Make WordPress Core

Changes between Initial Version and Version 1 of Ticket #48311


Ignore:
Timestamp:
11/11/2019 10:29:49 PM (4 years ago)
Author:
SergeyBiryukov
Comment:

Hi there, welcome to WordPress Trac! Thanks for the report.

Therefore, the JSON parser crashes in our Modsecurity application firewall and the application receives a "The response is not a valid JSON response" response.

I could not reproduce the issue on a clean install, but wanted to note that ModSecurity is known to cause weird issues like this, depending on configuration and environment.

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Ticket #48311

  • Property Version changed from trunk to 5.2.4
  • Property Component changed from General to Editor
 • Ticket #48311 – Description

  initial v1  
  1515
  1616Original Czech hosting provider text
  17 "nalezli jsme chybu v samotné aplikaci Wordpress, kdy po stisknutí tlačítka "Odstranit" je odeslání POST požadavek do webserveru s JSON daty, která však nemají správný konec. Součástí dat je znak EOF (konec souboru - tímto by měla data končit), za kterým ale následuje ještě další znak - n (nový řádek). Z toho důvodu JSON parser v našem aplikačním firewallu Modsecurity zhavaruje a aplikace obdrží odpověď "The response is not a valid JSON response".
   17"nalezli jsme chybu v samotné aplikaci WordPress, kdy po stisknutí tlačítka "Odstranit" je odeslání POST požadavek do webserveru s JSON daty, která však nemají správný konec. Součástí dat je znak EOF (konec souboru - tímto by měla data končit), za kterým ale následuje ještě další znak - n (nový řádek). Z toho důvodu JSON parser v našem aplikačním firewallu Modsecurity zhavaruje a aplikace obdrží odpověď "The response is not a valid JSON response".