Make WordPress Core

Ticket #28551: 28551.3.patch

File 28551.3.patch, 4.9 KB (added by siobhan, 9 years ago)

ultimate wp config

 • wp-config-sample.php

   
  11<?php
   2//     _   _     _          __
   3//    /_\ | |___| |_   ___ / _|
   4//  / _ \| / _ \  _| / _ \  _|
   5// /_/ \_\_\___/\__| \___/_|
   6
   7//   ____             __ _                       _   _
   8//  / ___|___  _ __  / _(_) __ _ _   _ _ __ __ _| |_(_) ___  _ __  ___
   9// | |   / _ \| '_ \| |_| |/ _` | | | | '__/ _` | __| |/ _ \| '_ \/ __|
   10// | |__| (_) | | | |  _| | (_| | |_| | | | (_| | |_| | (_) | | | \__ \
   11//  \____\___/|_| |_|_| |_|\__, |\__,_|_|  \__,_|\__|_|\___/|_| |_|___/
   12//                         |___/
   13//         __   _   _
   14//   ___  / _| | |_| |__   ___
   15//  / _ \| |_  | __| '_ \ / _ \
   16// | (_) |  _| | |_| | | |  __/
   17//  \___/|_|    \__|_| |_|\___|
   18//
   19// __        __            _ ____                    _
   20// \ \      / /__  _ __ __| |  _ \ _ __ ___  ___ ___| |
   21//  \ \ /\ / / _ \| '__/ _` | |_) | '__/ _ \/ __/ __| |
   22//   \ V  V / (_) | | | (_| |  __/| | |  __/\__ \__ \_|
   23//    \_/\_/ \___/|_|  \__,_|_|   |_|  \___||___/___(_)
   24
   25//  ..      ''',:ccll:;;,.     .':l
   26//  .l:,,,clollllllllllllol:;::;':
   27//    ,:xlllcccccccccccccclllxdcc.
   28//     'ddlccc;lccclodO0klclkoddl'.
   29//    'x;kdccdokkxkkkxdxkkddkkooxddoll:,,,'....
   30//    .dxdldOxlccccc:::cccclxOklclooodddddddoddx:'',,'',
   31//    ;dcdOxlc:::::::::::c::cldkolooooooooodooooooodxddddc,.
   32//   .oocokc::::::::::::::::::cokoloooooooodoooooooodoooooodd;
   33//   clc:ccc:::::::::::::::::::ccllloooooooddoooolooooooooooooo,
   34//  .ol:::::::::::::::::::::::::::cloooooooooooooooooooooollooo;.
   35// .xdl:::::::::::::::::::::::::::ccllllllllollllllolloolllllllo;
   36// . lo:;;:::::::::::::::::::::;;:cclllollllllllloooolllllllllllo:
   37//   cdcc:::c::::::::::::::::;;;:::collllllllllllllolllllllllccc:cc
   38//   ,lldlc::::::::::::::::;;;:::::collllllcllllc:::ccclllllc:cc:cd.
   39//     :dolc:::::::::::;;;;;;;::::::ccllcccccccc:;;;;;:::cccc::cccd.
   40//     'Odo:::;;::;;;;;;;;;;:::::::::c:::::cc:c::;;::::::::c::ccccc;
   41//     'O0Oocc:;;;;,,,;cc::::::::ldc::::;;::;:::;:::::::::::::::c:ll
   42//    'oooxOkkxcc:;;;;:oklc::::::oOl::;;;;;;:;;;cddocc::::c:::::::cl:.
   43//   .lcccclodkxollccccldxc:c::::cdkc:;;;:::;;;:::clxoc:::::::::::::cd,
   44//  'o:cccc:col. ':;cllloxl:::::::cdxc::;::;::c::ccllko::::::::cccccld,
   45//  xx;....''.         .'lOdkloxooOkl':l,;cl,;l';,':,,oocxklkxcOd,xl,,:.
   46//                       .l.:'.l;;:'.                  ......
   47 
  248/**
  349 * The base configurations of the WordPress.
  450 *
   
  82128
  83129/* That's all, stop editing! Happy blogging. */
  84130
   131//
   132//                              .;:llc:,
   133//                        ,;:okk00O000OOx,.
   134//                     ,o0XKKXKK00O0O0000OOxo:
   135//                   .xNNXXXXXXKKKKO00K000OOO00o.
   136//                   :NNNNNNNXXXKKXKKKKK00OkkO0KK:
   137//                   xNNNXXK00KXXXKKK0Okdolccco0K0c
   138//                   ONX0Oxdolldxxdolc:;;,,,,,,lO0k
   139//                   OXOddoollcccc:;;;,,,'''',,;dOO.
   140//                  .XXOdddoolcccc::;,,,,,'',,,;lOO.
   141//                  .KN0xddoollcccc::;;,,,'',,,;lO0.
   142//                   ONKxddoollcc::::;;,',,,;:;;cO0'
   143//                   cNKxxkOkkxdlc:;:;;:ldxxdol::OO,
   144//                   .XXxxOO0KKK0koc:,;lxOOxdo:;;xx.
   145//                   .kKxdxkkkkk0Oxl;',;lol:::;,,lx'
   146//                    k0xoooodddxxdc,',,,;;::;,',cl.
   147//                    ,Okoolllodxxdc;,,,;;;;,''',;.
   148//                     ':oollldkkxdc,,,;;;clc;,,'
   149//                       ,doodxxxxkxc::;,,,;cl;;'
   150//                       .xdldxkkddolc;,,coccc;;'
   151//                        'dlcodkxdocl;:::,::;::'
   152//                         ckxddddddolc;,,:::cc;.
   153//                         .xkkxddoollc:;:::ll;,''.
   154//                         .dxkOkkxlcooc::llc;;,,,,'.;,...
   155//                         .ddxkkOOkdxkxolc::;,,,,,',odddlll:,'.
   156//                        ,dddddxxkxddol::;;,,,,,,,,ldxxdoooooool:;,..
   157//                     'cdOOddddddddoc:;;;;;,,,''',ldxxddddddddddddooolc:;.
   158//                  'ldxkkOOxodddoooolc::;;;,,,,;ldxxxddddddddxxxxxxxxdddooc.
   159//               ':odxkkkkO00Oxddolcc::::::;,:lxkkkxddddddddxxxxxxxxxxxxddddoc.
   160//            .;ddxxkkkkkOOO0000Okdl::clooodxOOOOkkxxxxxxxxxxxxxxxxkkkkkdxxdddl,
   161//         .:ldxxkkkkkkOO0000OO00000OOOOO0OOOOOkkkkkxxxxxxxxxxxxxxkkkxOkdkxdxddo;
   162//        ;ddxxkkkkkkkO00000000OOOOOOOOOOOOOOkkkkkkkxxxxxxxxxxxxxxkkOxkxxOkxxxddoc
   163//       okdxkOOOOOkkOO00000000OOOOOOOOOOOOOkkkkkkkkxxxxxxxxxxxxxxxk0Okxk0kxxxdddo:
   164//      ,k0kxkkkkOkkOO0000000000OOOOOOOOOOkkkkkkkkkkxxxxxxxxxxxxxxdxO00xk0Oxxxxdxxl
   165//      cOKKOkOOOOOO000000000000OOOOOOOOOOkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxdddxOKkx00xxkxxxkd
   166//      x0KX0kOOOOO00K0O0O00000000OOOOOOOOOOkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxkxdddk0OxOKxxkxxxkk
   167
   168
  85169/** Absolute path to the WordPress directory. */
  86170if ( !defined('ABSPATH') )
  87171        define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');