\"says\">says:</span>"
6761msgstr "<cite class=\"fn\">%s</cite> <span class=\"says\">sier:</span>"
6762
6763#: wp-includes/comment-template.php:1360
6764msgid "Your comment is awaiting moderation."
6765msgstr "Din kommentar avventer moderasjon."
6766
6767#: wp-includes/comment-template.php:1367
6768msgid "%1$s at %2$s"
6769msgstr "%1$s, kl. %2$s"
6770
6771#: wp-includes/comment-template.php:1367
6772msgid "(Edit)"
6773msgstr "(Rediger)"
6774
6775#: wp-includes/category-template.php:59
6776#: wp-includes/category-template.php:174
6777#: wp-includes/category-template.php:177
6778#: wp-includes/category-template.php:184
6779#: wp-includes/category-template.php:197
6780#: wp-includes/category-template.php:200
6781#: wp-includes/category-template.php:207
6782msgid "View all posts in %s"
6783msgstr "Vis alle innlegg i %s"
6784
6785#: wp-includes/default-widgets.php:302
6786#: wp-includes/default-widgets.php:307
6787#: wp-includes/theme-compat/sidebar.php:69
6788msgid "Meta"
6789msgstr "Meta"
6790
6791#: wp-includes/atomlib.php:133
6792msgid "XML error: %s at line %d"
6793msgstr "XML-feil: %s på linje %d"
6794
6795#: wp-includes/author-template.php:138
6796msgid "Visit %s&#8217;s website"
6797msgstr "Besøk nettstedet til %s"
6798
6799#: wp-includes/author-template.php:206
6800#: wp-includes/author-template.php:320
6801msgid "Posts by %s"
6802msgstr "Innlegg av %s"
6803
6804#: wp-includes/bookmark-template.php:82
6805msgid "Last updated: %s"
6806msgstr "Sist oppdatert: %s"
6807
6808#: wp-includes/bookmark-template.php:206
6809msgid "Bookmarks"
6810msgstr "Bokmerker"
6811
6812#: wp-includes/capabilities.php:866
6813msgid "Usage of user levels by plugins and themes is deprecated. Use roles and capabilities instead."
6814msgstr "Bruk av brukernivåer i innstikk og temaer er utgått. Bruk roller og rettigheter i stedet."
6815
6816#: wp-includes/category-template.php:414
6817msgid "No categories"
6818msgstr "Ingen kategorier"
6819
6820#: wp-includes/category-template.php:563
6821msgid "%s topic"
6822msgid_plural "%s topics"
6823msgstr[0] "%s innlegg"
6824msgstr[1] "%s innlegg"
6825
6826#: wp-includes/class-pop3.php:82
6827msgid "No server specified"
6828msgstr "Ingen server er oppgitt"
6829
6830#: wp-includes/class-pop3.php:90
6831#: wp-includes/class-pop3.php:102
6832#: wp-includes/class-pop3.php:123
6833#: wp-includes/class-pop3.php:246
6834#: wp-includes/class-pop3.php:300
6835#: wp-includes/class-pop3.php:311
6836#: wp-includes/class-pop3.php:359
6837#: wp-includes/class-pop3.php:393
6838#: wp-includes/class-pop3.php:426
6839#: wp-includes/class-pop3.php:525
6840#: wp-includes/class-pop3.php:548
6841msgid "Error "
6842msgstr "Feil "
6843
6844#: wp-includes/class-pop3.php:115
6845msgid "no login ID submitted"
6846msgstr "ingen bruker-ID oppgitt"
6847
6848#: wp-includes/class-pop3.php:118
6849#: wp-includes/class-pop3.php:138
6850msgid "connection not established"
6851msgstr "tilkobling er ikke opprettet"
6852
6853#: wp-includes/class-pop3.php:135
6854#: wp-includes/class-pop3.php:171
6855msgid "No password submitted"
6856msgstr "Ingen passord oppgitt"
6857
6858#: wp-includes/class-pop3.php:143
6859msgid "Authentication failed"
6860msgstr "Autentisering feilet"
6861
6862#: wp-includes/class-pop3.php:162
6863#: wp-includes/class-pop3.php:205
6864#: wp-includes/class-pop3.php:230
6865#: wp-includes/class-pop3.php:272
6866#: wp-includes/class-pop3.php:346
6867#: wp-includes/class-pop3.php:386
6868#: wp-includes/class-pop3.php:416
6869#: wp-includes/class-pop3.php:450
6870#: wp-includes/class-pop3.php:513
6871#: wp-includes/class-pop3.php:578
6872msgid "No connection to server"
6873msgstr "Ingen tilkobling til serveren"
6874
6875#: wp-includes/class-pop3.php:168
6876msgid "No login ID submitted"
6877msgstr "Ingen bruker-ID oppgitt"
6878
6879#: wp-includes/class-pop3.php:176
6880msgid "No server banner"
6881msgstr "Ingen serveroverskrift"
6882
6883#: wp-includes/class-pop3.php:176
6884#: wp-includes/class-pop3.php:186
6885msgid "abort"
6886msgstr "avbryt"
6887
6888#: wp-includes/class-pop3.php:186
6889msgid "apop authentication failed"
6890msgstr "apop-autentisering feilet"
6891
6892#: wp-includes/class-pop3.php:323
6893msgid "Premature end of list"
6894msgstr "Listen ble avsluttet for tidlig"
6895
6896#: wp-includes/class-pop3.php:456
6897msgid "Empty command string"
6898msgstr "Tom kommandostreng"
6899
6900#: wp-includes/class-pop3.php:476
6901msgid "connection does not exist"
6902msgstr "tilkoblingen finnes ikke"
6903
6904#: wp-includes/class-pop3.php:583
6905msgid "No msg number submitted"
6906msgstr "Meldingsnummer ikke oppgitt"
6907
6908#: wp-includes/class-pop3.php:589
6909msgid "Command failed "
6910msgstr "Kommandoen feilet "
6911
6912#: wp-includes/category-template.php:830
6913msgid "View all posts filed under %s"
6914msgstr "Vis alle innlegg arkivert under %s"
6915
6916#: wp-includes/category-template.php:845
6917msgid "Feed for all posts filed under %s"
6918msgstr "Nyhetsstrøm for alle innlegg arkivert under %s"
6919
6920#: wp-includes/comment-template.php:979
6921msgid "Comments Off"
6922msgstr "Kommentarer av"
6923
6924#: wp-includes/comment-template.php:1016
6925msgid "Comment on %s"
6926msgstr "Kommenter %s"
6927
6928#: wp-includes/comment-template.php:1042
6929msgid "Log in to Reply"
6930msgstr "Logg inn for å svare"
6931
6932#: wp-includes/comment-template.php:1102
6933msgid "Leave a Comment"
6934msgstr "Legg igjen en kommentar"
6935
6936#: wp-includes/comment-template.php:1103
6937msgid "Log in to leave a Comment"
6938msgstr "Logg inn for å legge igjen en kommentar"
6939
6940#: wp-includes/comment-template.php:1142
6941msgid "Click here to cancel reply."
6942msgstr "Klikk her for å avbryte svar."
6943
6944#: wp-includes/comment-template.php:1199
6945#: wp-includes/comment-template.php:1545
6946#: wp-includes/theme-compat/comments.php:58
6947msgid "Leave a Reply"
6948msgstr "Legg igjen en kommentar"
6949
6950#: wp-includes/comment-template.php:1200
6951#: wp-includes/comment-template.php:1546
6952#: wp-includes/theme-compat/comments.php:58
6953msgid "Leave a Reply to %s"
6954msgstr "Legg igjen en kommentar til %s"
6955
6956#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:339
6957#: wp-includes/post-template.php:1438
6958#: wp-includes/theme-compat/sidebar.php:21
6959msgid "Author"
6960msgstr "Forfatter"
6961
6962#: wp-includes/class-wp-editor.php:772
6963msgid "URL"
6964msgstr "URL"
6965
6966#: wp-includes/comment-template.php:678
6967#: wp-includes/comment-template.php:1538
6968msgctxt "noun"
6969msgid "Comment"
6970msgstr "Kommentar"
6971
6972#: wp-includes/functions.php:1927
6973#: wp-includes/functions.php:1929
6974msgid "Are you sure you want to do this?"
6975msgstr "Sikker på at det er dette du vil?"
6976
6977#: wp-includes/post-template.php:1396
6978msgid "Restore"
6979msgstr "Gjenopprett"
6980
6981#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:410
6982#: wp-content/plugins/akismet/admin.php:438
6983msgid "%s ago"
6984msgstr "%s siden"
6985
6986#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:239
6987msgid "Undo"
6988msgstr "Angre"
6989
6990#: wp-content/plugins/akismet/legacy.php:288
6991msgid "Not Spam"
6992msgstr "Ikke useriøs"
6993
6994#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:16
6995msgid "Apply"
6996msgstr "Bruk"
6997
6998#: wp-content/plugins/akismet/legacy.php:214
6999#: wp-includes/theme-compat/comments-popup.php:33
7000msgid "Comments"
7001msgstr "Kommentarer"
7002
7003#: wp-includes/script-loader.php:350
7004msgid "Publish"
7005msgstr "Publiser"
7006
7007#: wp-includes/post.php:4675
7008msgid "Excerpt"
7009msgstr "Utdrag"
7010
7011#: wp-includes/post.php:74
7012msgid "Revisions"
7013msgstr "Revisjoner"
7014
7015#: wp-includes/comment.php:389
7016msgctxt "adjective"
7017msgid "Approved"
7018msgstr "Godkjent"
7019
7020#: wp-includes/comment.php:391
7021msgctxt "adjective"
7022msgid "Spam"
7023msgstr "Useriøs"
7024
7025#: wp-includes/taxonomy.php:79
7026msgid "Link Categories"
7027msgstr "Lenkekategorier"
7028
7029#: wp-includes/taxonomy.php:416
7030msgid "Search Categories"
7031msgstr "Søk i kategorier"
7032
7033#: wp-includes/taxonomy.php:84
7034msgid "Edit Link Category"
7035msgstr "Rediger lenkekategori"
7036
7037#: wp-includes/taxonomy.php:423
7038msgid "Update Category"
7039msgstr "Oppdater kategori"
7040
7041#: wp-includes/class-wp-editor.php:811
7042#: wp-includes/script-loader.php:278
7043msgid "Add Link"
7044msgstr "Legg til lenke"
7045
7046#: wp-includes/class-wp-editor.php:619
7047#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:118
7048msgid "Save"
7049msgstr "Lagre"
7050
7051#: wp-includes/category-template.php:422
7052#: wp-includes/default-widgets.php:444
7053#: wp-includes/default-widgets.php:450
7054#: wp-includes/theme-compat/sidebar.php:63
7055msgid "Categories"
7056msgstr "Kategorier"
7057
7058#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:376
7059#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:427
7060msgid "Target"
7061msgstr "Mål"
7062
7063#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:390
7064#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:204
7065msgid "Advanced"
7066msgstr "Avansert"
7067
7068#: wp-includes/deprecated.php:707
7069#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:516
7070msgid "None"
7071msgstr "Ingen"
7072
7073#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1476
7074#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1564
7075#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1656
7076#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1723
7077#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1776
7078#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:1855
7079#: wp-includes/taxonomy.php:505
7080#: wp-includes/taxonomy.php:858
7081#: wp-includes/taxonomy.php:987
7082#: wp-includes/taxonomy.php:1177
7083#: wp-includes/taxonomy.php:1878
7084#: wp-includes/taxonomy.php:2018
7085#: wp-includes/taxonomy.php:2149
7086#: wp-includes/taxonomy.php:2323
7087msgid "Invalid taxonomy"
7088msgstr "Ugyldig klassifisering"
7089
7090#: wp-includes/taxonomy.php:421
7091msgid "Edit Tag"
7092msgstr "Rediger stikkord"
7093
7094#: wp-includes/post.php:1236
7095msgctxt "post"
7096msgid "Add New"
7097msgstr "Legg til nytt"
7098
7099#: wp-content/plugins/akismet/legacy.php:294
7100#: wp-includes/post.php:1240
7101msgid "View Post"
7102msgstr "Vis innlegg"
7103
7104#: wp-includes/post.php:1238
7105msgid "Edit Post"
7106msgstr "Rediger innlegg"
7107
7108#: wp-includes/script-loader.php:418
7109msgid "Done"
7110msgstr "Ferdig"
7111
7112#: wp-includes/class-wp-theme.php:654
7113#: wp-includes/comment-template.php:30
7114msgid "Anonymous"
7115msgstr "Anonym"
7116
7117#: wp-includes/post-template.php:1222
7118msgid "Submit"
7119msgstr "Send"
7120
7121#: wp-includes/default-widgets.php:726
7122msgid "RSS"
7123msgstr "RSS"
7124
7125#: wp-includes/functions.php:1590
7126msgid "Invalid file type"
7127msgstr "Ugyldig filtype"
7128
7129#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:101
7130#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:394
7131msgid "Preview"
7132msgstr "Forhåndsvis"
7133
7134#: wp-includes/default-widgets.php:625
7135#: wp-includes/default-widgets.php:666
7136msgid "Recent Comments"
7137msgstr "Siste kommentarer"
7138
7139#: wp-includes/class-wp-editor.php:808
7140#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:19
7141#: wp-includes/script-loader.php:306
7142#: wp-includes/script-loader.php:344
7143msgid "Cancel"
7144msgstr "Avbryt"
7145
7146#: wp-includes/post.php:4674
7147msgid "Content"
7148msgstr "Innhold"
7149
7150#: wp-includes/default-widgets.php:1026
7151msgid "Tags"
7152msgstr "Stikkord"
7153
7154#: wp-includes/script-loader.php:354
7155msgid "Save Draft"
7156msgstr "Lagre kladd"
7157
7158#: wp-includes/theme-compat/comments-popup.php:62
7159msgid "No comments yet."
7160msgstr "Ingen kommentarer så langt."
7161
7162#: wp-includes/link-template.php:1012
7163msgid "Edit comment"
7164msgstr "Rediger kommentar"
7165
7166#: wp-includes/comment-template.php:1041
7167#: wp-includes/script-loader.php:334
7168msgid "Reply"
7169msgstr "Svar"
7170
7171#: wp-includes/comment-template.php:680
7172msgid "Pingback"
7173msgstr "Tilbakeping"
7174
7175#: wp-includes/comment-template.php:679
7176msgid "Trackback"
7177msgstr "Tilbakesporing"
7178
7179#: wp-includes/default-widgets.php:710
7180msgid "Number of comments to show:"
7181msgstr "Antall kommentarer å vise:"
7182
7183#: wp-includes/default-widgets.php:816
7184msgid "<strong>RSS Error</strong>: %s"
7185msgstr "<strong>RSS-feil</strong>: %s"
7186
7187#: wp-includes/default-widgets.php:762
7188msgid "Unknown Feed"
7189msgstr "Ukjent strøm"
7190
7191#: wp-includes/admin-bar.php:601
7192msgid "Header"
7193msgstr "Sidetopp"
7194
7195#: wp-includes/widgets.php:490
7196msgid "Sidebar"
7197msgstr "Sidekolonnen"
7198
7199#: wp-includes/default-widgets.php:237
7200#: wp-includes/default-widgets.php:244
7201#: wp-includes/theme-compat/sidebar.php:57
7202msgid "Archives"
7203msgstr "Arkiv"
7204
7205#: wp-includes/general-template.php:259
7206#: wp-login.php:681
7207msgid "Password"
7208msgstr "Passord"
7209
7210#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:239
7211msgid "Redo"
7212msgstr "Gjør om"
7213
7214#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:406
7215msgid "Scale"
7216msgstr "Skaler"
7217
7218#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:518
7219msgid "Thumbnail"
7220msgstr "Miniatyrbilde"
7221
7222#: wp-includes/media.php:251
7223msgid "File &#8220;%s&#8221; doesn&#8217;t exist?"
7224msgstr "Filen &laquo;%s&raquo; finnes ikke?"
7225
7226#: wp-includes/media.php:254
7227msgid "The GD image library is not installed."
7228msgstr "Bildebilioteket GD er ikke installert."
7229
7230#: wp-includes/media.php:261
7231msgid "File &#8220;%s&#8221; is not an image."
7232msgstr "Filen &laquo;%s&raquo; er ikke et bilde."
7233
7234#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:504
7235msgid "Add Media"
7236msgstr "Legg til media"
7237
7238#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:505
7239msgid "Add an Image"
7240msgstr "Legg til et bilde"
7241
7242#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:506
7243msgid "Add Video"
7244msgstr "Legg til film"
7245
7246#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:507
7247msgid "Add Audio"
7248msgstr "Legg til lyd"
7249
7250#: wp-includes/class-wp-editor.php:671
7251msgid "Saved."
7252msgstr "Lagret."
7253
7254#: wp-includes/class-wp-customize-manager.php:826
7255#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:79
7256#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:372
7257#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:471
7258msgid "Left"
7259msgstr "Venstre"
7260
7261#: wp-includes/class-wp-customize-manager.php:827
7262#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:80
7263#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:451
7264#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:472
7265msgid "Center"
7266msgstr "Senter"
7267
7268#: wp-includes/class-wp-customize-manager.php:828
7269#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:81
7270#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:373
7271#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:469
7272msgid "Right"
7273msgstr "Høyre"
7274
7275#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:519
7276msgid "Medium"
7277msgstr "Medium"
7278
7279#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:520
7280msgid "Full Size"
7281msgstr "Full størrelse"
7282
7283#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:517
7284msgid "Size"
7285msgstr "Størrelse"
7286
7287#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:545
7288msgid "Alternate Text"
7289msgstr "Alternativ tekst"
7290
7291#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:78
7292#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:365
7293msgid "Alignment"
7294msgstr "Stille opp"
7295
7296#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:544
7297msgid "Caption"
7298msgstr "Bildetekst"
7299
7300#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:375
7301msgid "Link URL"
7302msgstr "Lenke URL"
7303
7304#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:523
7305msgid "Enter a link URL or click above for presets."
7306msgstr "Skriv inn en lenke URL under eller klikk over for forhåndsdefinerte."
7307
7308#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:513
7309msgid "Edit Image"
7310msgstr "Rediger bilde"
7311
7312#: wp-includes/post.php:55
7313msgid "Media"
7314msgstr "Media"
7315
7316#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:358
7317msgid "Image URL"
7318msgstr "Bilde URL"
7319
7320#: wp-includes/script-loader.php:353
7321msgid "Save as Pending"
7322msgstr "Lagre som ventende"
7323
7324#: wp-includes/script-loader.php:359
7325msgid "Privately Published"
7326msgstr "Privat publisert"
7327
7328#: wp-includes/script-loader.php:343
7329msgid "OK"
7330msgstr "OK"
7331
7332#: wp-includes/post.php:613
7333#: wp-includes/post.php:633
7334#: wp-includes/script-loader.php:355
7335msgid "Private"
7336msgstr "Privat"
7337
7338#: wp-includes/script-loader.php:357
7339msgid "Public, Sticky"
7340msgstr "Offentlig, klebrig"
7341
7342#: wp-includes/script-loader.php:351
7343msgid "Schedule"
7344msgstr "Planlegg"
7345
7346#: wp-includes/taxonomy.php:427
7347msgid "Add or remove tags"
7348msgstr "Legg til eller fjern stikkord"
7349
7350#: wp-includes/script-loader.php:315
7351msgid "Add"
7352msgstr "Legg til"
7353
7354#: wp-includes/taxonomy.php:418
7355msgid "All Categories"
7356msgstr "Alle kategorier"
7357
7358#: wp-includes/script-loader.php:103
7359#: wp-includes/script-loader.php:214
7360msgid "Dismiss"
7361msgstr "Lukk"
7362
7363#: wp-content/plugins/akismet/legacy.php:176
7364#: wp-includes/admin-bar.php:639
7365#: wp-includes/class-wp-editor.php:786
7366#: wp-includes/default-widgets.php:194
7367#: wp-includes/general-template.php:163
7368msgid "Search"
7369msgstr "Søk"
7370
7371#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:340
7372msgid "Version"
7373msgstr "Versjon"
7374
7375#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:273
7376msgid "Version:"
7377msgstr "Versjon:"
7378
7379#: wp-includes/class-wp-theme.php:651
7380msgid "Visit author homepage"
7381msgstr "Gå til forfatterens nettside"
7382
7383#: wp-includes/post.php:1240
7384msgid "View Page"
7385msgstr "Vis side"
7386
7387#: wp-includes/default-widgets.php:94
7388msgid "Links"
7389msgstr "Lenker"
7390
7391#: wp-includes/category-template.php:161
7392msgid "Uncategorized"
7393msgstr "Ukategorisert"
7394
7395#: wp-includes/pluggable.php:1209
7396msgid "E-mail: %s"
7397msgstr "E-post: %s"
7398
7399#: wp-includes/default-widgets.php:18
7400#: wp-includes/default-widgets.php:24
7401#: wp-includes/post-template.php:817
7402#: wp-includes/theme-compat/sidebar.php:55
7403msgid "Pages"
7404msgstr "Sider"
7405
7406#: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:20
7407#: wp-includes/js/tinymce/wp-mce-help.php:287
7408#: wp-includes/script-loader.php:178
7409#: wp-includes/script-loader.php:307
7410#: wp-login.php:612
7411msgid "Close"
7412msgstr "Lukk"
7413
7414#: wp-includes/post.php:1239
7415msgid "New Page"
7416msgstr "Ny side"
7417
7418#: wp-includes/post.php:56
7419msgid "Edit Media"
7420msgstr "Rediger media"
7421
7422#: wp-includes/admin-bar.php:372
7423#: wp-includes/post.php:1239
7424msgid "New Post"
7425msgstr "Nytt innlegg"
7426
7427#: wp-includes/script-loader.php:279
7428#: wp-includes/script-loader.php:385
7429msgid "(no title)"
7430msgstr "(ingen tittel)"
7431
7432#: wp-activate.php:43
7433msgid "Activation Key Required"
7434msgstr "Aktiveringsnøkkel påkrevet"
7435
7436#: wp-activate.php:46
7437msgid "Activation Key:"
7438msgstr "Aktiveringsnøkkel:"
7439
7440#: wp-activate.php:62
7441#: wp-activate.php:82
7442msgid "Your account is now active!"
7443msgstr "Kontoen din er nå aktiv!"
7444
7445#: wp-activate.php:73
7446msgid "An error occurred during the activation"
7447msgstr "En feil oppstod under aktivering"
7448
7449#: wp-activate.php:85
7450#: wp-signup.php:125
7451msgid "Username:"
7452msgstr "Brukernavn:"
7453
7454#: wp-includes/post.php:1242
7455msgid "No posts found."
7456msgstr "Ingen innlegg funnet."
7457
7458#: wp-includes/post.php:614
7459#: wp-includes/post.php:634
7460#: wp-includes/script-loader.php:360
7461msgid "Published"
7462msgstr "Publisert"
7463
7464#: wp-includes/post.php:612
7465msgid "Pending Review"
7466msgstr "Venter på gjennomgang"
7467
7468#: wp-includes/post.php:611
7469#: wp-includes/post.php:632
7470msgid "Draft"
7471msgstr "Kladd"
7472
7473#: wp-includes/class-wp-editor.php:743
7474msgid "Y/m/d"
7475msgstr "d/m, Y"
7476
7477#: wp-includes/admin-bar.php:247
7478#: wp-includes/admin-bar.php:386
7479#: wp-includes/deprecated.php:2847
7480msgid "Visit Site"
7481msgstr "Vis nettsted"
7482
7483#: wp-includes/admin-bar.php:198
7484msgid "Log Out"
7485msgstr "Logg ut"
7486
7487#: wp-includes/class-wp-atom-server.php:502
7488#: wp-includes/class-wp-atom-server.php:523
7489#: wp-includes/class-wp-atom-server.php:704
7490#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:2953
7491#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:2998
7492#: wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php:4534
7493msgid "You do not have permission to upload files."
7494msgstr "Du har ikke lov til å laste opp filer."
7495