Make WordPress Core

Changeset 52726


Ignore:
Timestamp:
02/14/2022 09:53:47 PM (2 years ago)
Author:
audrasjb
Message:

Twenty Twenty-One: Allow editor styles to control block margins.

This change removes some overrides that prevented site editor updates in 5.9 from controlling vertical margins via var(--global--spacing-vertical).

Props stacimc, Boniu91, aristath, ironprogrammer, nidhidhandhukiya.
Fixes #54250.

Location:
trunk/src/wp-content/themes/twentytwentyone/assets
Files:
5 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/src/wp-content/themes/twentytwentyone/assets/css/ie-editor.css

  r52250 r52726  
  399399 * Block Options
  400400 */
  401 [data-block].wp-block-buttons {
  402     margin-top: 0;
  403     margin-bottom: 0;
  404 }
  405 
  406 [data-block].wp-block-buttons .wp-block-button:first-child {
  407     margin-top: 30px;
  408 }
  409 
  410 [data-block].wp-block-buttons .wp-block-button:last-child {
  411     margin-bottom: 30px;
  412 }
  413 
  414401.wp-block-button:not(.is-style-outline) .wp-block-button__link:not(:hover):not(:active):not(.has-text-color) {
  415402    color: #d1e4dd;
 • trunk/src/wp-content/themes/twentytwentyone/assets/css/ie-editor.css.map

  r52238 r52726  
  1 {"version":3,"sources":["style-editor.css","../sass/style-editor.scss","../sass/01-settings/global.scss","../sass/03-generic/breakpoints.scss","../sass/04-elements/blockquote.scss","../sass/04-elements/media.scss","../sass/04-elements/forms-editor.scss","../sass/04-elements/links.scss","../sass/05-blocks/button/_editor.scss","../sass/02-tools/mixins.scss","../sass/05-blocks/code/_editor.scss","../sass/05-blocks/cover/_editor.scss","../sass/05-blocks/columns/_editor.scss","../sass/05-blocks/file/_editor.scss","../sass/05-blocks/gallery/_editor.scss","../sass/05-blocks/group/_editor.scss","../sass/05-blocks/heading/_editor.scss","../sass/05-blocks/html/_editor.scss","../sass/05-blocks/image/_editor.scss","../sass/05-blocks/latest-posts/_editor.scss","../sass/05-blocks/legacy/_editor.scss","../sass/05-blocks/list/_editor.scss","../sass/05-blocks/media-text/_editor.scss","../sass/05-blocks/navigation/_editor.scss","../sass/05-blocks/paragraph/_editor.scss","../sass/05-blocks/preformatted/_editor.scss","../sass/05-blocks/pullquote/_editor.scss","../sass/05-blocks/query-loop/_editor.scss","../sass/05-blocks/quote/_editor.scss","../sass/05-blocks/rss/_editor.scss","../sass/05-blocks/search/_editor.scss","../sass/05-blocks/separator/_editor.scss","../sass/05-blocks/social-icons/_editor.scss","../sass/05-blocks/table/_editor.scss","../sass/05-blocks/tag-clould/_editor.scss","../sass/05-blocks/verse/_editor.scss","../sass/05-blocks/utilities/_font-sizes.scss","../sass/05-blocks/utilities/_editor.scss","../sass/06-components/editor.scss","../sass/07-utilities/color-palette.scss"],"names":[],"mappings":"AAAA,gBAAgB;ACAhB;;EAAA;ACAA,cAAA;AAKA;EAEC,gBAAA;EAIA,cAAA;EAYA,gBAAA;EAKA,aAAA;EA4BA,wBAAA;EASA,WAAA;EAeyD,oDAAA;EACH,aAAA;EAEE,kCAAA;EACF,kCAAA;EAEtD,YAAA;EAMA,cAAA;EAGA,UAAA;EAYA,gBAAA;EAKA,YAAA;EAmBA,UAAA;EAUA,WAAA;EAkBA,oBAAA;EAkBA,eAAA;EAQA,WAAA;EAOA,sBAAA;EAyBA,iBAAA;EAKA,YAAA;EAMA,qBAAA;AF3BD;AGzMA;;EAAA;AAIA;;EAAA;AA4EA;;EAAA;AA8BA;;EAAA;AAGA;EACC,6BAAA;EACA,iBAAA;EACA,kBAAA;AHgJD;AG1OE;EAuFF;EACC;EHkJD;AAdA;AGxLE;EAmDF;EACC;EHkJD;AARA;;AGrIA;EACC,6BAAA;EACA,iBAAA;EACA,kBAAA;AHgJD;;AGhPE;EA6FF;EACC;EHkJD;AApBA;;AGxLE;EAyDF;EACC;EHkJD;AAdA;;AGlOE;EA2GD;IACC,eAAA;IACA,WAAA;IACA,iBAAA;IACA,kBAAA;EHyIA;AACF;AInRA;EACC,UAAA;EACA,kBAAA;EACA,wBAAA;AJqRD;AInRC;EACC,gBAAA;EACA,mBAAA;AJqRF;AInRE;EACC,aAAA;AJqRH;AIlRE;EACC,gBAAA;AJoRH;AIhRC;EACC,sBAAA;EACA,gIAAA;EACA,kBAAA;EACA,kBAAA;EACA,gBAAA;EACA,gBAAA;AJkRF;AI/QC;EAEC,mBAAA;EAGA,sBAAA;AJiRF;AI9QC;EAGC,qBAAA;AJ8QF;AI5QE;EACC,mBAAA;EACA,kBAAA;EACA,cAAA;AJ8QH;AI3QE;EAEC,eAAA;EACA,sBAAA;AJ8QH;AI1QC;EACC,mBAAA;AJ4QF;AIzQC;EACC,YAAA;EACA,kBAAA;EACA,gBAAA;EACA,kBAAA;EACA,WAAA;AJ2QF;AIxQC;EAGC,cAAA;EACA,eAAA;EACA,kBAAA;AJ0QF;AG5TE;ECpBF;IA0EE,kBAAA;EJ0QA;EIxQA;IACC,OAAA;EJ0QD;AACF;;AKxVA;EACC,YAAA;EAEA,sBAAA;AL2VD;;AKxVA,0BAAA;;AAKA,uDAAA;AACA;;;;EAIC,eAAA;AL2VD;;AKxVA,mBAAA;AACA;EAIC,mBAAA;EACA,eAAA;EACA,gBAAA;EACA,gBAAA;EACA,mBAAA;EACA,kBAAA;AL2VD;AKzVC;;;;;;;EAEC,gBAAA;ALgWF;;AK5VA,cAAA;AACA;;;EAGC,YAAA;EACA,gBAAA;EACA,aAAA;EACA,UAAA;AL+VD;;AM3YA;EAEC,yBAAA;EACA,gBAAA;EACA,cAAA;EACA,mBAAA;EACA,qBAAA;EACA,wBAAA;EACA,gBAAA;EACA,4BAAA;EACA,gLAAA;EACA,uCAAA;AN8YD;;AMzZA;EAEC,yBAAA;EACA,gBAAA;EACA,cAAA;EACA,mBAAA;EACA,qBAAA;EACA,wBAAA;EACA,gBAAA;EACA,4BAAA;EACA,gLAAA;EACA,uCAAA;AN8YD;;AOzZA;;;;EAAA;AAKA;EACC,eAAA;EACA,cAAA;EACA,0BAAA;EACA,6BAAA;AP4ZD;;AOzZA;EACC,6BAAA;EACA,8BAAA;AP4ZD;;AOzZA;EAEC,+CAAA;EACA,8BAAA;EAEA,kDAAA;EACA,8BAAA;EACA,oCAAA;AP0ZD;AOvZC;EACC,gBAAA;EACA,WAAA;EACA,qBAAA;APyZF;AOvZE;EACC,WAAA;APyZH;AOpZC;EACC,8BAAA;EACA,WAAA;APsZF;AOpZE;EACC,WAAA;APsZH;AOlZC;EAEC,+CAAA;EACA,8BAAA;EACA,oBAAA;APmZF;AOjZE;EACC,cAAA;EACA,yBAAA;APmZH;AO/YC;EACC,gBAAA;APiZF;AO9YC;EACC,2BAAA;APgZF;;AQhdA;ECsBC,6BAAA;EACA,gBAAA;EACA,eAAA;EACA,gBAAA;EACA,gIAAA;EACA,kBAAA;EACA,gBAAA;EACA,kBAAA;EACA,qBAAA;ATkcD;AS5bE;EACC,cAAA;AT8bH;AS3bG;EACC,cAAA;AT6bJ;AS3bI;EACC,cAAA;AT6bL;ASvbE;EACC,yBAAA;ATybH;AStbG;EACC,yBAAA;ATwbJ;ASlbC;EAEC,6BAAA;EACA,0BAAA;EACA,cAAA;ATmbF;AS/aC;EACC,oBAAA;EACA,gCAAA;ATibF;AS7aC;EACC,0CAAA;EACA,sCAAA;EACA,cAAA;AT+aF;;AQxfA;;EAAA;AAMA;EACC,aAAA;EACA,gBAAA;ARwfD;AQtfC;EACC,gBAAA;ARwfF;AQrfC;EACC,mBAAA;ARufF;;AQ3eG;EACC,cAAA;AR8eJ;AQ3eI;EACC,cAAA;AR6eL;AQ3eK;EACC,cAAA;AR6eN;AQveG;EACC,yBAAA;ARyeJ;AQteI;EACC,yBAAA;ARweL;AQleE;;EAEC,qCAAA;EACA,wCAAA;EACA,yBAAA;ARoeH;AQheE;EACC,uBAAA;EACA,gBAAA;ARkeH;AQxdG;EAGC,0BAAA;ARwdJ;AQpdG;EACC,cAAA;ARsdJ;AQndI;EACC,cAAA;ARqdL;AQ/cI;EACC,cAAA;ARidL;AQ5cG;EACC,6BAAA;AR8cJ;AQzcE;EAGC,oCAAA;EACA,oCAAA;EACA,yBAAA;AR0cH;AQ/cE;EAGC,oCAAA;EACA,oCAAA;EACA,yBAAA;AR0cH;AQxcG;EACC,oCAAA;EACA,yBAAA;AR2cJ;AQ7cG;EACC,oCAAA;EACA,yBAAA;AR2cJ;AQxcG;EACC,yBAAA;AR2cJ;AQ5cG;EACC,yBAAA;AR2cJ;AQtcE;EACC,uBAAA;EACA,gBAAA;ARwcH;AQncC;EACC,gBAAA;ARqcF;;AQjcA;;EAEC,mBAAA;ARocD;;AU/kBA;EACC,2BAAA;EACA,gBAAA;AVklBD;;AU/kBA;EACC,qBAAA;EACA,gBAAA;EACA,mBAAA;EACA,oBAAA;EACA,aAAA;EACA,mBAAA;AVklBD;;AW7lBA;EAOC,sBAAA;EACA,iBAAA;EACA,mBAAA;EACA,sBAAA;AX2lBD;AWlmBC;;EACC,WAAA;AXqmBF;AW7lBC;;EACC,aAAA;EACA,gBAAA;AXgmBF;ASzhBC;;EACC,aAAA;AT4hBF;ASxhBC;;EACC,gBAAA;AT2hBF;ASvhBC;;;EAEC,gBAAA;AT0hBF;AWlmBE;;;;;;;;;;;;;;;EACC,mBAAA;AXqnBH;AWlnBE;EACC,cAAA;AX2nBH;AWpnBE;EAIC,WAAA;AX0nBH;AW9nBE;EAIC,WAAA;AX0nBH;AW9nBE;EAIC,WAAA;AX0nBH;AW9nBE;EAIC,WAAA;AX0nBH;AW9nBE;EAIC,WAAA;AX0nBH;AW9nBE;EAIC,WAAA;AX0nBH;AW9nBE;EAIC,WAAA;AX0nBH;AW9nBE;EAIC,WAAA;AX0nBH;AWrnBC;EACC,kBAAA;EACA,sBAAA;EACA,gBAAA;EACA,UAAA;EACA,kBAAA;EACA,mBAAA;AXwnBF;AE5bA;ESlMC;EACC;EX6nBF;AAhdA;AW9KC;EACC,kBAAA;EACA,sBAAA;EACA,gBAAA;EACA,UAAA;EACA,kBAAA;EACA,mBAAA;AXwnBF;AE5bA;ESlMC;EACC;EX6nBF;AAhdA;AWtKE;;EACC,gBAAA;AXynBH;AWtnBE;;EACC,kBAAA;AXynBH;AWtnBE;;EACC,iBAAA;AXynBH;AWpnBC;EACC,yBAAA;AXunBF;AWnnBC;;EACC,uBAAA;AXsnBF;;AY9rBC;EACC,WAAA;AZisBF;AY9rBC;;EAGC,kBAAA;AZ+rBF;ASnnBC;EACC,aAAA;ATqnBF;ASjnBC;EACC,gBAAA;ATmnBF;AS/mBC;EAEC,gBAAA;ATgnBF;AG/pBE;EShCC;IACC,kBAAA;IACA,gBAAA;IACA,UAAA;EZksBF;EYprBG;IACC,yBAAA;IACA,aAAA;EZ+rBJ;EYjsBG;IACC,yBAAA;IACA,aAAA;EZ+rBJ;EYjsBG;IACC,yBAAA;IACA,aAAA;EZ+rBJ;EYjsBG;IACC,yBAAA;IACA,aAAA;EZ+rBJ;EYjsBG;IACC,yBAAA;IACA,aAAA;EZ+rBJ;EYjsBG;IACC,yBAAA;IACA,aAAA;EZ+rBJ;EYjsBG;IACC,yBAAA;IACA,aAAA;EZ+rBJ;EYjsBG;IACC,yBAAA;IACA,aAAA;EZ+rBJ;EYjsBG;IACC,yBAAA;IACA,aAAA;EZ+rBJ;EYjsBG;IACC,yBAAA;IACA,aAAA;EZ+rBJ;EY1rBE;IAEC,kBAAA;EZ4rBH;EY9rBE;IAEC,kBAAA;EZ4rBH;EYzrBE;IACC,aAAA;EZ2rBH;AACF;AYprBE;EAOC,kBAAA;EACA,mBAAA;AZsrBH;AY9rBE;EAOC,kBAAA;EACA,mBAAA;AZsrBH;AY9rBE;EAOC,kBAAA;EACA,mBAAA;AZsrBH;AY9rBE;EAOC,kBAAA;EACA,mBAAA;AZsrBH;AY9rBE;EAOC,kBAAA;EACA,mBAAA;AZsrBH;AY9rBE;EAOC,kBAAA;EACA,mBAAA;AZsrBH;AY9rBE;EAOC,kBAAA;EACA,mBAAA;AZsrBH;;AapvBC;EACC,0BAAA;EACA,4BAAA;EACA,8BAAA;AbuvBF;AarvBE;EACC,0BAAA;EACA,6BAAA;AbuvBH;AanvBC;EJSA,6BAAA;EACA,gBAAA;EACA,eAAA;EACA,gBAAA;EACA,gIAAA;EACA,kBAAA;EACA,gBAAA;EACA,kBAAA;EACA,qBAAA;EIdC,qBAAA;Ab4vBF;ASxuBE;EACC,cAAA;AT0uBH;ASvuBG;EACC,cAAA;ATyuBJ;ASvuBI;EACC,cAAA;ATyuBL;ASnuBE;EACC,yBAAA;ATquBH;ASluBG;EACC,yBAAA;ATouBJ;AS9tBC;EAEC,6BAAA;EACA,0BAAA;EACA,cAAA;AT+tBF;AS3tBC;EACC,oBAAA;EACA,gCAAA;AT6tBF;ASztBC;EACC,0CAAA;EACA,sCAAA;EACA,cAAA;AT2tBF;AatxBE;EACC,uBAAA;EACA,gBAAA;AbwxBH;;Ac3yBC;EACC,gBAAA;Ad8yBF;Ac5yBE;EACC,WAAA;Ad8yBH;;AepzBA;EAIC,cAAA;EACA,WAAA;EAEA,kBAAA;AfmzBD;AejzBC;EAEC,WAAA;EACA,cAAA;EACA,WAAA;AfkzBF;Ae9yBC;EACC,aAAA;AfgzBF;Ae9yBE;EACC,aAAA;EACA,gBAAA;AfgzBH;Ae3yBC;EACC,yBAAA;EACA,aAAA;Af6yBF;Ae3yBE;EACC,4BAAA;EACA,wBAAA;EACA,kBAAA;Af6yBH;AS1vBC;EACC,aAAA;AT4vBF;ASxvBC;EACC,gBAAA;AT0vBF;AStvBC;EAEC,gBAAA;ATuvBF;;Ae/yBA;EACC,SAAA;EACA,WAAA;AfkzBD;;AgB71BA;EAkBC,WAAA;EACA,gIAAA;EACA,mBAAA;AhBg2BD;AgB91BC;EACC,gBAAA;AhBi3BF;AgB92BC;EACC,gBAAA;AhBi4BF;AgBl4BC;EACC,gBAAA;AhBi4BF;AgBl4BC;EACC,gBAAA;AhBi4BF;AgBl4BC;EACC,gBAAA;AhBi4BF;AgBl4BC;EACC,gBAAA;AhBi4BF;AgBl4BC;EACC,gBAAA;AhBi4BF;AgBl4BC;EACC,gBAAA;AhBi4BF;AgBl4BC;EACC,gBAAA;AhBi4BF;AgBl4BC;EACC,gBAAA;AhBi4BF;AgBl4BC;EACC,gBAAA;AhBi4BF;AgBl4BC;EACC,gBAAA;AhBi4BF;AgBl4BC;EACC,gBAAA;AhBi4BF;AgBl4BC;EACC,gBAAA;AhBi4BF;AgBl4BC;EACC,gBAAA;AhBi4BF;AgBl4BC;EACC,gBAAA;AhBi4BF;AgBl4BC;EACC,gBAAA;AhBi4BF;AgBl4BC;EACC,gBAAA;AhBi4BF;AgBl4BC;EACC,gBAAA;AhBi4BF;;AgB73BA;EAGC,eAAA;EACA,sBAAA;EACA,gBAAA;AhBg4BD;;AEprBA;EcjNA;EAGC;EhBk4BD;AAxsBA;;AgB7LA;EAGC,eAAA;EACA,sBAAA;EACA,gBAAA;AhBg4BD;;AEprBA;EcjNA;EAGC;EhBk4BD;AAxsBA;;AgB7LA;EAGC,eAAA;EACA,sBAAA;EACA,gBAAA;AhBg4BD;;AEprBA;EcjNA;EAGC;EhBk4BD;AAxsBA;;AgBrLA;EAGC,kBAAA;EACA,sBAAA;EACA,gBAAA;AhBg4BD;;AE5rBA;EczMA;EAGC;EhBk4BD;AAhtBA;;AgBrLA;EAGC,kBAAA;EACA,sBAAA;EACA,gBAAA;AhBg4BD;;AE5rBA;EczMA;EAGC;EhBk4BD;AAhtBA;;AgBrLA;EAGC,kBAAA;EACA,sBAAA;EACA,gBAAA;AhBg4BD;;AE5rBA;EczMA;EAGC;EhBk4BD;AAhtBA;;AgB7KA;EAGC,eAAA;EACA,sBAAA;EACA,gBAAA;AhBg4BD;;AEpsBA;EcjMA;EAGC;EhBk4BD;AAxtBA;;AgB7KA;EAGC,eAAA;EACA,sBAAA;EACA,gBAAA;AhBg4BD;;AEpsBA;EcjMA;EAGC;EhBk4BD;AAxtBA;;AgB7KA;EAGC,eAAA;EACA,sBAAA;EACA,gBAAA;AhBg4BD;;AEpsBA;EcjMA;EAGC;EhBk4BD;AAxtBA;;AgBrKA;EAGC,iBAAA;EACA,gBAAA;EACA,sBAAA;EACA,gBAAA;AhBg4BD;;AgB73BA;EAGC,mBAAA;EACA,gBAAA;EACA,sBAAA;EACA,gBAAA;AhBg4BD;;AgB73BA;EAGC,eAAA;EACA,gBAAA;EACA,sBAAA;EACA,gBAAA;AhBg4BD;;AiB/8BA;EAEC,cAAA;EACA,gBAAA;EACA,aAAA;AjBi9BD;;AkBr9BA,gDAAA;AAEA;;EAEC,kBAAA;AlBu9BD;;AkBp9BA;EACC,cAAA;AlBu9BD;;AkBp9BA,iBAAA;AAEA;EAEC,yBAAA;AlBs9BD;;AkBn9BA;EACC,aAAA;AlBs9BD;;AmBz+BA;EACC,eAAA;AnBg/BD;AmB7+BC;EACC,gBAAA;EACA,mBAAA;AnB++BF;AmB7+BE;EACC,aAAA;AnB++BH;AmB5+BE;EACC,gBAAA;AnB8+BH;AmB1+BC;EACC,qBAAA;EACA,sBAAA;AnB4+BF;AmB1+BE;EACC,mBAAA;AnB4+BH;AmB1+BG;EACC,gBAAA;AnB4+BJ;AmBv+BC;EACC,gBAAA;EACA,mBAAA;AnBy+BF;AmBv+BE;EACC,aAAA;AnBy+BH;AmBt+BE;EACC,gBAAA;AnBw+BH;AmBn+BC;EACC,qBAAA;EACA,gIAAA;EACA,eAAA;EACA,mBAAA;EACA,gBAAA;EACA,mBAAA;AnBq+BF;AEvyBA;EiBpMC;EAGC;EnBw+BF;AA3zBA;AmBtKC;EACC,cAAA;EACA,kBAAA;EACA,gBAAA;AnBm+BF;AmB/9BC;EACC,cAAA;EACA,eAAA;EACA,gBAAA;AnBi+BF;AmB/9BE;EAEC,mBAAA;AnBg+BH;AmB39BC;EAEC,gIAAA;EACA,mBAAA;EACA,gBAAA;EACA,gBAAA;AnB69BF;AmBz9BC;EACC,6BAAA;EACA,gCAAA;AnB29BF;AmBz9BE;EAEC,oBAAA;EACA,gCAAA;EACA,gBAAA;EACA,mBAAA;AnB29BH;AmBh+BE;EAEC,oBAAA;EACA,gCAAA;EACA,gBAAA;EACA,mBAAA;AnB29BH;AmBz9BG;;EACC,iBAAA;EACA,mBAAA;AnB49BJ;AmBx9BE;EAEC,oCAAA;EACA,gCAAA;AnBy9BH;AmBv9BG;EACC,SAAA;EACA,iBAAA;EACA,mBAAA;AnBy9BJ;AmBv9BI;EACC,oBAAA;AnBy9BL;AmBn9BG;EAEE;IACC,UAAA;EnBo9BJ;EmBr9BG;IACC,UAAA;EnBu9BJ;EmBx9BG;IACC,UAAA;EnB09BJ;EmB39BG;IACC,UAAA;EnB69BJ;EmB99BG;IACC,UAAA;EnBg+BJ;AACF;AmBx9BE;EACC,yBAAA;EACA,kBAAA;AnB09BH;AmBx9BG;EACC,oBAAA;EACA,mBAAA;AnB09BJ;AmBt9BE;EACC,gBAAA;EACA,mBAAA;AnBw9BH;;AoBpmCA;EACC,qBAAA;EACA,kBAAA;EACA,mBAAA;EACA,WAAA;ApBumCD;AoBrmCC;EACC,cAAA;ApBumCF;AoBpmCC;EACC,iBAAA;ApBsmCF;AoBnmCC;EACC,cAAA;ApBqmCF;AoBlmCC;EACC,cAAA;ApBomCF;AoBjmCC;EACC,iBAAA;ApBmmCF;AoBhmCC;EACC,iBAAA;ApBkmCF;AoB/lCC;EACC,gBAAA;ApBimCF;AoB9lCC;EACC,iBAAA;ApBgmCF;;AoB5lCA;EACC,cAAA;ApB+lCD;;AqBvoCA;EAEC,gIAAA;EACA,cAAA;EACA,kBAAA;ArB0oCD;AqBvoCC;;EACC,2BAAA;EACA,UAAA;EACA,kBAAA;ArB0oCF;AqBvoCC;;EACC,2BAAA;EACA,UAAA;EACA,iBAAA;ArB0oCF;;AqBpoCC;;EAEC,SAAA;ArBuoCF;;AqBnoCA;EACC,gIAAA;EACA,iBAAA;ArBsoCD;;AsBlqCC;EACC,aAAA;EACA,gBAAA;AtBqqCF;ASplCC;EACC,aAAA;ATslCF;ASllCC;EACC,gBAAA;ATolCF;AShlCC;EAEC,gBAAA;ATilCF;AsBzqCC;EACC,aAAA;AtB2qCF;AsBvqCC;EACC,yBAAA;AtByqCF;;AuBtrCC;EACC,mBAAA;EACA,UAAA;AvByrCF;AuBprCE;EACC,aAAA;AvBsrCH;AuBnrCE;EACC,gIAAA;EACA,kBAAA;EACA,mBAAA;AvBqrCH;AuB/qCE;EACC,4CAAA;AvBirCH;AuBvqCI;EAEC,cAAA;AvBwqCL;AuB1qCI;EAEC,cAAA;AvBwqCL;AuBnqCE;EACC,mBAAA;AvBqqCH;;AwB9sCA;EACC,gBAAA;AxBitCD;AwB/sCC;EACC,aAAA;AxBitCF;;AyBrtCA;EACC,gBAAA;EACA,2BAAA;EACA,eAAA;AzBwtCD;;A0B3tCA;EACC,eAAA;EACA,kBAAA;EACA,iBAAA;EACA,0BAAA;EACA,uBAAA;EACA,mBAAA;EACA,0BAAA;EACA,kBAAA;A1B8tCD;A0B5tCC;EACC,mBAAA;EACA,YAAA;EACA,cAAA;EACA,kBAAA;EACA,OAAA;EACA,eAAA;EACA,gBAAA;EACA,cAAA;A1B8tCF;A0B3tCC;EACC,gIAAA;EACA,eAAA;EACA,kBAAA;EACA,gBAAA;EACA,sBAAA;EACA,gBAAA;EACA,SAAA;A1B6tCF;AEzgCA;EwB3NC;EAEC;E1BkuCF;AA7hCA;A0B7LC;EACC,mBAAA;A1B4tCF;A0BztCC;EAGC,eAAA;EACA,kBAAA;EACA,oBAAA;A1B2tCF;A0BvtCC;EACC,gBAAA;A1BytCF;A0BttCC;EACC,iBAAA;EACA,kBAAA;EACA,aAAA;EACA,iBAAA;EACA,mBAAA;EACA,qBAAA;A1BwtCF;A0BttCE;EARD;IASE,cAAA;E1BytCD;AACF;A0BvtCE;EACC,gBAAA;A1BytCH;A0BttCE;EAEC,kBAAA;EACA,mBAAA;EACA,kBAAA;A1ButCH;A0BptCE;EACC,SAAA;EACA,eAAA;A1BstCH;A0BptCG;EACC,eAAA;A1BstCJ;AEljCA;EwBrKG;EACC;E1BstCJ;AAtkCA;A0B5IE;;;EAGC,mBAAA;A1BotCH;;A0B1sCE;EACC,eAAA;A1B6sCH;;A0BrsCC;EACC,aAAA;A1BysCF;;A0B1sCC;EACC,aAAA;A1BysCF;;A2B9yCC;EACC,aAAA;A3BizCF;AG1xCE;EwBxBD;IAIE,aAAA;E3BkzCD;AACF;;A4BzzCA;EACC,kBAAA;EACA,iBAAA;EACA,2BAAA;A5B4zCD;A4B1zCC;EACC,gIAAA;EACA,kBAAA;EACA,kBAAA;EACA,gBAAA;EACA,gBAAA;A5B4zCF;A4BzzCC;EACC,mBAAA;A5B2zCF;A4BxzCC;EACC,YAAA;EACA,kBAAA;EACA,gBAAA;EACA,WAAA;A5B0zCF;A4BvzCC;EACC,cAAA;EACA,eAAA;EACA,kBAAA;A5ByzCF;A4BvzCE;EAIC,mBAAA;A5BszCH;A4BlzCC;EACC,2BAAA;EACA,gBAAA;EACA,kBAAA;A5BozCF;A4BjzCE;EACC,aAAA;A5BmzCH;A4B/yCE;EACC,YAAA;EACA,kBAAA;EACA,mBAAA;EACA,gBAAA;EACA,iBAAA;A5BizCH;A4B7yCC;EACC,iBAAA;A5B+yCF;A4B7yCE;EACC,aAAA;A5B+yCH;A4B3yCC;EAEC,eAAA;EAEA,qDAAA;EACA,gBAAA;EACA,mBAAA;A5B2yCF;A4BzyCE;EACC,kBAAA;EACA,kBAAA;EACA,iBAAA;A5B2yCH;AEvoCA;E0BvKE;EACC;E5B6yCH;AA3pCA;A4BnJE;EACC,kBAAA;EACA,kBAAA;EACA,iBAAA;A5B2yCH;AEvoCA;E0BvKE;EACC;E5B6yCH;AA3pCA;A4B7IE;EACC,kBAAA;EACA,iBAAA;EACA,WAAA;A5B0yCH;AE5oCA;E0BjKE;EACC;E5B4yCH;AAhqCA;A4B7IE;EACC,kBAAA;EACA,iBAAA;EACA,WAAA;A5B0yCH;AE5oCA;E0BjKE;EACC;E5B4yCH;AAhqCA;A4BpIG;EACC,aAAA;A5BsyCJ;A4BlyCG;EACC,YAAA;EACA,kBAAA;EACA,mBAAA;EACA,iBAAA;EACA,kBAAA;A5BoyCJ;AEtpCA;E0BnJG;EAEC;E5BuyCJ;AA1qCA;A4B/HG;EACC,YAAA;EACA,kBAAA;EACA,mBAAA;EACA,iBAAA;EACA,kBAAA;A5BoyCJ;AEtpCA;E0BnJG;EAEC;E5BuyCJ;AA1qCA;AGxME;EyB6CD;IAsCE,kBAAA;E5BmyCD;E4BjyCC;IACC,OAAA;E5BmyCF;E4BhyCC;IACC,eAAA;IACA,mBAAA;E5BkyCF;E4BhyCE;IACC,QAAA;E5BkyCH;AACF;AGj4CE;EyBpBF;IAyHE,kBAAA;E5BgyCA;E4B9xCA;IACC,OAAA;E5BgyCD;E4B7xCA;IACC,eAAA;IACA,mBAAA;E5B+xCD;E4B7xCC;IACC,QAAA;E5B+xCF;E4B3xCA;IACC,eAAA;IACA,gBAAA;E5B6xCD;AACF;AG94CE;EyB1BF;IA+IE,iBAAA;E5B6xCA;E4B3xCA;IACC,kBAAA;E5B6xCD;AACF;;A6Bh7CA;EACC,eAAA;A7Bm7CD;A6Bj7CC;EACC,gBAAA;A7Bm7CF;A6B/6CC;EACC,gBAAA;EACA,mBAAA;A7Bi7CF;A6B/6CE;EACC,aAAA;A7Bi7CH;A6B96CE;EACC,gBAAA;A7Bg7CH;A6B16CE;EACC,mBAAA;A7B46CH;A6B16CG;EACC,gBAAA;A7B46CJ;A6Bv6CE;EAUC,gBAAA;A7Bg6CH;A6B55CC;EACC,gBAAA;EACA,mBAAA;A7B85CF;A6B55CE;EACC,aAAA;A7B85CH;A6B35CE;EACC,gBAAA;A7B65CH;A6Bx5CC;EACC,qBAAA;EACA,gIAAA;EACA,eAAA;EACA,mBAAA;EACA,gBAAA;EACA,mBAAA;A7B05CF;AE5uCA;E2BpLC;EAGC;E7B65CF;AAhwCA;A6BtJC;EACC,cAAA;EACA,kBAAA;EACA,gBAAA;A7Bw5CF;A6Bp5CC;EACC,cAAA;EACA,eAAA;EACA,gBAAA;A7Bs5CF;A6Bp5CE;EAEC,mBAAA;A7Bq5CH;A6Bh5CC;EAEC,gIAAA;EACA,mBAAA;EACA,gBAAA;EACA,gBAAA;A7Bk5CF;A6B94CC;EACC,kBAAA;EACA,mBAAA;A7Bg5CF;A6B94CE;EAEC,eAAA;EACA,gBAAA;A7B+4CH;;A8Bx/CA;EACC,6BAAA;A9B2/CD;;AGl+CE;E2B1BF;EACC;E9B2/CD;AAtwCA;;AGxLE;E2B9DF;EACC;E9B2/CD;AAhwCA;A8BzPC;EACC,mBAAA;EACA,gBAAA;EACA,mBAAA;A9B2/CF;A8Bx/CC;EAEC,yBAAA;EACA,gBAAA;EACA,gIAAA;EACA,mBAAA;EACA,gBAAA;EACA,kBAAA;EACA,kBAAA;EACA,aAAA;A9B0/CF;A8Bx/CE;EACC,oCAAA;A9B2/CH;A8Bx/CE;EACC,gCAAA;A9B2/CH;A8Bv/CC;ErBPA,6BAAA;EACA,gBAAA;EACA,eAAA;EACA,gBAAA;EACA,gIAAA;EACA,kBAAA;EACA,gBAAA;EACA,kBAAA;EACA,qBAAA;EqBCC,gBAAA;EACA,cAAA;A9BigDF;AS7/CE;EACC,cAAA;AT+/CH;AS5/CG;EACC,cAAA;AT8/CJ;AS5/CI;EACC,cAAA;AT8/CL;ASx/CE;EACC,yBAAA;AT0/CH;ASv/CG;EACC,yBAAA;ATy/CJ;ASn/CC;EAEC,6BAAA;EACA,0BAAA;EACA,cAAA;ATo/CF;ASh/CC;EACC,oBAAA;EACA,gCAAA;ATk/CF;AS9+CC;EACC,0CAAA;EACA,sCAAA;EACA,cAAA;ATg/CF;A8B5hDE;EACC,iBAAA;EACA,gBAAA;A9B8hDH;A8B5hDG;EACC,WAAA;EACA,YAAA;A9B8hDJ;A8BvhDG;EACC,oCAAA;EACA,yBAAA;A9ByhDJ;A8B3hDG;EACC,oCAAA;EACA,yBAAA;A9ByhDJ;A8BthDG;EACC,yBAAA;A9BwhDJ;A8BzhDG;EACC,yBAAA;A9BwhDJ;A8BnhDE;EACC,uBAAA;EACA,gBAAA;A9BqhDH;A8B/gDE;EACC,YAAA;A9BihDH;A8B9gDE;EACC,YAAA;A9BghDH;A8BxgDI;EACC,cAAA;A9B0gDL;A8B3gDI;EACC,cAAA;A9B0gDL;A8BvgDI;EACC,cAAA;A9BygDL;A8BvgDK;EACC,yBAAA;EACA,WAAA;A9BygDN;A8B3gDK;EACC,yBAAA;EACA,WAAA;A9BygDN;A8BngDE;EAEC,kBAAA;A9BogDH;;A8B//CA;EACC,kBAAA;A9BkgDD;;A8B3/CE;EACC,uBAAA;A9B8/CH;;A+B5mDA;EAEC,gCAAA;EACA,WAAA;EACA,UAAA;A/B+mDD;A+B7mDC;EAEC,2BAAA;A/BgnDF;A+BlnDC;EAEC,2BAAA;A/BgnDF;A+BlnDC;EAEC,2BAAA;A/BgnDF;A+BlnDC;EAEC,2BAAA;A/BgnDF;A+B7mDC;EACC,6BAAA;A/BgnDF;AGlmDE;E4BfD;EACC;E/BgnDF;AAt4CA;AGxLE;E4BnDD;EACC;E/BgnDF;AAh4CA;A+BjPC;EACC,6BAAA;A/BgnDF;AGlmDE;E4BfD;EACC;E/BgnDF;AAt4CA;AGxLE;E4BnDD;EACC;E/BgnDF;AAh4CA;A+B7OC;;;EAEC,kBAAA;A/BgnDF;A+B7mDC;EACC,wBAAA;A/BgnDF;A+B7mDC;;EACC,mBAAA;A/BgnDF;A+B9mDE;;;EAEC,wCAAA;A/BinDH;A+B/mDG;;;EACC,8BAAA;A/BmnDJ;A+B/mDE;EACC,cAAA;A/BknDH;A+BnnDE;EACC,cAAA;A/BknDH;A+B9mDC;;;;;EAIC,0BAAA;A/BinDF;;AgC3pDC;EACC,aAAA;EACA,gBAAA;AhC8pDF;AgCzpDE;EACC,cAAA;AhC2pDH;AgCxpDE;EACC,gBAAA;AhC0pDH;;AiCtqDC;;;;EAEC,kBAAA;AjC2qDF;AiCxqDC;EACC,gIAAA;AjC2qDF;AiCxqDC;EAEC,aAAA;AjC4qDF;AiCzqDC;EAKC,cAAA;AjC4qDF;AiCzqDC;EACC,qBAAA;AjC4qDF;AiC1qDE;;;;EAEC,eAAA;AjC8qDH;AiC3qDE;EACC,yBAAA;AjC8qDH;AiC/qDE;EACC,yBAAA;AjC8qDH;AiC3qDE;EACC,0CAAA;AjC8qDH;AiC/qDE;EACC,0CAAA;AjC8qDH;;AiCvqDC;;EAEC,uBAAA;EACA,SAAA;EACA,kBAAA;EACA,cAAA;EACA,sBAAA;AjC0qDF;AiCvqDC;EACC,iBAAA;AjCyqDF;AiCtqDC;;EAEC,mBAAA;EACA,iBAAA;AjCwqDF;AiCrqDC;EACC,iBAAA;EACA,gBAAA;EACA,mBAAA;EACA,mBAAA;AjCuqDF;;AiCnqDA;EACC,gBAAA;EACA,gBAAA;AjCsqDD;AiCpqDC;EACC,WAAA;EACA,sBAAA;AjCsqDF;AiCpqDE;EACC,kBAAA;AjCsqDH;AiClqDC;EACC,YAAA;AjCoqDF;;AkCxvDC;EACC,kBAAA;AlC2vDF;;AmC9vDA;EACC,UAAA;EACA,mBAAA;AnCiwDD;;AoChwDC;EAEC,eAAA;ApCmwDF;;AoCrwDC;EAEC,eAAA;ApCmwDF;AoChwDC;EAEC,mBAAA;ApCkwDF;AoCpwDC;EAEC,mBAAA;ApCkwDF;AoC/vDC;EAKC,kBAAA;ApCiwDF;AoCtwDC;EAKC,kBAAA;ApCiwDF;AoCtwDC;EAKC,kBAAA;ApCiwDF;AoCtwDC;EAKC,kBAAA;ApCiwDF;AoCtwDC;EAKC,kBAAA;ApCiwDF;AoC9vDC;EAEC,iBAAA;EACA,gBAAA;ApCgwDF;AoCnwDC;EAEC,iBAAA;EACA,gBAAA;ApCgwDF;AoC7vDC;EAIC,iBAAA;EACA,gBAAA;ApC+vDF;AE/iDA;EkCrNC;EAIC;EpCgwDF;AAnkDA;AoCjMC;EAIC,iBAAA;EACA,gBAAA;ApC+vDF;AE/iDA;EkCrNC;EAIC;EpCgwDF;AAnkDA;AoCjMC;EAIC,iBAAA;EACA,gBAAA;ApC+vDF;AE/iDA;EkCrNC;EAIC;EpCgwDF;AAnkDA;AoCjMC;EAIC,iBAAA;EACA,gBAAA;ApC+vDF;AE/iDA;EkCrNC;EAIC;EpCgwDF;AAnkDA;AoCzLC;EAEC,eAAA;EACA,gBAAA;EAGA,gBAAA;ApC4vDF;AErjDA;EkC7MC;EAEC;EpCgwDF;AAzkDA;AoCzLC;EAEC,eAAA;EACA,gBAAA;EAGA,gBAAA;ApC4vDF;AErjDA;EkC7MC;EAEC;EpCgwDF;AAzkDA;AoChLC;EAEC,eAAA;EACA,gBAAA;EAGA,gBAAA;ApCyvDF;AE3jDA;EkCpMC;EAEC;EpC6vDF;AA/kDA;AoChLC;EAEC,eAAA;EACA,gBAAA;EAGA,gBAAA;ApCyvDF;AE3jDA;EkCpMC;EAEC;EpC6vDF;AA/kDA;;AqC5NA;;;CAAA;AAMA;EACC,gCAAA;EACA,oBAAA;EACA,mBAAA;EACA,6BAAA;ArC4yDD;AG5xDE;EkCpBF;EAIC;ErC4yDD;AAhkDA;AGxLE;EkCxDF;EAIC;ErC4yDD;AA1jDA;AqChPC;EACC,cAAA;EACA,gIAAA;EACA,eAAA;EACA,gBAAA;EACA,gBAAA;ArC4yDF;AE7kDA;EmCpOC;EAGC;ErC8yDF;AAjmDA;;AqCtMA;EACC,gIAAA;EACA,kBAAA;ArC0yDD;;AqCtyDA;EACC,cAAA;ArCyyDD;;AqCtyDA;EACC,cAAA;ArCyyDD;;AqCvxDA;EACC,yBAAA;EACA,cAAA;ArCqyDD;;AqClyDA;EACC,yBAAA;EACA,cAAA;ArCqyDD;;AqClyDA;EAEC,cAAA;ArCqyDD;;AqClyDA;EAEC,cAAA;ArCqyDD;;AqCjyDA;EACC,gBAAA;EACA,mBAAA;ArCoyDD;;AqChyDA;EAIC,6BAAA;ArCgyDD;;AGx1DE;EkCoDF;EAIC;ErCgyDD;AA5nDA;;AGxLE;EkCgBF;EAIC;ErCgyDD;AAtnDA;AqCvKC;EAEC,6BAAA;ArC8xDF;AG31DE;EkC2DD;EAEC;ErC8xDF;AA/nDA;AGxLE;EkCuBD;EAEC;ErC8xDF;AAznDA;AqCvKC;EAEC,6BAAA;ArC8xDF;AG31DE;EkC2DD;EAEC;ErC8xDF;AA/nDA;AGxLE;EkCuBD;EAEC;ErC8xDF;AAznDA;AqClKC;EAEC,eAAA;ArC4xDF;;AqCxxDA;EACC,SAAA;EACA,kBAAA;ArC2xDD;;AqCxxDA;EACC,SAAA;EACA,iBAAA;ArC2xDD;;AqCvxDA;EACC,gIAAA;EACA,mBAAA;EACA,iBAAA;EACA,yBAAA;EACA,kBAAA;EACA,WAAA;EACA,uBAAA;EACA,eAAA;ArC0xDD;;AE7pDA;EmCrIA;EAQC;ErC0xDD;AAjrDA;;AqCtGA;EAEC;IACC,gBAAA;IACA,kBAAA;ErCyxDA;;EqCtxDD;IACC,gBAAA;IACA,iBAAA;ErCyxDA;AACF;AqCrxDA;EACC,YAAA;ArCuxDD;;AqCnxDA;EACC,SAAA;ArCsxDD;;AsCh6DA;EAEC,gBAAA;AtCm6DD;;AsCh6DA;EAJC,gIAAA;AtC+6DD;;AsC36DA;EAGC,yBAAA;EAEA,kBAAA;EACA,mBAAA;EACA,kCAAA;EACA,mCAAA;AtCm6DD;;AsC/5DA;EAVC,cAAA;AtC66DD;AsCh6DC;EACC,6BAAA;AtCk6DF;AsC/5DC;EACC,0BAAA;EACA,qBAAA;AtCi6DF;;AsCz5DC;EAEC,cAAA;AtC25DF;;AsCv5DA;;EAEC,eAAA;AtC05DD;;AuCl8DA;EAMC,WAAA;AvCg8DD;AuCp8DC;EAEC,WAAA;AvCs8DF;;AuCj8DA;EAMC,cAAA;AvC+7DD;AuCn8DC;EAEC,cAAA;AvCq8DF;;AuCh8DA;EAMC,cAAA;AvC87DD;AuCl8DC;EAEC,cAAA;AvCo8DF;;AuC/7DA;EAMC,cAAA;AvC67DD;AuCj8DC;EAEC,cAAA;AvCm8DF;;AuC97DA;EAMC,cAAA;AvC47DD;AuCh8DC;EAEC,cAAA;AvCk8DF;;AuC77DA;EAMC,cAAA;AvC27DD;AuC/7DC;EAEC,cAAA;AvCi8DF;;AuC57DA;EAMC,cAAA;AvC07DD;AuC97DC;EAEC,cAAA;AvCg8DF;;AuC37DA;EAMC,cAAA;AvCy7DD;AuC77DC;EAEC,cAAA;AvC+7DF;;AuC17DA;EAMC,cAAA;AvCw7DD;AuC57DC;EAEC,cAAA;AvC87DF;;AuCz7DA;EAMC,WAAA;AvCu7DD;AuC37DC;EAEC,WAAA;AvC67DF;;AuCr7DC;;;;;;;;EAQC,mBAAA;AvCw7DF;;AuCp7DA;EAMC,sBAAA;AvCk7DD;AuCt7DC;EAEC,sBAAA;AvCw7DF;;AuCn7DA;EAMC,yBAAA;AvCi7DD;AuCr7DC;EAEC,yBAAA;AvCu7DF;;AuCl7DA;EAMC,yBAAA;AvCg7DD;AuCp7DC;EAEC,yBAAA;AvCs7DF;;AuCj7DA;EAMC,yBAAA;AvC+6DD;AuCn7DC;EAEC,yBAAA;AvCq7DF;;AuCh7DA;EAMC,yBAAA;AvC86DD;AuCl7DC;EAEC,yBAAA;AvCo7DF;;AuC/6DA;EAMC,yBAAA;AvC66DD;AuCj7DC;EAEC,yBAAA;AvCm7DF;;AuC96DA;EAMC,yBAAA;AvC46DD;AuCh7DC;EAEC,yBAAA;AvCk7DF;;AuC76DA;EAMC,yBAAA;AvC26DD;AuC/6DC;EAEC,yBAAA;AvCi7DF;;AuC56DA;EAMC,yBAAA;AvC06DD;AuC96DC;EAEC,yBAAA;AvCg7DF;;AuC36DA;EAMC,yBAAA;AvCy6DD;AuC76DC;EAEC,yBAAA;AvC+6DF;;AuC16DA;EAMC,sBAAA;AvCw6DD;AuC56DC;EAEC,sBAAA;AvC86DF;;AuCv6DC;EAGG,WAAA;AvCw6DJ;;AuC36DC;EAGG,WAAA;AvCw6DJ;;AuC36DC;EAGG,WAAA;AvCw6DJ;AuCr6DE;EAMC;AvCm6DH;AuCz6DE;EAMC;AvCm6DH;AuCz6DE;EAMC;AvCm6DH;AuC/5DC;EAOG,cAAA;AvC85DJ;AuCr6DC;EAOG,cAAA;AvC85DJ;AuCr6DC;EAOG,cAAA;AvC85DJ;AuCr6DC;EAOG,cAAA;AvC85DJ;AuCr6DC;EAOG,cAAA;AvC85DJ;AuCr6DC;EAOG,cAAA;AvC85DJ;AuCr6DC;EAOG,cAAA;AvC85DJ;AuC35DE;EAMC;AvCy5DH;AuC/5DE;EAMC;AvCy5DH;AuC/5DE;EAMC;AvCy5DH;AuC/5DE;EAMC;AvCy5DH;AuC/5DE;EAMC;AvCy5DH;AuC/5DE;EAMC;AvCy5DH;AuC/5DE;EAMC;AvCy5DH;;AuCn5DA;EACC,qDAAA;AvCy5DD;;AuCt5DA;EACC,qDAAA;AvCy5DD;;AuCt5DA;EACC,qDAAA;AvCy5DD;;AuCt5DA;EACC,qDAAA;AvCy5DD;;AuCt5DA;EACC,qDAAA;AvCy5DD;;AuCt5DA;EACC,qDAAA;AvCy5DD;;AuCt5DA;EACC,qDAAA;AvCy5DD;;AuCt5DA;EACC,qDAAA;AvCy5DD","file":"ie-editor.css"}
   1{"version":3,"sources":["style-editor.css","../sass/style-editor.scss","../sass/01-settings/global.scss","../sass/03-generic/breakpoints.scss","../sass/04-elements/blockquote.scss","../sass/04-elements/media.scss","../sass/04-elements/forms-editor.scss","../sass/04-elements/links.scss","../sass/05-blocks/button/_editor.scss","../sass/02-tools/mixins.scss","../sass/05-blocks/code/_editor.scss","../sass/05-blocks/cover/_editor.scss","../sass/05-blocks/columns/_editor.scss","../sass/05-blocks/file/_editor.scss","../sass/05-blocks/gallery/_editor.scss","../sass/05-blocks/group/_editor.scss","../sass/05-blocks/heading/_editor.scss","../sass/05-blocks/html/_editor.scss","../sass/05-blocks/image/_editor.scss","../sass/05-blocks/latest-posts/_editor.scss","../sass/05-blocks/legacy/_editor.scss","../sass/05-blocks/list/_editor.scss","../sass/05-blocks/media-text/_editor.scss","../sass/05-blocks/navigation/_editor.scss","../sass/05-blocks/paragraph/_editor.scss","../sass/05-blocks/preformatted/_editor.scss","../sass/05-blocks/pullquote/_editor.scss","../sass/05-blocks/query-loop/_editor.scss","../sass/05-blocks/quote/_editor.scss","../sass/05-blocks/rss/_editor.scss","../sass/05-blocks/search/_editor.scss","../sass/05-blocks/separator/_editor.scss","../sass/05-blocks/social-icons/_editor.scss","../sass/05-blocks/table/_editor.scss","../sass/05-blocks/tag-clould/_editor.scss","../sass/05-blocks/verse/_editor.scss","../sass/05-blocks/utilities/_font-sizes.scss","../sass/05-blocks/utilities/_editor.scss","../sass/06-components/editor.scss","../sass/07-utilities/color-palette.scss"],"names":[],"mappings":"AAAA,gBAAgB;ACAhB;;EAAA;ACAA,cAAA;AAKA;EAEC,gBAAA;EAIA,cAAA;EAYA,gBAAA;EAKA,aAAA;EA4BA,wBAAA;EASA,WAAA;EAeyD,oDAAA;EACH,aAAA;EAEE,kCAAA;EACF,kCAAA;EAEtD,YAAA;EAMA,cAAA;EAGA,UAAA;EAYA,gBAAA;EAKA,YAAA;EAmBA,UAAA;EAUA,WAAA;EAkBA,oBAAA;EAkBA,eAAA;EAQA,WAAA;EAOA,sBAAA;EAyBA,iBAAA;EAKA,YAAA;EAMA,qBAAA;AF3BD;AGzMA;;EAAA;AAIA;;EAAA;AA4EA;;EAAA;AA8BA;;EAAA;AAGA;EACC,6BAAA;EACA,iBAAA;EACA,kBAAA;AHgJD;AG1OE;EAuFF;EACC;EHkJD;AAdA;AGxLE;EAmDF;EACC;EHkJD;AARA;;AGrIA;EACC,6BAAA;EACA,iBAAA;EACA,kBAAA;AHgJD;;AGhPE;EA6FF;EACC;EHkJD;AApBA;;AGxLE;EAyDF;EACC;EHkJD;AAdA;;AGlOE;EA2GD;IACC,eAAA;IACA,WAAA;IACA,iBAAA;IACA,kBAAA;EHyIA;AACF;AInRA;EACC,UAAA;EACA,kBAAA;EACA,wBAAA;AJqRD;AInRC;EACC,gBAAA;EACA,mBAAA;AJqRF;AInRE;EACC,aAAA;AJqRH;AIlRE;EACC,gBAAA;AJoRH;AIhRC;EACC,sBAAA;EACA,gIAAA;EACA,kBAAA;EACA,kBAAA;EACA,gBAAA;EACA,gBAAA;AJkRF;AI/QC;EAEC,mBAAA;EAGA,sBAAA;AJiRF;AI9QC;EAGC,qBAAA;AJ8QF;AI5QE;EACC,mBAAA;EACA,kBAAA;EACA,cAAA;AJ8QH;AI3QE;EAEC,eAAA;EACA,sBAAA;AJ8QH;AI1QC;EACC,mBAAA;AJ4QF;AIzQC;EACC,YAAA;EACA,kBAAA;EACA,gBAAA;EACA,kBAAA;EACA,WAAA;AJ2QF;AIxQC;EAGC,cAAA;EACA,eAAA;EACA,kBAAA;AJ0QF;AG5TE;ECpBF;IA0EE,kBAAA;EJ0QA;EIxQA;IACC,OAAA;EJ0QD;AACF;;AKxVA;EACC,YAAA;EAEA,sBAAA;AL2VD;;AKxVA,0BAAA;;AAKA,uDAAA;AACA;;;;EAIC,eAAA;AL2VD;;AKxVA,mBAAA;AACA;EAIC,mBAAA;EACA,eAAA;EACA,gBAAA;EACA,gBAAA;EACA,mBAAA;EACA,kBAAA;AL2VD;AKzVC;;;;;;;EAEC,gBAAA;ALgWF;;AK5VA,cAAA;AACA;;;EAGC,YAAA;EACA,gBAAA;EACA,aAAA;EACA,UAAA;AL+VD;;AM3YA;EAEC,yBAAA;EACA,gBAAA;EACA,cAAA;EACA,mBAAA;EACA,qBAAA;EACA,wBAAA;EACA,gBAAA;EACA,4BAAA;EACA,gLAAA;EACA,uCAAA;AN8YD;;AMzZA;EAEC,yBAAA;EACA,gBAAA;EACA,cAAA;EACA,mBAAA;EACA,qBAAA;EACA,wBAAA;EACA,gBAAA;EACA,4BAAA;EACA,gLAAA;EACA,uCAAA;AN8YD;;AOzZA;;;;EAAA;AAKA;EACC,eAAA;EACA,cAAA;EACA,0BAAA;EACA,6BAAA;AP4ZD;;AOzZA;EACC,6BAAA;EACA,8BAAA;AP4ZD;;AOzZA;EAEC,+CAAA;EACA,8BAAA;EAEA,kDAAA;EACA,8BAAA;EACA,oCAAA;AP0ZD;AOvZC;EACC,gBAAA;EACA,WAAA;EACA,qBAAA;APyZF;AOvZE;EACC,WAAA;APyZH;AOpZC;EACC,8BAAA;EACA,WAAA;APsZF;AOpZE;EACC,WAAA;APsZH;AOlZC;EAEC,+CAAA;EACA,8BAAA;EACA,oBAAA;APmZF;AOjZE;EACC,cAAA;EACA,yBAAA;APmZH;AO/YC;EACC,gBAAA;APiZF;AO9YC;EACC,2BAAA;APgZF;;AQhdA;ECsBC,6BAAA;EACA,gBAAA;EACA,eAAA;EACA,gBAAA;EACA,gIAAA;EACA,kBAAA;EACA,gBAAA;EACA,kBAAA;EACA,qBAAA;ATkcD;AS5bE;EACC,cAAA;AT8bH;AS3bG;EACC,cAAA;AT6bJ;AS3bI;EACC,cAAA;AT6bL;ASvbE;EACC,yBAAA;ATybH;AStbG;EACC,yBAAA;ATwbJ;ASlbC;EAEC,6BAAA;EACA,0BAAA;EACA,cAAA;ATmbF;AS/aC;EACC,oBAAA;EACA,gCAAA;ATibF;AS7aC;EACC,0CAAA;EACA,sCAAA;EACA,cAAA;AT+aF;;AQxfA;;EAAA;AAYG;EACC,cAAA;ARkfJ;AQ/eI;EACC,cAAA;ARifL;AQ/eK;EACC,cAAA;ARifN;AQ3eG;EACC,yBAAA;AR6eJ;AQ1eI;EACC,yBAAA;AR4eL;AQteE;;EAEC,qCAAA;EACA,wCAAA;EACA,yBAAA;ARweH;AQpeE;EACC,uBAAA;EACA,gBAAA;ARseH;AQ5dG;EAGC,0BAAA;AR4dJ;AQxdG;EACC,cAAA;AR0dJ;AQvdI;EACC,cAAA;ARydL;AQndI;EACC,cAAA;ARqdL;AQhdG;EACC,6BAAA;ARkdJ;AQ7cE;EAGC,oCAAA;EACA,oCAAA;EACA,yBAAA;AR8cH;AQndE;EAGC,oCAAA;EACA,oCAAA;EACA,yBAAA;AR8cH;AQ5cG;EACC,oCAAA;EACA,yBAAA;AR+cJ;AQjdG;EACC,oCAAA;EACA,yBAAA;AR+cJ;AQ5cG;EACC,yBAAA;AR+cJ;AQhdG;EACC,yBAAA;AR+cJ;AQ1cE;EACC,uBAAA;EACA,gBAAA;AR4cH;AQvcC;EACC,gBAAA;ARycF;;AQrcA;;EAEC,mBAAA;ARwcD;;AUpkBA;EACC,2BAAA;EACA,gBAAA;AVukBD;;AUpkBA;EACC,qBAAA;EACA,gBAAA;EACA,mBAAA;EACA,oBAAA;EACA,aAAA;EACA,mBAAA;AVukBD;;AWllBA;EAOC,sBAAA;EACA,iBAAA;EACA,mBAAA;EACA,sBAAA;AXglBD;AWvlBC;;EACC,WAAA;AX0lBF;AWllBC;;EACC,aAAA;EACA,gBAAA;AXqlBF;AS9gBC;;EACC,aAAA;ATihBF;AS7gBC;;EACC,gBAAA;ATghBF;AS5gBC;;;EAEC,gBAAA;AT+gBF;AWvlBE;;;;;;;;;;;;;;;EACC,mBAAA;AX0mBH;AWvmBE;EACC,cAAA;AXgnBH;AWzmBE;EAIC,WAAA;AX+mBH;AWnnBE;EAIC,WAAA;AX+mBH;AWnnBE;EAIC,WAAA;AX+mBH;AWnnBE;EAIC,WAAA;AX+mBH;AWnnBE;EAIC,WAAA;AX+mBH;AWnnBE;EAIC,WAAA;AX+mBH;AWnnBE;EAIC,WAAA;AX+mBH;AWnnBE;EAIC,WAAA;AX+mBH;AW1mBC;EACC,kBAAA;EACA,sBAAA;EACA,gBAAA;EACA,UAAA;EACA,kBAAA;EACA,mBAAA;AX6mBF;AEjbA;ESlMC;EACC;EXknBF;AArcA;AW9KC;EACC,kBAAA;EACA,sBAAA;EACA,gBAAA;EACA,UAAA;EACA,kBAAA;EACA,mBAAA;AX6mBF;AEjbA;ESlMC;EACC;EXknBF;AArcA;AWtKE;;EACC,gBAAA;AX8mBH;AW3mBE;;EACC,kBAAA;AX8mBH;AW3mBE;;EACC,iBAAA;AX8mBH;AWzmBC;EACC,yBAAA;AX4mBF;AWxmBC;;EACC,uBAAA;AX2mBF;;AYnrBC;EACC,WAAA;AZsrBF;AYnrBC;;EAGC,kBAAA;AZorBF;ASxmBC;EACC,aAAA;AT0mBF;AStmBC;EACC,gBAAA;ATwmBF;ASpmBC;EAEC,gBAAA;ATqmBF;AGppBE;EShCC;IACC,kBAAA;IACA,gBAAA;IACA,UAAA;EZurBF;EYzqBG;IACC,yBAAA;IACA,aAAA;EZorBJ;EYtrBG;IACC,yBAAA;IACA,aAAA;EZorBJ;EYtrBG;IACC,yBAAA;IACA,aAAA;EZorBJ;EYtrBG;IACC,yBAAA;IACA,aAAA;EZorBJ;EYtrBG;IACC,yBAAA;IACA,aAAA;EZorBJ;EYtrBG;IACC,yBAAA;IACA,aAAA;EZorBJ;EYtrBG;IACC,yBAAA;IACA,aAAA;EZorBJ;EYtrBG;IACC,yBAAA;IACA,aAAA;EZorBJ;EYtrBG;IACC,yBAAA;IACA,aAAA;EZorBJ;EYtrBG;IACC,yBAAA;IACA,aAAA;EZorBJ;EY/qBE;IAEC,kBAAA;EZirBH;EYnrBE;IAEC,kBAAA;EZirBH;EY9qBE;IACC,aAAA;EZgrBH;AACF;AYzqBE;EAOC,kBAAA;EACA,mBAAA;AZ2qBH;AYnrBE;EAOC,kBAAA;EACA,mBAAA;AZ2qBH;AYnrBE;EAOC,kBAAA;EACA,mBAAA;AZ2qBH;AYnrBE;EAOC,kBAAA;EACA,mBAAA;AZ2qBH;AYnrBE;EAOC,kBAAA;EACA,mBAAA;AZ2qBH;AYnrBE;EAOC,kBAAA;EACA,mBAAA;AZ2qBH;AYnrBE;EAOC,kBAAA;EACA,mBAAA;AZ2qBH;;AazuBC;EACC,0BAAA;EACA,4BAAA;EACA,8BAAA;Ab4uBF;Aa1uBE;EACC,0BAAA;EACA,6BAAA;Ab4uBH;AaxuBC;EJSA,6BAAA;EACA,gBAAA;EACA,eAAA;EACA,gBAAA;EACA,gIAAA;EACA,kBAAA;EACA,gBAAA;EACA,kBAAA;EACA,qBAAA;EIdC,qBAAA;AbivBF;AS7tBE;EACC,cAAA;AT+tBH;AS5tBG;EACC,cAAA;AT8tBJ;AS5tBI;EACC,cAAA;AT8tBL;ASxtBE;EACC,yBAAA;AT0tBH;ASvtBG;EACC,yBAAA;ATytBJ;ASntBC;EAEC,6BAAA;EACA,0BAAA;EACA,cAAA;ATotBF;AShtBC;EACC,oBAAA;EACA,gCAAA;ATktBF;AS9sBC;EACC,0CAAA;EACA,sCAAA;EACA,cAAA;ATgtBF;Aa3wBE;EACC,uBAAA;EACA,gBAAA;Ab6wBH;;AchyBC;EACC,gBAAA;AdmyBF;AcjyBE;EACC,WAAA;AdmyBH;;AezyBA;EAIC,cAAA;EACA,WAAA;EAEA,kBAAA;AfwyBD;AetyBC;EAEC,WAAA;EACA,cAAA;EACA,WAAA;AfuyBF;AenyBC;EACC,aAAA;AfqyBF;AenyBE;EACC,aAAA;EACA,gBAAA;AfqyBH;AehyBC;EACC,yBAAA;EACA,aAAA;AfkyBF;AehyBE;EACC,4BAAA;EACA,wBAAA;EACA,kBAAA;AfkyBH;AS/uBC;EACC,aAAA;ATivBF;AS7uBC;EACC,gBAAA;AT+uBF;AS3uBC;EAEC,gBAAA;AT4uBF;;AepyBA;EACC,SAAA;EACA,WAAA;AfuyBD;;AgBl1BA;EAkBC,WAAA;EACA,gIAAA;EACA,mBAAA;AhBq1BD;AgBn1BC;EACC,gBAAA;AhBs2BF;AgBn2BC;EACC,gBAAA;AhBs3BF;AgBv3BC;EACC,gBAAA;AhBs3BF;AgBv3BC;EACC,gBAAA;AhBs3BF;AgBv3BC;EACC,gBAAA;AhBs3BF;AgBv3BC;EACC,gBAAA;AhBs3BF;AgBv3BC;EACC,gBAAA;AhBs3BF;AgBv3BC;EACC,gBAAA;AhBs3BF;AgBv3BC;EACC,gBAAA;AhBs3BF;AgBv3BC;EACC,gBAAA;AhBs3BF;AgBv3BC;EACC,gBAAA;AhBs3BF;AgBv3BC;EACC,gBAAA;AhBs3BF;AgBv3BC;EACC,gBAAA;AhBs3BF;AgBv3BC;EACC,gBAAA;AhBs3BF;AgBv3BC;EACC,gBAAA;AhBs3BF;AgBv3BC;EACC,gBAAA;AhBs3BF;AgBv3BC;EACC,gBAAA;AhBs3BF;AgBv3BC;EACC,gBAAA;AhBs3BF;AgBv3BC;EACC,gBAAA;AhBs3BF;;AgBl3BA;EAGC,eAAA;EACA,sBAAA;EACA,gBAAA;AhBq3BD;;AEzqBA;EcjNA;EAGC;EhBu3BD;AA7rBA;;AgB7LA;EAGC,eAAA;EACA,sBAAA;EACA,gBAAA;AhBq3BD;;AEzqBA;EcjNA;EAGC;EhBu3BD;AA7rBA;;AgB7LA;EAGC,eAAA;EACA,sBAAA;EACA,gBAAA;AhBq3BD;;AEzqBA;EcjNA;EAGC;EhBu3BD;AA7rBA;;AgBrLA;EAGC,kBAAA;EACA,sBAAA;EACA,gBAAA;AhBq3BD;;AEjrBA;EczMA;EAGC;EhBu3BD;AArsBA;;AgBrLA;EAGC,kBAAA;EACA,sBAAA;EACA,gBAAA;AhBq3BD;;AEjrBA;EczMA;EAGC;EhBu3BD;AArsBA;;AgBrLA;EAGC,kBAAA;EACA,sBAAA;EACA,gBAAA;AhBq3BD;;AEjrBA;EczMA;EAGC;EhBu3BD;AArsBA;;AgB7KA;EAGC,eAAA;EACA,sBAAA;EACA,gBAAA;AhBq3BD;;AEzrBA;EcjMA;EAGC;EhBu3BD;AA7sBA;;AgB7KA;EAGC,eAAA;EACA,sBAAA;EACA,gBAAA;AhBq3BD;;AEzrBA;EcjMA;EAGC;EhBu3BD;AA7sBA;;AgB7KA;EAGC,eAAA;EACA,sBAAA;EACA,gBAAA;AhBq3BD;;AEzrBA;EcjMA;EAGC;EhBu3BD;AA7sBA;;AgBrKA;EAGC,iBAAA;EACA,gBAAA;EACA,sBAAA;EACA,gBAAA;AhBq3BD;;AgBl3BA;EAGC,mBAAA;EACA,gBAAA;EACA,sBAAA;EACA,gBAAA;AhBq3BD;;AgBl3BA;EAGC,eAAA;EACA,gBAAA;EACA,sBAAA;EACA,gBAAA;AhBq3BD;;AiBp8BA;EAEC,cAAA;EACA,gBAAA;EACA,aAAA;AjBs8BD;;AkB18BA,gDAAA;AAEA;;EAEC,kBAAA;AlB48BD;;AkBz8BA;EACC,cAAA;AlB48BD;;AkBz8BA,iBAAA;AAEA;EAEC,yBAAA;AlB28BD;;AkBx8BA;EACC,aAAA;AlB28BD;;AmB99BA;EACC,eAAA;AnBq+BD;AmBl+BC;EACC,gBAAA;EACA,mBAAA;AnBo+BF;AmBl+BE;EACC,aAAA;AnBo+BH;AmBj+BE;EACC,gBAAA;AnBm+BH;AmB/9BC;EACC,qBAAA;EACA,sBAAA;AnBi+BF;AmB/9BE;EACC,mBAAA;AnBi+BH;AmB/9BG;EACC,gBAAA;AnBi+BJ;AmB59BC;EACC,gBAAA;EACA,mBAAA;AnB89BF;AmB59BE;EACC,aAAA;AnB89BH;AmB39BE;EACC,gBAAA;AnB69BH;AmBx9BC;EACC,qBAAA;EACA,gIAAA;EACA,eAAA;EACA,mBAAA;EACA,gBAAA;EACA,mBAAA;AnB09BF;AE5xBA;EiBpMC;EAGC;EnB69BF;AAhzBA;AmBtKC;EACC,cAAA;EACA,kBAAA;EACA,gBAAA;AnBw9BF;AmBp9BC;EACC,cAAA;EACA,eAAA;EACA,gBAAA;AnBs9BF;AmBp9BE;EAEC,mBAAA;AnBq9BH;AmBh9BC;EAEC,gIAAA;EACA,mBAAA;EACA,gBAAA;EACA,gBAAA;AnBk9BF;AmB98BC;EACC,6BAAA;EACA,gCAAA;AnBg9BF;AmB98BE;EAEC,oBAAA;EACA,gCAAA;EACA,gBAAA;EACA,mBAAA;AnBg9BH;AmBr9BE;EAEC,oBAAA;EACA,gCAAA;EACA,gBAAA;EACA,mBAAA;AnBg9BH;AmB98BG;;EACC,iBAAA;EACA,mBAAA;AnBi9BJ;AmB78BE;EAEC,oCAAA;EACA,gCAAA;AnB88BH;AmB58BG;EACC,SAAA;EACA,iBAAA;EACA,mBAAA;AnB88BJ;AmB58BI;EACC,oBAAA;AnB88BL;AmBx8BG;EAEE;IACC,UAAA;EnBy8BJ;EmB18BG;IACC,UAAA;EnB48BJ;EmB78BG;IACC,UAAA;EnB+8BJ;EmBh9BG;IACC,UAAA;EnBk9BJ;EmBn9BG;IACC,UAAA;EnBq9BJ;AACF;AmB78BE;EACC,yBAAA;EACA,kBAAA;AnB+8BH;AmB78BG;EACC,oBAAA;EACA,mBAAA;AnB+8BJ;AmB38BE;EACC,gBAAA;EACA,mBAAA;AnB68BH;;AoBzlCA;EACC,qBAAA;EACA,kBAAA;EACA,mBAAA;EACA,WAAA;ApB4lCD;AoB1lCC;EACC,cAAA;ApB4lCF;AoBzlCC;EACC,iBAAA;ApB2lCF;AoBxlCC;EACC,cAAA;ApB0lCF;AoBvlCC;EACC,cAAA;ApBylCF;AoBtlCC;EACC,iBAAA;ApBwlCF;AoBrlCC;EACC,iBAAA;ApBulCF;AoBplCC;EACC,gBAAA;ApBslCF;AoBnlCC;EACC,iBAAA;ApBqlCF;;AoBjlCA;EACC,cAAA;ApBolCD;;AqB5nCA;EAEC,gIAAA;EACA,cAAA;EACA,kBAAA;ArB+nCD;AqB5nCC;;EACC,2BAAA;EACA,UAAA;EACA,kBAAA;ArB+nCF;AqB5nCC;;EACC,2BAAA;EACA,UAAA;EACA,iBAAA;ArB+nCF;;AqBznCC;;EAEC,SAAA;ArB4nCF;;AqBxnCA;EACC,gIAAA;EACA,iBAAA;ArB2nCD;;AsBvpCC;EACC,aAAA;EACA,gBAAA;AtB0pCF;ASzkCC;EACC,aAAA;AT2kCF;ASvkCC;EACC,gBAAA;ATykCF;ASrkCC;EAEC,gBAAA;ATskCF;AsB9pCC;EACC,aAAA;AtBgqCF;AsB5pCC;EACC,yBAAA;AtB8pCF;;AuB3qCC;EACC,mBAAA;EACA,UAAA;AvB8qCF;AuBzqCE;EACC,aAAA;AvB2qCH;AuBxqCE;EACC,gIAAA;EACA,kBAAA;EACA,mBAAA;AvB0qCH;AuBpqCE;EACC,4CAAA;AvBsqCH;AuB5pCI;EAEC,cAAA;AvB6pCL;AuB/pCI;EAEC,cAAA;AvB6pCL;AuBxpCE;EACC,mBAAA;AvB0pCH;;AwBnsCA;EACC,gBAAA;AxBssCD;AwBpsCC;EACC,aAAA;AxBssCF;;AyB1sCA;EACC,gBAAA;EACA,2BAAA;EACA,eAAA;AzB6sCD;;A0BhtCA;EACC,eAAA;EACA,kBAAA;EACA,iBAAA;EACA,0BAAA;EACA,uBAAA;EACA,mBAAA;EACA,0BAAA;EACA,kBAAA;A1BmtCD;A0BjtCC;EACC,mBAAA;EACA,YAAA;EACA,cAAA;EACA,kBAAA;EACA,OAAA;EACA,eAAA;EACA,gBAAA;EACA,cAAA;A1BmtCF;A0BhtCC;EACC,gIAAA;EACA,eAAA;EACA,kBAAA;EACA,gBAAA;EACA,sBAAA;EACA,gBAAA;EACA,SAAA;A1BktCF;AE9/BA;EwB3NC;EAEC;E1ButCF;AAlhCA;A0B7LC;EACC,mBAAA;A1BitCF;A0B9sCC;EAGC,eAAA;EACA,kBAAA;EACA,oBAAA;A1BgtCF;A0B5sCC;EACC,gBAAA;A1B8sCF;A0B3sCC;EACC,iBAAA;EACA,kBAAA;EACA,aAAA;EACA,iBAAA;EACA,mBAAA;EACA,qBAAA;A1B6sCF;A0B3sCE;EARD;IASE,cAAA;E1B8sCD;AACF;A0B5sCE;EACC,gBAAA;A1B8sCH;A0B3sCE;EAEC,kBAAA;EACA,mBAAA;EACA,kBAAA;A1B4sCH;A0BzsCE;EACC,SAAA;EACA,eAAA;A1B2sCH;A0BzsCG;EACC,eAAA;A1B2sCJ;AEviCA;EwBrKG;EACC;E1B2sCJ;AA3jCA;A0B5IE;;;EAGC,mBAAA;A1BysCH;;A0B/rCE;EACC,eAAA;A1BksCH;;A0B1rCC;EACC,aAAA;A1B8rCF;;A0B/rCC;EACC,aAAA;A1B8rCF;;A2BnyCC;EACC,aAAA;A3BsyCF;AG/wCE;EwBxBD;IAIE,aAAA;E3BuyCD;AACF;;A4B9yCA;EACC,kBAAA;EACA,iBAAA;EACA,2BAAA;A5BizCD;A4B/yCC;EACC,gIAAA;EACA,kBAAA;EACA,kBAAA;EACA,gBAAA;EACA,gBAAA;A5BizCF;A4B9yCC;EACC,mBAAA;A5BgzCF;A4B7yCC;EACC,YAAA;EACA,kBAAA;EACA,gBAAA;EACA,WAAA;A5B+yCF;A4B5yCC;EACC,cAAA;EACA,eAAA;EACA,kBAAA;A5B8yCF;A4B5yCE;EAIC,mBAAA;A5B2yCH;A4BvyCC;EACC,2BAAA;EACA,gBAAA;EACA,kBAAA;A5ByyCF;A4BtyCE;EACC,aAAA;A5BwyCH;A4BpyCE;EACC,YAAA;EACA,kBAAA;EACA,mBAAA;EACA,gBAAA;EACA,iBAAA;A5BsyCH;A4BlyCC;EACC,iBAAA;A5BoyCF;A4BlyCE;EACC,aAAA;A5BoyCH;A4BhyCC;EAEC,eAAA;EAEA,qDAAA;EACA,gBAAA;EACA,mBAAA;A5BgyCF;A4B9xCE;EACC,kBAAA;EACA,kBAAA;EACA,iBAAA;A5BgyCH;AE5nCA;E0BvKE;EACC;E5BkyCH;AAhpCA;A4BnJE;EACC,kBAAA;EACA,kBAAA;EACA,iBAAA;A5BgyCH;AE5nCA;E0BvKE;EACC;E5BkyCH;AAhpCA;A4B7IE;EACC,kBAAA;EACA,iBAAA;EACA,WAAA;A5B+xCH;AEjoCA;E0BjKE;EACC;E5BiyCH;AArpCA;A4B7IE;EACC,kBAAA;EACA,iBAAA;EACA,WAAA;A5B+xCH;AEjoCA;E0BjKE;EACC;E5BiyCH;AArpCA;A4BpIG;EACC,aAAA;A5B2xCJ;A4BvxCG;EACC,YAAA;EACA,kBAAA;EACA,mBAAA;EACA,iBAAA;EACA,kBAAA;A5ByxCJ;AE3oCA;E0BnJG;EAEC;E5B4xCJ;AA/pCA;A4B/HG;EACC,YAAA;EACA,kBAAA;EACA,mBAAA;EACA,iBAAA;EACA,kBAAA;A5ByxCJ;AE3oCA;E0BnJG;EAEC;E5B4xCJ;AA/pCA;AGxME;EyB6CD;IAsCE,kBAAA;E5BwxCD;E4BtxCC;IACC,OAAA;E5BwxCF;E4BrxCC;IACC,eAAA;IACA,mBAAA;E5BuxCF;E4BrxCE;IACC,QAAA;E5BuxCH;AACF;AGt3CE;EyBpBF;IAyHE,kBAAA;E5BqxCA;E4BnxCA;IACC,OAAA;E5BqxCD;E4BlxCA;IACC,eAAA;IACA,mBAAA;E5BoxCD;E4BlxCC;IACC,QAAA;E5BoxCF;E4BhxCA;IACC,eAAA;IACA,gBAAA;E5BkxCD;AACF;AGn4CE;EyB1BF;IA+IE,iBAAA;E5BkxCA;E4BhxCA;IACC,kBAAA;E5BkxCD;AACF;;A6Br6CA;EACC,eAAA;A7Bw6CD;A6Bt6CC;EACC,gBAAA;A7Bw6CF;A6Bp6CC;EACC,gBAAA;EACA,mBAAA;A7Bs6CF;A6Bp6CE;EACC,aAAA;A7Bs6CH;A6Bn6CE;EACC,gBAAA;A7Bq6CH;A6B/5CE;EACC,mBAAA;A7Bi6CH;A6B/5CG;EACC,gBAAA;A7Bi6CJ;A6B55CE;EAUC,gBAAA;A7Bq5CH;A6Bj5CC;EACC,gBAAA;EACA,mBAAA;A7Bm5CF;A6Bj5CE;EACC,aAAA;A7Bm5CH;A6Bh5CE;EACC,gBAAA;A7Bk5CH;A6B74CC;EACC,qBAAA;EACA,gIAAA;EACA,eAAA;EACA,mBAAA;EACA,gBAAA;EACA,mBAAA;A7B+4CF;AEjuCA;E2BpLC;EAGC;E7Bk5CF;AArvCA;A6BtJC;EACC,cAAA;EACA,kBAAA;EACA,gBAAA;A7B64CF;A6Bz4CC;EACC,cAAA;EACA,eAAA;EACA,gBAAA;A7B24CF;A6Bz4CE;EAEC,mBAAA;A7B04CH;A6Br4CC;EAEC,gIAAA;EACA,mBAAA;EACA,gBAAA;EACA,gBAAA;A7Bu4CF;A6Bn4CC;EACC,kBAAA;EACA,mBAAA;A7Bq4CF;A6Bn4CE;EAEC,eAAA;EACA,gBAAA;A7Bo4CH;;A8B7+CA;EACC,6BAAA;A9Bg/CD;;AGv9CE;E2B1BF;EACC;E9Bg/CD;AA3vCA;;AGxLE;E2B9DF;EACC;E9Bg/CD;AArvCA;A8BzPC;EACC,mBAAA;EACA,gBAAA;EACA,mBAAA;A9Bg/CF;A8B7+CC;EAEC,yBAAA;EACA,gBAAA;EACA,gIAAA;EACA,mBAAA;EACA,gBAAA;EACA,kBAAA;EACA,kBAAA;EACA,aAAA;A9B++CF;A8B7+CE;EACC,oCAAA;A9Bg/CH;A8B7+CE;EACC,gCAAA;A9Bg/CH;A8B5+CC;ErBPA,6BAAA;EACA,gBAAA;EACA,eAAA;EACA,gBAAA;EACA,gIAAA;EACA,kBAAA;EACA,gBAAA;EACA,kBAAA;EACA,qBAAA;EqBCC,gBAAA;EACA,cAAA;A9Bs/CF;ASl/CE;EACC,cAAA;ATo/CH;ASj/CG;EACC,cAAA;ATm/CJ;ASj/CI;EACC,cAAA;ATm/CL;AS7+CE;EACC,yBAAA;AT++CH;AS5+CG;EACC,yBAAA;AT8+CJ;ASx+CC;EAEC,6BAAA;EACA,0BAAA;EACA,cAAA;ATy+CF;ASr+CC;EACC,oBAAA;EACA,gCAAA;ATu+CF;ASn+CC;EACC,0CAAA;EACA,sCAAA;EACA,cAAA;ATq+CF;A8BjhDE;EACC,iBAAA;EACA,gBAAA;A9BmhDH;A8BjhDG;EACC,WAAA;EACA,YAAA;A9BmhDJ;A8B5gDG;EACC,oCAAA;EACA,yBAAA;A9B8gDJ;A8BhhDG;EACC,oCAAA;EACA,yBAAA;A9B8gDJ;A8B3gDG;EACC,yBAAA;A9B6gDJ;A8B9gDG;EACC,yBAAA;A9B6gDJ;A8BxgDE;EACC,uBAAA;EACA,gBAAA;A9B0gDH;A8BpgDE;EACC,YAAA;A9BsgDH;A8BngDE;EACC,YAAA;A9BqgDH;A8B7/CI;EACC,cAAA;A9B+/CL;A8BhgDI;EACC,cAAA;A9B+/CL;A8B5/CI;EACC,cAAA;A9B8/CL;A8B5/CK;EACC,yBAAA;EACA,WAAA;A9B8/CN;A8BhgDK;EACC,yBAAA;EACA,WAAA;A9B8/CN;A8Bx/CE;EAEC,kBAAA;A9By/CH;;A8Bp/CA;EACC,kBAAA;A9Bu/CD;;A8Bh/CE;EACC,uBAAA;A9Bm/CH;;A+BjmDA;EAEC,gCAAA;EACA,WAAA;EACA,UAAA;A/BomDD;A+BlmDC;EAEC,2BAAA;A/BqmDF;A+BvmDC;EAEC,2BAAA;A/BqmDF;A+BvmDC;EAEC,2BAAA;A/BqmDF;A+BvmDC;EAEC,2BAAA;A/BqmDF;A+BlmDC;EACC,6BAAA;A/BqmDF;AGvlDE;E4BfD;EACC;E/BqmDF;AA33CA;AGxLE;E4BnDD;EACC;E/BqmDF;AAr3CA;A+BjPC;EACC,6BAAA;A/BqmDF;AGvlDE;E4BfD;EACC;E/BqmDF;AA33CA;AGxLE;E4BnDD;EACC;E/BqmDF;AAr3CA;A+B7OC;;;EAEC,kBAAA;A/BqmDF;A+BlmDC;EACC,wBAAA;A/BqmDF;A+BlmDC;;EACC,mBAAA;A/BqmDF;A+BnmDE;;;EAEC,wCAAA;A/BsmDH;A+BpmDG;;;EACC,8BAAA;A/BwmDJ;A+BpmDE;EACC,cAAA;A/BumDH;A+BxmDE;EACC,cAAA;A/BumDH;A+BnmDC;;;;;EAIC,0BAAA;A/BsmDF;;AgChpDC;EACC,aAAA;EACA,gBAAA;AhCmpDF;AgC9oDE;EACC,cAAA;AhCgpDH;AgC7oDE;EACC,gBAAA;AhC+oDH;;AiC3pDC;;;;EAEC,kBAAA;AjCgqDF;AiC7pDC;EACC,gIAAA;AjCgqDF;AiC7pDC;EAEC,aAAA;AjCiqDF;AiC9pDC;EAKC,cAAA;AjCiqDF;AiC9pDC;EACC,qBAAA;AjCiqDF;AiC/pDE;;;;EAEC,eAAA;AjCmqDH;AiChqDE;EACC,yBAAA;AjCmqDH;AiCpqDE;EACC,yBAAA;AjCmqDH;AiChqDE;EACC,0CAAA;AjCmqDH;AiCpqDE;EACC,0CAAA;AjCmqDH;;AiC5pDC;;EAEC,uBAAA;EACA,SAAA;EACA,kBAAA;EACA,cAAA;EACA,sBAAA;AjC+pDF;AiC5pDC;EACC,iBAAA;AjC8pDF;AiC3pDC;;EAEC,mBAAA;EACA,iBAAA;AjC6pDF;AiC1pDC;EACC,iBAAA;EACA,gBAAA;EACA,mBAAA;EACA,mBAAA;AjC4pDF;;AiCxpDA;EACC,gBAAA;EACA,gBAAA;AjC2pDD;AiCzpDC;EACC,WAAA;EACA,sBAAA;AjC2pDF;AiCzpDE;EACC,kBAAA;AjC2pDH;AiCvpDC;EACC,YAAA;AjCypDF;;AkC7uDC;EACC,kBAAA;AlCgvDF;;AmCnvDA;EACC,UAAA;EACA,mBAAA;AnCsvDD;;AoCrvDC;EAEC,eAAA;ApCwvDF;;AoC1vDC;EAEC,eAAA;ApCwvDF;AoCrvDC;EAEC,mBAAA;ApCuvDF;AoCzvDC;EAEC,mBAAA;ApCuvDF;AoCpvDC;EAKC,kBAAA;ApCsvDF;AoC3vDC;EAKC,kBAAA;ApCsvDF;AoC3vDC;EAKC,kBAAA;ApCsvDF;AoC3vDC;EAKC,kBAAA;ApCsvDF;AoC3vDC;EAKC,kBAAA;ApCsvDF;AoCnvDC;EAEC,iBAAA;EACA,gBAAA;ApCqvDF;AoCxvDC;EAEC,iBAAA;EACA,gBAAA;ApCqvDF;AoClvDC;EAIC,iBAAA;EACA,gBAAA;ApCovDF;AEpiDA;EkCrNC;EAIC;EpCqvDF;AAxjDA;AoCjMC;EAIC,iBAAA;EACA,gBAAA;ApCovDF;AEpiDA;EkCrNC;EAIC;EpCqvDF;AAxjDA;AoCjMC;EAIC,iBAAA;EACA,gBAAA;ApCovDF;AEpiDA;EkCrNC;EAIC;EpCqvDF;AAxjDA;AoCjMC;EAIC,iBAAA;EACA,gBAAA;ApCovDF;AEpiDA;EkCrNC;EAIC;EpCqvDF;AAxjDA;AoCzLC;EAEC,eAAA;EACA,gBAAA;EAGA,gBAAA;ApCivDF;AE1iDA;EkC7MC;EAEC;EpCqvDF;AA9jDA;AoCzLC;EAEC,eAAA;EACA,gBAAA;EAGA,gBAAA;ApCivDF;AE1iDA;EkC7MC;EAEC;EpCqvDF;AA9jDA;AoChLC;EAEC,eAAA;EACA,gBAAA;EAGA,gBAAA;ApC8uDF;AEhjDA;EkCpMC;EAEC;EpCkvDF;AApkDA;AoChLC;EAEC,eAAA;EACA,gBAAA;EAGA,gBAAA;ApC8uDF;AEhjDA;EkCpMC;EAEC;EpCkvDF;AApkDA;;AqC5NA;;;CAAA;AAMA;EACC,gCAAA;EACA,oBAAA;EACA,mBAAA;EACA,6BAAA;ArCiyDD;AGjxDE;EkCpBF;EAIC;ErCiyDD;AArjDA;AGxLE;EkCxDF;EAIC;ErCiyDD;AA/iDA;AqChPC;EACC,cAAA;EACA,gIAAA;EACA,eAAA;EACA,gBAAA;EACA,gBAAA;ArCiyDF;AElkDA;EmCpOC;EAGC;ErCmyDF;AAtlDA;;AqCtMA;EACC,gIAAA;EACA,kBAAA;ArC+xDD;;AqC3xDA;EACC,cAAA;ArC8xDD;;AqC3xDA;EACC,cAAA;ArC8xDD;;AqC5wDA;EACC,yBAAA;EACA,cAAA;ArC0xDD;;AqCvxDA;EACC,yBAAA;EACA,cAAA;ArC0xDD;;AqCvxDA;EAEC,cAAA;ArC0xDD;;AqCvxDA;EAEC,cAAA;ArC0xDD;;AqCtxDA;EACC,gBAAA;EACA,mBAAA;ArCyxDD;;AqCrxDA;EAIC,6BAAA;ArCqxDD;;AG70DE;EkCoDF;EAIC;ErCqxDD;AAjnDA;;AGxLE;EkCgBF;EAIC;ErCqxDD;AA3mDA;AqCvKC;EAEC,6BAAA;ArCmxDF;AGh1DE;EkC2DD;EAEC;ErCmxDF;AApnDA;AGxLE;EkCuBD;EAEC;ErCmxDF;AA9mDA;AqCvKC;EAEC,6BAAA;ArCmxDF;AGh1DE;EkC2DD;EAEC;ErCmxDF;AApnDA;AGxLE;EkCuBD;EAEC;ErCmxDF;AA9mDA;AqClKC;EAEC,eAAA;ArCixDF;;AqC7wDA;EACC,SAAA;EACA,kBAAA;ArCgxDD;;AqC7wDA;EACC,SAAA;EACA,iBAAA;ArCgxDD;;AqC5wDA;EACC,gIAAA;EACA,mBAAA;EACA,iBAAA;EACA,yBAAA;EACA,kBAAA;EACA,WAAA;EACA,uBAAA;EACA,eAAA;ArC+wDD;;AElpDA;EmCrIA;EAQC;ErC+wDD;AAtqDA;;AqCtGA;EAEC;IACC,gBAAA;IACA,kBAAA;ErC8wDA;;EqC3wDD;IACC,gBAAA;IACA,iBAAA;ErC8wDA;AACF;AqC1wDA;EACC,YAAA;ArC4wDD;;AqCxwDA;EACC,SAAA;ArC2wDD;;AsCr5DA;EAEC,gBAAA;AtCw5DD;;AsCr5DA;EAJC,gIAAA;AtCo6DD;;AsCh6DA;EAGC,yBAAA;EAEA,kBAAA;EACA,mBAAA;EACA,kCAAA;EACA,mCAAA;AtCw5DD;;AsCp5DA;EAVC,cAAA;AtCk6DD;AsCr5DC;EACC,6BAAA;AtCu5DF;AsCp5DC;EACC,0BAAA;EACA,qBAAA;AtCs5DF;;AsC94DC;EAEC,cAAA;AtCg5DF;;AsC54DA;;EAEC,eAAA;AtC+4DD;;AuCv7DA;EAMC,WAAA;AvCq7DD;AuCz7DC;EAEC,WAAA;AvC27DF;;AuCt7DA;EAMC,cAAA;AvCo7DD;AuCx7DC;EAEC,cAAA;AvC07DF;;AuCr7DA;EAMC,cAAA;AvCm7DD;AuCv7DC;EAEC,cAAA;AvCy7DF;;AuCp7DA;EAMC,cAAA;AvCk7DD;AuCt7DC;EAEC,cAAA;AvCw7DF;;AuCn7DA;EAMC,cAAA;AvCi7DD;AuCr7DC;EAEC,cAAA;AvCu7DF;;AuCl7DA;EAMC,cAAA;AvCg7DD;AuCp7DC;EAEC,cAAA;AvCs7DF;;AuCj7DA;EAMC,cAAA;AvC+6DD;AuCn7DC;EAEC,cAAA;AvCq7DF;;AuCh7DA;EAMC,cAAA;AvC86DD;AuCl7DC;EAEC,cAAA;AvCo7DF;;AuC/6DA;EAMC,cAAA;AvC66DD;AuCj7DC;EAEC,cAAA;AvCm7DF;;AuC96DA;EAMC,WAAA;AvC46DD;AuCh7DC;EAEC,WAAA;AvCk7DF;;AuC16DC;;;;;;;;EAQC,mBAAA;AvC66DF;;AuCz6DA;EAMC,sBAAA;AvCu6DD;AuC36DC;EAEC,sBAAA;AvC66DF;;AuCx6DA;EAMC,yBAAA;AvCs6DD;AuC16DC;EAEC,yBAAA;AvC46DF;;AuCv6DA;EAMC,yBAAA;AvCq6DD;AuCz6DC;EAEC,yBAAA;AvC26DF;;AuCt6DA;EAMC,yBAAA;AvCo6DD;AuCx6DC;EAEC,yBAAA;AvC06DF;;AuCr6DA;EAMC,yBAAA;AvCm6DD;AuCv6DC;EAEC,yBAAA;AvCy6DF;;AuCp6DA;EAMC,yBAAA;AvCk6DD;AuCt6DC;EAEC,yBAAA;AvCw6DF;;AuCn6DA;EAMC,yBAAA;AvCi6DD;AuCr6DC;EAEC,yBAAA;AvCu6DF;;AuCl6DA;EAMC,yBAAA;AvCg6DD;AuCp6DC;EAEC,yBAAA;AvCs6DF;;AuCj6DA;EAMC,yBAAA;AvC+5DD;AuCn6DC;EAEC,yBAAA;AvCq6DF;;AuCh6DA;EAMC,yBAAA;AvC85DD;AuCl6DC;EAEC,yBAAA;AvCo6DF;;AuC/5DA;EAMC,sBAAA;AvC65DD;AuCj6DC;EAEC,sBAAA;AvCm6DF;;AuC55DC;EAGG,WAAA;AvC65DJ;;AuCh6DC;EAGG,WAAA;AvC65DJ;;AuCh6DC;EAGG,WAAA;AvC65DJ;AuC15DE;EAMC;AvCw5DH;AuC95DE;EAMC;AvCw5DH;AuC95DE;EAMC;AvCw5DH;AuCp5DC;EAOG,cAAA;AvCm5DJ;AuC15DC;EAOG,cAAA;AvCm5DJ;AuC15DC;EAOG,cAAA;AvCm5DJ;AuC15DC;EAOG,cAAA;AvCm5DJ;AuC15DC;EAOG,cAAA;AvCm5DJ;AuC15DC;EAOG,cAAA;AvCm5DJ;AuC15DC;EAOG,cAAA;AvCm5DJ;AuCh5DE;EAMC;AvC84DH;AuCp5DE;EAMC;AvC84DH;AuCp5DE;EAMC;AvC84DH;AuCp5DE;EAMC;AvC84DH;AuCp5DE;EAMC;AvC84DH;AuCp5DE;EAMC;AvC84DH;AuCp5DE;EAMC;AvC84DH;;AuCx4DA;EACC,qDAAA;AvC84DD;;AuC34DA;EACC,qDAAA;AvC84DD;;AuC34DA;EACC,qDAAA;AvC84DD;;AuC34DA;EACC,qDAAA;AvC84DD;;AuC34DA;EACC,qDAAA;AvC84DD;;AuC34DA;EACC,qDAAA;AvC84DD;;AuC34DA;EACC,qDAAA;AvC84DD;;AuC34DA;EACC,qDAAA;AvC84DD","file":"ie-editor.css"}
 • trunk/src/wp-content/themes/twentytwentyone/assets/css/style-editor.css

  r52250 r52726  
  587587 * Block Options
  588588 */
  589 [data-block].wp-block-buttons {
  590     margin-top: 0;
  591     margin-bottom: 0;
  592 }
  593 
  594 [data-block].wp-block-buttons .wp-block-button:first-child {
  595     margin-top: var(--global--spacing-vertical);
  596 }
  597 
  598 [data-block].wp-block-buttons .wp-block-button:last-child {
  599     margin-bottom: var(--global--spacing-vertical);
  600 }
  601 
  602589.wp-block-button:not(.is-style-outline) .wp-block-button__link:not(:hover):not(:active):not(.has-text-color) {
  603590    color: var(--global--color-background);
 • trunk/src/wp-content/themes/twentytwentyone/assets/css/style-editor.css.map

  r52142 r52726  


 • trunk/src/wp-content/themes/twentytwentyone/assets/sass/05-blocks/button/_editor.scss

  r50972 r52726  
  77 * Block Options
  88 */
  9 
  10 // The parent container does not need outer margins applied.
  11 // The children should all have top and bottom margins.
  12 [data-block].wp-block-buttons {
  13     margin-top: 0;
  14     margin-bottom: 0;
  15 
  16     .wp-block-button:first-child {
  17         margin-top: var(--global--spacing-vertical);
  18     }
  19 
  20     .wp-block-button:last-child {
  21         margin-bottom: var(--global--spacing-vertical);
  22     }
  23 }
  249
  2510.wp-block-button {
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.