Make WordPress Core

Opened 20 months ago

Closed 20 months ago

Last modified 20 months ago

#56967 closed defect (bug) (invalid)

WordPress 6.1 sürümü Siteyi Bozdu

Reported by: bakiyisite's profile bakiyisite Owned by:
Milestone: Priority: normal
Severity: normal Version:
Component: General Keywords:
Focuses: Cc:

Description

WordPress 6.1 sürümüne geçtin site çok yavaşladı Bu web sitesinde kritik bir hata oluştu hatsı veriyor eski sürümü iyidi eski sürümüne nasıl geçebilirim bu konuda yardım edebilirmisiniz

You upgraded to WordPress 6.1, the site is very slow. This website says a critical error has occurred. The old version was fine. How can I switch to the old version? Can you help me with this?

Change History (6)

This ticket was mentioned in Slack in #forums by nekojonez. View the logs.


20 months ago

#2 @brookedot
20 months ago

 • Keywords close added; 2nd-opinion removed
 • Resolution set to invalid
 • Status changed from new to closed

Hi @bakiyisite, welcome back to Trac!

Sorry to hear that you're having trouble with the upgrade speed of WordPress 6.1 and would like to downgrade to an earlier version.

You will find older versions on the release page:
https://wordpress.org/download/releases/

Please note that Trac is for the development of WordPress Core rather than providing WordPress support, thus this ticket will be closed. If you have a specific issue to report feel free to open a new ticket.

If you need help with your website you can get some help from the folks over on the support forums.

Cheers!

Last edited 20 months ago by brookedot (previous) (diff)

This ticket was mentioned in Slack in #polyglots by nekojonez. View the logs.


20 months ago

#4 @emre
20 months ago

 • Summary changed from WordPress 6.1 sürümü Sitesyi Bozdu to WordPress 6.1 sürümü Siteyi Bozdu

Merhaba @bakiyisite,

Talebinizi destek forumlarında dile getirmelisiniz. Bu alan WordPress çekirdeğinin geliştirilmesi için kullanılmaktadır. Burada bir hata bildirimi yapmak için izlenmesi gereken bazı kurallar var, eğer yaşadığınız problemi aşağıdaki kurallara uygun şekilde iletebiliyorsanız yeni bir talep oluşturabilirsiniz. Aksi halde destek talepleriniz için lütfen destek forumlarını kullanın: https://wordpress.org/support/topic/read-this-first-wordpress-6-1/

 • WordPress'in son sürümünü ya da son geliştirme sürümünü kullanıyor musunuz? Kullanmıyorsanız önce güncelleme yapın.
 • Yaşadığınız problemi tekrarlayabilmek için gereken adımlar nelerdir?
 • Tüm eklentileri etkisizleştirip, varsayılan tema kullandığınızda da problem devam ediyor mu?
 • Eğer oluşturduğunuz çağrı ile ilgiliyse, beklediğiniz çıktı ya da sonuç nedir? Bunun yerine ne ile karşılaşıyorsunuz?
 • Lütfen yardımcı olacağını düşündüğünüz tüm ek bilgileri de ekleyin. (İşletim sistemi, arayüz problemleri için tarayıcı bilgisi, çökmeler için sunucu ortamı vb.)
 • Lütfen Gutenberg problemlerini Github problem takipçisi üzerinden bildirin: https://github.com/WordPress/gutenberg/issues

This ticket was mentioned in Slack in #polyglots by emre. View the logs.


20 months ago

#6 @desrosj
20 months ago

 • Keywords close removed
 • Milestone Awaiting Review deleted
Note: See TracTickets for help on using tickets.